fbpx

KLIPPEKORT – FORANDRINGSLEDELSE

Direkte rådgivning med din personlige konsulent, præcis når det passer dig!
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Direkte rådgivning i forandringsledelse

Et klippekort giver dig direkte rådgivning med din personlige konsulent, præcis når det passer dig!

Gennem hele forløbet har du mulighed for, at din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam, og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Med et klippekort får du sikkerhed

  • Hurtig kontakt til din personlige rådgivning på netop dine præmisser.
  • Adgang til mødebooking med prioritet.
  • Løsningsorienteret rådgivning som tager udgangspunkt i din konkrete situation og udfordringer, du oplever som forandringsleder.
  • Din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – som du har kontakt med senest dagen efter din henvendelse.

Eksempler på rådgivning som klippekortet kan bruges til

Guide – hvordan en konkret forandring gennemføres

Har du som leder brug for at kombinere din gennemførsel af forandring med sikkerhed og rådgivning fra erfaren konsulent.

Løbende kombinerer du rådgivningen fra en erfaren Management konsulent med dit analysearbejde og din implementering af forandringen.

Etablering af engagement og motivation

Hvordan motiverer og engagerer du, når en forandring skal gennemføres.

Identifikation af nøgleroller og ansvar

Hvordan etablerer du en forandringsparat organisation og et forandringsteam. Hvordan involveres ledelsen, og hvordan sikres, at der er vilje til stede og ledelsen understøtter forandringerne.

Hjælp til analyse og konklusioner

Ønsker du at gennemføre implementeringen og det praktiske, og kun få hjælp til analyser og konklusioner?

Udvikling af forandringsevne som kompetence

Ønsker du at etablere forandringsledelse som en kompetence in house i virksomheden. Du ønsker hjælp til etablering af virksomhedens vedvarende konkurrenceevne. Vi hjælper med den praktiske etablering og udvikling af kompetencen, og en forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad når forandring skal gennemføres.

 


Løbende rådgivning – Hvilken løsning passer dig?

Individuel rådgivning

5 timers personlig online rådgivning – kr. 7.500,-

Dette klippekort er tiltænkt dig, som har brug for en fleksibel adgang til sparring om forandringsledelse i hverdagen. Du får en kompetent sparringspartner at vende de problemstillinger med, som den forandring i din afdeling eller team giver?

Team rådgivning

10 timers individuel online rådgivning af forandringsteam eller projektgrupper – kr. 13.500,-

Dette klippekort er tiltænkt Jer der leder og arbejder i et forandringsteam eller en forandringsprojektgruppe. Når I har brug for en fælles ekstern ressource at trække på, når forandringsteamet skal etableres, som en vedvarende projektgruppe.

Virksomheds rådgivning

20 timers online rådgivning til Jeres virksomhed – kr. 24.000,-

Dette klippekort er tiltænkt som en ressource for Jeres organisation. I får en erfaren konsulent lige ved hånden, når en leder, projektleder eller specialist henvender sig med udfordringer i forandringsprojektet.

 


Book et møde

– hvilket løsning passer bedst til dig og din virksomhed?

  • Du får overblik over hvad du har brug for – skal det være løbende eller løsningsorienteret rådgivning?
  • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
  • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig

Eller ring på telefon 22 700 888


Løsningsorienteret rådgivning

​Klippekort konsulentanalyse – Forandringsparathed

Analyse og forandringsværktøj – kr. 15.000,-

Konsulentanalyse af din organisations forandringsparathed.

Konsulentanalysen viser hvilke barrierer og løftestænger indenfor 13 fokusområder, som organisationen indeholder. Analysen sikrer at du hele tiden er parat til at gennemføre forandring, og kender din virksomheds stærke og svage sider, når det gælder gennemførsel af forandring, og sikrer virksomhedens vedvarende konkurrenceevne.

Konsulentanalysen afklarer baggrund for analysen, og hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af barrierer og løftestænger for et forandringsprojekt, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analyseprocessen er planlagt online. Ønsker du møder på virksomhedsadressen, faktureres dette separat.

Klippekort konsulentanalyse – Etablering af forandringskompetencen i organisationen

Analyse og møder – kr. 15.000,-
TILBUD: kr. 7.950,-

Dette klippekort hjælper med etableringen af forandringskompetencen, som en væsentlig kompetence, i organisationen.

Ønsker du, at etablere forandringskompetencen in house – i din virksomhed. Du får hjælp til etablering af virksomhedens vedvarende konkurrenceevne. Vi hjælper med den praktiske etablering af et forandringsteam og hvordan kompetencen udvikles, en forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad når forandring skal gennemføres.

Analyseprocessen er planlagt online. Ønsker du møder på virksomhedsadressen, faktureres dette separat.

Klippekort konsulentanalyse – Forretningsmodel

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 25.000,-

Identificering af hvad som kan forandres og designe den forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi. En erfaren konsulent analyserer, hvad som skal forandres.

Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analyseprocessen er planlagt online. Ønsker du møder på virksomhedsadressen, faktureres dette separat.

​Klippekort konsulentanalyse – Modstand mod forandring

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 25.000,-

Identifikation af forandringsrisiko og økonomiske konsekvenser ved gennemførsel af forandring, specielt modstand mod forandring, risikoen og de økonomiske konsekvenser, som forandringen har for virksomheden.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af risiko og økonomi ved forandringsprojektet, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analysen forudsætter at forandring er defineret.

Analyseprocessen er planlagt online. Ønsker du møder på virksomhedsadressen, faktureres dette separat.

Klippekort konsulentanalyse – Kommunikationsplan – læringsplan – belønningsplan

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 35.000,-

Når forandringen skal implementeres, har du brug for hjælp til en kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan. Etablere et overbevisende grundlag for forandring. Sikre at målet er klart og forandringen er reel og at det kommunikeres. Identificering af hvad som kan forandres, er afklaret.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analysen forudsætter at forandring er defineret.

Analyseprocessen er planlagt online. Ønsker du møder på virksomhedsadressen, faktureres dette separat.