fbpx

KONSULENTANALYSE FORANDRING

En sikker, nem, løsningsorienteret og effektiv analyse...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Konsulentanalyse

En konsulentanalyse er en sikker, nem, løsningsorienteret og effektiv analyse – af din personlige konsulent…

Løsningsorienteret konsulentydelser forandringsledelse

Eksempler på konsulentanalyser:

 • Konsulentanalyse forandringsparathed – Analysen sikrer, at du kender din virksomheds stærke og svage sider, når det gælder gennemførsel af forandring, og sikrer en vedvarende konkurrenceevne.
 • Etablering af forandringsteam – Den praktiske etablering, hvordan forandringskompetencen udvikles, forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad – når forandring skal gennemføres.
 • Konsulentanalyse modstand mod forandring – Identifikation af modstand mod forandring, risikoen og de økonomiske konsekvenser, som forandringen har for virksomheden.
 • Etablering af forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi – Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag, og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere.
 • Kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan – Når forandringen skal implementeres, har du brug for hjælp til en kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan, som sikre at målet er klart og forandringen er reel, og at det kommunikeres, læres og belønnes.
 • Konkurrentanalyse kortlægger branchens styrker og svagheder, som kan bruges til at forme din virksomheds overordnede strategi: Ved at forstå, hvordan branchen fungere, og hvad der bestemmer markedets indtjeningsevnen, kan du udforme en strategi, som effektivt håndterer branches styrker og svaghederne.
 • Kulturanalyse dykker dybere i problematikken omkring organisationskulturen, og har 15 fokusområder som beskriver forskellige områder i organisationens funktioner og design.

Løsningsorienteret rådgivning

analyse forandringsparathed-13-områder

​KONSULENTANALYSE – Forandringsparathed

Analyse og forandringsværktøj – kr. 7.950,-

TILBUD: 2.950,-

Konsulentanalyse af din organisations forandringsparathed.

Konsulentanalysen viser hvilke barrierer og løftestænger indenfor 13 fokusområder, som organisationen indeholder. Analysen sikrer at du hele tiden er parat til at gennemføre forandring, og kender din virksomheds stærke og svage sider, når det gælder gennemførsel af forandring, og sikrer virksomhedens vedvarende konkurrenceevne.

Konsulentanalysen afklarer baggrund for analysen, og hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af barrierer og løftestænger for et forandringsprojekt, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analyseprocessen er planlagt online.

KONSULENTANALYSE – Forandringsteam

Etablering af forandringskompetencen i organisationen – Analyse og onlinemøder – kr. 15.000,-

TILBUD: kr. 7.950,-

Vi hjælper med etableringen af forandringskompetencen, som en væsentlig kompetence, i organisationen.

Ønsker du, at etablere forandringskompetencen in house – i din virksomhed. Du får hjælp til etablering af virksomhedens vedvarende konkurrenceevne. Vi hjælper med den praktiske etablering af et forandringsteam og hvordan kompetencen udvikles, en forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad når forandring skal gennemføres.

Analyseprocessen er planlagt online.

KONSULENTANALYSE – Forretningsmodel

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 25.000,-

TILBUD: 7,950

Identificering af hvad som kan forandres og designe den forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi. En erfaren konsulent analyserer, hvad som skal forandres.

Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analyseprocessen er planlagt online.

​KONSULENTANALYSE – Modstand mod forandring

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 25.000,-

TILBUD: 7.950,-

Identifikation af forandringsrisiko og økonomiske konsekvenser ved gennemførsel af forandring, specielt modstand mod forandring, risikoen og de økonomiske konsekvenser, som forandringen har for virksomheden.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af risiko og økonomi ved forandringsprojektet, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analysen forudsætter at forandring er defineret.

Analyseprocessen er planlagt online.

KONSULENTANALYSE – Planlægning

Kommunikationsplan – læringsplan – belønningsplan

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 35.000,-

TILBUD: 7.950,-

Når forandringen skal implementeres, har du brug for hjælp til en kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan. Etablere et overbevisende grundlag for forandring. Sikre at målet er klart og forandringen er reel og at det kommunikeres. Identificering af hvad som kan forandres, er afklaret.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analysen forudsætter at forandring er defineret.

Analyseprocessen er planlagt online.

Porters Five Forces

KONSULENTANALYSE – Konkurrenter

Analysering af konkurrenceforholdene

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 7.950,-

TILBUD: 2.950,-

Konkurrentanalysen give indsigt i forskellige dele af en branches konkurrencesituation:

 • Bestemmer de faktorer, der påvirker indtjeningsevnen: Porters Five Forces-analysen hjælper også med at forstå hvilke faktorer, som hindrer vækst eller indtjeningsevnen, og finde nye konkurrencefordele.
 • Hjælper med at tage bedre beslutninger om ekspansion eller udvidelse af virksomheds kapacitet: Hvis du overvejer, at udvide din virksomhed, på en eller anden måde, skal du kende hvilke konkurrencekræfter, der spiller ind i branchen, og hvordan konkurrencen kan påvirke din ekspansion. Porters Five Forces-analyse giver de nødvendige oplysninger, til at træffe de rigtige beslutninger, hvis man vil ind eller ud af en bestemt branche, eller hvilke faktorer som skal øges.
 • Kortlægger branchens styrker og svagheder, som kan bruges til at forme din virksomheds overordnede strategi: Ved at forstå, hvordan branchen fungere, og hvad der bestemmer markedets indtjeningsevnen, kan du udforme en strategi, som effektivt håndterer branches styrker og svaghederne.

Konsulentanalyseprocessen er planlagt online.

Organisationskultur

KONSULENTANALYSE – Kultur

Analysering af  virksomhedskulturen

Kulturanalyse – kr. 7.950,-

TILBUD: 2.950,-

Analysens baggrund. Ignorering af organisationskulturen – er kritisk i enhver forandringsproces. En kulturanalyse dykker dybere i problematikken omkring organisationskulturen.

Organisationskultur er de grundlæggende antagelser, som definerer hvilke ting som er vigtige, hvad der menes, og hvordan man følelsesmæssig kan reagere, og hvordan man konkret handler på forskellige situationer.

Kultur og virksomhedens værdier er centralt for moderne ledelsesforståelse. Det er kultur og værdier som binder virksomheden sammen.

Det er vigtigt at forstå, at der altid er en eller anden form for kultur i virksomheden, og at den kan påvirkes gennem hensigtsmæssige ledelsesmetoder.

 • Konsulentanalyse kultur – en konsulent gennemfører analysen.

Konsulentanalyseprocessen er planlagt online.

Analysen har 15 fokusområder som beskriver forskellige områder i organisationens funktioner og design.


Book et møde

– hvilken analyse passer bedst til dig og din virksomhed?

 • Du får overblik over hvad du har brug for?
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig?

BOOK ET MØDE

Eller ring på telefon 22 700 896