Individuel uddannelse via rådgivning, læring, netværk, planlægning

Individuel uddannelseForandringsscenen er udviklet for at sikre, at praktisk viden og forståelse om forandring, forankres i organisationen på individuel-, gruppe- og organisations niveau.

Forandringsscenen er designet til læring af hvordan man bringer strategi, organisation og de menneskelige sider sammen – for resultat og vækst, og er en metode hvor læring, rådgivning, og netværk bindes sammen af en konkret forandrings- og projektplan.

Ved at adressere de menneskelige elementer i forandringen forøges forandringshastigheden og omkostningerne ifm. gennemførslen af forandringen mindskes.

Uddannelse eliminerer:

  • Vi tager udgangspunkt I Orkanens Øje som er den konkrete forandringsprocessen. Risikoen ved forandringen.
    Individuel uddannelse

    Klik for større billede

  • Omkostningerne ifm. at mindske risikoen.
  • Specificere de foranstaltninger som vil kunne reducere/eliminere modstanden.

Til hver af de fem faser i forandrings-processen knyttes rådgivning og forskellig læringsmetoder, som sikre forankring af viden om ledelse og forandring og individuel uddannelse og organisationsudvikling.

Uddannelsen har fokus på den individuelle læring

  • Har medarbejderne en god forståelse for hvorfor de skal forlade “Det kendte”?
  • Forstår de værdien af “Det nye rum”? Klik for større billede

Hvis disse spørgsmål ikke er besvaret vil der være modstand mod forandringen i “Overgangen” og risikoen for at forandringen fejler vil være stor.

Identificering og proaktivt håndtering af modstand – forandringsledelse – læres via de fire indfaldsvinkler som Forandringsscenen består af.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring tilfører din organisation uddannelse – ledelse og medarbejdere – praktisk viden, læring og forståelse om forandring via fire sammenhængende valgfrie elementer.

 

Individuel uddannelse gennem 4 valgfrie elementer:

forandringsparathed

RÅDgivnig

Vi arbejder med forandringsstrategien og forsyner ledelsen med taktiske planer som supporterer implementeringen.

forandringslæring

LÆRing

Vi forsyner “forandrings-teamet” med model og værktøjer som er praktiske, håndterbarer, og som nemt konverteres og kopieres til den enkelte virksomheds forandring, Hvad enten forandringen er større eller en mindre.

netværk

NETværk

Ledere i private og offentlige virksomheder mødes og udvikler viden, ideer og løsninger på aktuelle ledelsesproblemstillinger, som den enkelte virksomhed arbejder med. Løsningsnetværket giver mulighed for sparring og idegenerering med erfarne konsulenter og kollegaer i andre organisationer.

plan workshop

PLAN

Er den konkrete fleksible implementeringsplan som konkret guider med; At gennemfører forandring, minimere modstands risikoen, og sikre en hurtig, effektiv og sikker implementering.