Current Status
Not Enrolled
Price
Lukket
Get Started
This kursus is currently closed
Forretningsmodel
KLIPPEKORT Forretningsmodel Identificering af hvad som kan forandres og designe den forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi. En erfaren konsulent analyserer, hvad som skal forandres. Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere. Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger. Analyseprocessen er planlagt online. Ønsker du møder på virksomhedsadressen, faktureres dette separat.