Hvad er motivation – definering

 Motivation betyder “movere”, at bevæge eller flytte sig.

Når vi ikke føler os motiveret, så præger det vores adfærd, engagement og vores præstationer – og vi præges i en negativ retning. Omvendt, når vi er motiveret, “flytter eller bevæger” vi os i en positiv retning.

Motivation påvirker altså den enkelte medarbejder og fremmer en bestemt adfærd og engagement, som resulterer i en bedre præstation.

Billedet viser at man får stillet sin sult (den indre motivation), ved at springe – flytte – bevæge sig hen til guleroden, og den ydre motivationer, nemlig at guleroden hænger foran medarbejderen.

En anden ydre motivation kunne være pisken, som tvinger medarbejderen i den ønskede retning. Billedet repræsenterer både ”hen imod” (sult) motivation og en ”flytte eller bevæge sig” (pisk) motivation.

Har du tænkt over hvad der motiverer dig?

Ved du hvad der motiverer dig? Det er muligvis lettere at svare på, hvis du spørger hvad der ikke motiverer dig.

Som leder skal du vide hvordan du motivere dine medarbejdere, men du kan ikke motivere, hvis du ikke præcist ved, hvad der motiverer den enkelte medarbejder.

Du kan f.eks. godt etablere et godt arbejdsmiljø, men du skal kende dine medarbejder rigtig godt, for at vide hvad der dybest set motiverer medarbejderen.

Der er rigtig mange medarbejdere som ikke er klar over, hvad der motiverer dem!

Indre og ydre motivation

Omkring motivation er der specielt to forhold, som dækker over ordet, og som hænger sammen:

  • den indre motivation og
  • den ydre motivation.

Den indre motivation

Den indre motivation driver os til at gøre de ting som vi gør.

Ved den indre motivation vil mennesket udføre en opgave, blot for den tilfredsstillelse og nydelsen, som opgaven giver. Penge, bonus, ros og anerkendelse har ingen betydning.

Den indre motivation kendetegnes ved, at drivkraften er en interesse for at dygtiggøre og lære, som giver en tilfredsstillelse, når man fordyber sig i opgaven.

Den ydre motivation

Den ydre motivation, kan få den indre motivation sat ud af spillet, eller medvirke til en motivation.

Den ydre motivation er betinget af, når opgaven er løst, at mennesket eller medarbejderen, får ros, en lønforhøjelse, en god eksamen, eller nye jobmuligheder osv.

Den ydre motivation motiverer en bestemt adfærd ved ydre påvirkninger som gulerod og pisk. Når guleroden eller pisken stopper, vil adfærden også forsvinde.

Den ydre motivation kan også påvirkes, via værdier og holdninger, som motiverer og ændre adfærd. Påvirkningen af værdier og holdninger sker i dialog med omgivelserne.

Job og roller – din identitet – formes også af ydre påvirkninger.

Indre motivation fremfor ydre styring.

Du skal være klar til at tage imod motivation

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS