Forandringsledelse og Forandrings kompetencer?

forandringskompetencer,Vi taler om forandringskompetence, forandringsledelse og Change Management – men hvad er det? Er det ikke det samme?

I en organisation med konstante og gentagne forandringer, vil hver ny forandring betyde et skift, i den måde man arbejder på og i medarbejdernes adfærd.

Topledelsen genbruger den metode, som i andre forandringsprojekter har vist sig at være succesfuld og effektiv.

Mellemledelsen udvikler kompetencer, som supporterer medarbejderne som skal gennem en forandring. Medarbejderne lærer at navigere i den omstillelige hverdag.

Alle niveauer i organisationen er beviste om vilkårene som forandringer indebærer, og har udviklet kompetencer og viden om, hvordan forandringerne håndteres.

Organisationen er klart til, og i stand til at håndtere forandringer – den har udviklet forandringskompetence.

Hvordan opbygges forandrings kompetencer?

forandringskompetencer,

Klik for større billede

Men at opbygge en forandringskompetence er ikke som at installere et nyt PC-system eller at implementere en ny procedure.

Forandringskompetence kræver en personlig tilgang, holdning og attitude til forandringen, og drejer sig om mennesker i langt højere grad, end det drejer sig om teknologi og strukturer.

For at en organisation får den fornødne forandringskompetence kræver det, at forandringen er individuel, og handler om det, der sker inde i den enkelte medarbejder – den enkelte medarbejders forandringsproces.

Forandringskompetence drejer sig ikke kun om ændring af strategi, struktur og systemer, men om at ændre medarbejderens tanker, tom-233x80der jo netop frembragte strategien, strukturen og systemet.

Individuel forandring

kompetencer

Klik for større billede

Vi taler om individuelle forandringer på fem forskellige niveauer.

De to første niveauer handler om forandringer hvor den enkelte medarbejders tænkemåde eller holdninger ikke skal ændres, hvorimod de tre efterfølgende dybere niveauer, kræver, at medarbejderens tankemåde eller holdninger ændres.

Medarbejdere i en forandringskompetent organisation er bevist om, at deres job er omskifteligt og definerer deres job i forhold til de konstante forandringer, som de er vant til der kommer.

De forstår, at forandringer er nødvendige, forventelige, og de støtter forandringen, når den implementeres.

Forskellen på forandrings kompetencer og forandringsledelse?

Men hvad er der så forskel på forandringskompetence og forandringsledelse (Change Management er det engelske ord for forandringsledelse?)

Ja, der er flere væsentlige forskelle:

Ønsker du at læse hele artiklen GRATIS - skal du være logget ind

LOGIN-icon