Kundeværdi af Ledelse af Forandring®

Ledelse af Forandring® – effekt og kundeværdi kan aflæses direkte!

Forstår medarbejderne hvorfor de skal forlade “Det kendte”? Forstår ledelsen hvad “Det nye” betyder personligt for den enkelte medarbejder?

Hvis disse spørgsmål ikke er besvaret, vil modstanden mod forandringen vokse i organisationen og skabe en risiko for at forandringen fejler eller ikke holder ret længe førend man er tilbage i det gamle spor.

Identifikation og proaktiv håndtering af denne type af modstand er hvad vi mener med “Ledelse af Forandring”.

Effekt og kundeværdi af forandringsmodellen – Ledelse af Forandring®

Effekten og kundeværdien af forandringsmodellen – Ledelse af Forandring® kan aflæses direkte.

Se den direkte effekt ved at bruge metoden og hvad det betyder (se tegning):

Ledelse af Forandring kundeværdi

  1. En reduktion af organisationen “smerte” ifm. implementeringen, og minimering i produktivitetsfaldet som optræder ifm. større forandringsprojekter. Et kontrolleret kaos.
  2. En hurtigere implementerings tid, og en tidligere opnåelse af planlagte effekter og mål.
  3. Opnåelse af et højere resultat niveau i forhold til tidligere gennemførte forandringsprojekter (historie), og
  4. Konsolidering og langtidsvirkning, “Få det til at holde”.

Forandringsmodellen – Ledelse af Forandring® tilfører effekt, ved:

  • større medarbejdertilfredshed,
  • reducering af projekt risici, og organisationens modstanden mod forandringen,
  • større ledelsesinvolvering og lederens evne som “Leder af Forandring”,
  • øget succes i gennemførsel af forandringer og opnåelse af virksomhedens mål.