Forandringskaos – hvor meget produktivitetsfald kan virksomheden tåle?

Forandringsprocessen kan være kaos og vanskelig

Når man i en forandringsproces går fra “Det kendte” til “Det nye,” går man igennem “Overgangen” som kan være vanskelig og ofte kaotisk.

Kan forandringskaos i “Overgangen” styres?

Arbejdspresset øges, fordi medarbejderne på den ene side skal holde virksomheden i gang på “den gamle måde,” samtidig med at de kæmper med at lære og bruge “den nye måde” at arbejde på.

Samtidig med at ledelsen presser på for at få forandringen gennemført i overensstemmelse med kunde og markedskravene.

Forandringsprocessen kan påvirke organisationen negativt og skabe forandringskaos

F.eks. vil produktionen og effektiviteten falde, fordi medarbejderne skal uddannes og trænes, og dermed går der tid fra den daglige produktion.

Eller fordi medarbejderne bruger tid på, at diskutere “Det nye” eller beklage sig over forandringen, hvilket alt sammen reducerer effektiviteten og produktiviteten.

Forandring reducerer effektiviteten og produktiviteten – forandringskaos

Den negative indvirkning i organisationens produktivitet, som en forandring har, kalder vi “produktivitetsfaldet.” 

En virksomhed har ikke råd til at miste for meget produktivitet, således at kunderne begynder at købe hos konkurrenterne, eller at vare på lager er udgået osv.

Det er derfor, det er så vitalt at være klar over: Hvor meget må produktiviteten falde f.eks. de næste seks måneder medens forandringen implementeres, og medarbejderne uddannes?

Eller hvor meget må kundeservicen falde førend det bliver kritisk for kunden, eller andre vitale spørgsmål som vedrører forretningen, i den tid som det tager at gennemføre forandringen.

Hvor meget produktivitetsfald kan virksomheden tåle?

En implementering af en forandring, og at holde produktiviteten oppe på det normale niveau, er i direkte i modsætning med hinanden – så hvordan håndteres det?

Som det første skal du prøve at estimere, hvor stort produktivitetsfaldet bliver:

  • Spørg dig selv hvilke ting som kan gå galt, og hvor sandsynlig det er, at det går galt?
  • Hvordan tror du, at medarbejderne vil reagere i “Overgangen,” og hvordan vil reaktionerne påvirke produktiviteten?

Identificer de kritiske områder som kan påvirke kundeforholdet

Hvilke områder kan virksomheden ikke tåle at ændre, førend den taber kunder og dermed omsætning og indtjening? Hvad er de vigtige funktioner for virksomheden?

Spørg dig selv og den øvrige ledelse hvor stort et produktivitetsfald virksomheden kan tåle førend det skader virksomheden i væsentlig omfang?

En veltilrettelagt forandringsstrategi og ledelse af forandring reducerer modstanden mod en forandringen, og dermed kan forandringen gennemføres med en højere produktivitet.

Alligevel, hvis målinger viser et for stort produktivitetsfald, og din forandringsstrategi er utilstrækkelig, kan du reducere produktivitetsfaldet yderligere ved at tilpasse målene for “Det nye.”

Således at du balancerer implementeringen af forandringen og støtte organisationens kerneområder til et acceptabelt niveau.

Hvordan kan du hjælpe medarbejderne med at komme gennem kaos?

forandringsmetode
effekt
forandringsledelse diciplin,

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS