fbpx

Tanker om forandring [06:45]

Tanker om forandring

Organisationen skal hurtigt kunne omstille sig til de skiftende markedssituationer. Det er derfor vigtigt at forandrings- og teamledere har et grundlæggende kendskab til forandringsprocessen. Mange opfatter alle ændringer som forandringer, men der findes to typer af forandringer.

  • Radikale forandringer er en total ændring af den måde som man hidtil har arbejdet på, og som kræver forandringsledelse som kompetence
  • Trinvise forandringer er mindre vedvarende forandringer og forbedringer, som den daglige ledelse håndterer

Forandringsprocessen består af to processer

  • Forretningsforandringen som er den faglige forandringsproces
  • Den individuelle forandring som er den enkelte medarbejders forandringsproces

Forretningsforandringen indeholder 4 grundlæggende elementer

  • Struktur – drift, teknologi og værktøjer
  • Processer – fremgangsmåde virksomhedens produkter bliver produceret på
  • Medarbejder – kompetencer, erfaring, færdigheder og viden
  • Kultur – adfærd, holdninger og regler

Forud for gennemførsel af en forandring er det nødvendig at analyseres hvad som skal ændres indenfor de fire områder, og hvordan de påvirker de øvrige områder.