fbpx

KLIPPEKORT – FORANDRINGSLEDELSE

Direkte rådgivning med din personlige mentor, præcis når det passer dig!
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Direkte rådgivning i forandringsledelse

Et klippekort giver dig direkte rådgivning med din personlige konsulent, præcis når det passer dig!

Gennem hele forløbet har du mulighed for, at din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam, og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Med et klippekort får du sikkerhed

 • Hurtig kontakt til din personlige rådgivning på netop dine præmisser.
 • Adgang til mødebooking med prioritet.
 • Løsningsorienteret rådgivning som tager udgangspunkt i din konkrete situation og udfordringer, du oplever som forandringsleder.
 • Din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – som du har kontakt med senest dagen efter din henvendelse.
uddannelsesforløb

Løbende rådgivning – Hvilken løsning passer dig?

Guide – hvordan en konkret forandring gennemføres

Har du som leder brug for at kombinere din gennemførsel af forandring med sikkerhed og rådgivning fra erfaren konsulent.

Løbende kombinerer du rådgivningen fra en erfaren Management konsulent med dit analysearbejde og din implementering af forandringen.

Etablering af engagement og motivation

Hvordan motiverer og engagerer du, når en forandring skal gennemføres.

Identifikation af nøgleroller og ansvar

Hvordan etablerer du en forandringsparat organisation og et forandringsteam. Hvordan involveres ledelsen, og hvordan sikres, at der er vilje til stede og ledelsen understøtter forandringerne.

Hjælp til analyse og konklusioner

Ønsker du at gennemføre implementeringen og det praktiske, og kun få hjælp til analyser og konklusioner?

Udvikling af forandringsevne som kompetence

Ønsker du at etablere forandringsledelse som en kompetence in house i virksomheden. Du ønsker hjælp til etablering af virksomhedens vedvarende konkurrenceevne. Vi hjælper med den praktiske etablering og udvikling af kompetencen, og en forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad når forandring skal gennemføres.

 


Løbende rådgivning – Hvilken løsning passer dig?

Individuel rådgivning

5 timers personlig online rådgivning – kr. 7.500,-

Dette klippekort er tiltænkt dig, som har brug for en fleksibel adgang til sparring om forandringsledelse i hverdagen. Du får en kompetent sparringspartner at vende de problemstillinger med, som den forandring i din afdeling eller team giver?

Team rådgivning

10 timers individuel online rådgivning af forandringsteam eller projektgrupper – kr. 13.500,-

Dette klippekort er tiltænkt Jer der leder og arbejder i et forandringsteam eller en forandringsprojektgruppe. Når I har brug for en fælles ekstern ressource at trække på, når forandringsteamet skal etableres, som en vedvarende projektgruppe.

Virksomheds rådgivning

20 timers online rådgivning til Jeres virksomhed – kr. 24.000,-

Dette klippekort er tiltænkt som en ressource for Jeres organisation. I får en erfaren konsulent lige ved hånden, når en leder, projektleder eller specialist henvender sig med udfordringer i forandringsprojektet.

 


Book et møde

– hvilket løsning passer bedst til dig og din virksomhed?

 • Du får overblik over hvad du har brug for – skal det være løbende eller løsningsorienteret rådgivning?
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig

Eller ring på telefon 22 700 896


Løsningsorienteret rådgivning

analyse forandringsparathed-13-områder

​KONSULENTANALYSE – Forandringsparathed

Analyse og forandringsværktøj – kr. 7.950,-

TILBUD: 2.950,-

Konsulentanalyse af din organisations forandringsparathed.

Konsulentanalysen viser hvilke barrierer og løftestænger indenfor 13 fokusområder, som organisationen indeholder. Analysen sikrer at du hele tiden er parat til at gennemføre forandring, og kender din virksomheds stærke og svage sider, når det gælder gennemførsel af forandring, og sikrer virksomhedens vedvarende konkurrenceevne.

Konsulentanalysen afklarer baggrund for analysen, og hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af barrierer og løftestænger for et forandringsprojekt, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analyseprocessen er planlagt online.

KONSULENTANALYSE – Forandringsteam

Etablering af forandringskompetencen i organisationen – Analyse og onlinemøder – kr. 15.000,-

TILBUD: kr. 7.950,-

Vi hjælper med etableringen af forandringskompetencen, som en væsentlig kompetence, i organisationen.

Ønsker du, at etablere forandringskompetencen in house – i din virksomhed. Du får hjælp til etablering af virksomhedens vedvarende konkurrenceevne. Vi hjælper med den praktiske etablering af et forandringsteam og hvordan kompetencen udvikles, en forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad når forandring skal gennemføres.

Analyseprocessen er planlagt online.

KONSULENTANALYSE – Forretningsmodel

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 25.000,-

TILBUD: 7,950

Identificering af hvad som kan forandres og designe den forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi. En erfaren konsulent analyserer, hvad som skal forandres.

Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analyseprocessen er planlagt online.

​KONSULENTANALYSE – Modstand mod forandring

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 25.000,-

TILBUD: 7.950,-

Identifikation af forandringsrisiko og økonomiske konsekvenser ved gennemførsel af forandring, specielt modstand mod forandring, risikoen og de økonomiske konsekvenser, som forandringen har for virksomheden.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af risiko og økonomi ved forandringsprojektet, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analysen forudsætter at forandring er defineret.

Analyseprocessen er planlagt online.

KONSULENTANALYSE – Planlægning

Kommunikationsplan – læringsplan – belønningsplan

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 35.000,-

TILBUD: 7.950,-

Når forandringen skal implementeres, har du brug for hjælp til en kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan. Etablere et overbevisende grundlag for forandring. Sikre at målet er klart og forandringen er reel og at det kommunikeres. Identificering af hvad som kan forandres, er afklaret.

Analysen afklarer hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen, fremsendelse af spørgeskemaundersøgelsen, analyse og vurderinger af forretningsgrundlaget og forandringsprojekter, præsentation og gennemgang af analysen, samt anbefalinger.

Analysen forudsætter at forandring er defineret.

Analyseprocessen er planlagt online.

Porters Five Forces

KONSULENTANALYSE – Konkurrenter

Analysering af konkurrenceforholdene

Analyse og forandringsværktøjer – kr. 7.950,-

TILBUD: 2.950,-

Konkurrentanalysen give indsigt i forskellige dele af en branches konkurrencesituation:

 • Bestemmer de faktorer, der påvirker indtjeningsevnen: Porters Five Forces-analysen hjælper også med at forstå hvilke faktorer, som hindrer vækst eller indtjeningsevnen, og finde nye konkurrencefordele.
 • Hjælper med at tage bedre beslutninger om ekspansion eller udvidelse af virksomheds kapacitet: Hvis du overvejer, at udvide din virksomhed, på en eller anden måde, skal du kende hvilke konkurrencekræfter, der spiller ind i branchen, og hvordan konkurrencen kan påvirke din ekspansion. Porters Five Forces-analyse giver de nødvendige oplysninger, til at træffe de rigtige beslutninger, hvis man vil ind eller ud af en bestemt branche, eller hvilke faktorer som skal øges.
 • Kortlægger branchens styrker og svagheder, som kan bruges til at forme din virksomheds overordnede strategi: Ved at forstå, hvordan branchen fungere, og hvad der bestemmer markedets indtjeningsevnen, kan du udforme en strategi, som effektivt håndterer branches styrker og svaghederne.

Konsulentanalyseprocessen er planlagt online.

Organisationskultur

KONSULENTANALYSE – Kultur

Analysering af  virksomhedskulturen

Kulturanalyse – kr. 7.950,-

TILBUD: 2.950,-

Analysens baggrund. Ignorering af organisationskulturen – er kritisk i enhver forandringsproces. En kulturanalyse dykker dybere i problematikken omkring organisationskulturen.

Organisationskultur er de grundlæggende antagelser, som definerer hvilke ting som er vigtige, hvad der menes, og hvordan man følelsesmæssig kan reagere, og hvordan man konkret handler på forskellige situationer.

Kultur og virksomhedens værdier er centralt for moderne ledelsesforståelse. Det er kultur og værdier som binder virksomheden sammen.

Det er vigtigt at forstå, at der altid er en eller anden form for kultur i virksomheden, og at den kan påvirkes gennem hensigtsmæssige ledelsesmetoder.

 • Konsulentanalyse kultur – en konsulent gennemfører analysen.

Konsulentanalyseprocessen er planlagt online.

Analysen har 15 fokusområder som beskriver forskellige områder i organisationens funktioner og design.