Ledelse af Forandring – Teorimodeller [00:30:33]

Ledelse af Forandring® – hvor bruges teorimodellerne

Ledelse af Forandring® har udviklet mere end 250 praktiske værktøjer, til planlægning og implementering af forandringer.

Metoderne og værktøjerne bygger på relevante teorier og metoder.

Efterfølgende vises eksempler på nogle af teorierne, og hvordan de bruges:

  • Lewin
  • Leavitt
  • Elizabeth Kübler-Ross
  • Interessentanalyse
  • Schein
  • Daryl R. Connor
  • Maslow
  • Herzberg
  • Burke & Litwin
  • Kotter

Hvordan bruger du præsentationen?

Præsentationen er interaktiv, hvilket betyder at det IKKE er en video som du aktiverer, men at du aktivt skal manøvrere frem og tilbage i præsentationen, og du i MENU kan vælge hvilken teori du vil se nærmere på.

Nederst til højre kan du vælge frem (NÆSTE) og tilbage (TILBAGE) eller (FORRIGE) i præsentationen. I øverste venstre hjørne kan du i MENU aktivere præsentationens indhold. Du kan her aktiver afsnit i præsentationen som du ønsker at gense eller se nærmere på.

Du kan trykke på billede til højre for at se et større billede.

Du starter præsentationen ved at trykke på YouTube logoet.

Teorimodeller