Hvorfor lykkes 30 procent af alle forandringsprojekter?

Hvad er årsagen til at 70 procent af alle forandringsprojekter fejler – hvorfor lykkes de 30 procent, og er der en fællesnævner?

McKinsey’s spørgeskemaundersøgelse

McKinsey’s spørgeundersøgelsen fra 2010 viser, at de 30 procent som har svaret, ”at deres virksomhed var “meget / ekstremt vellykket” med at gennemføre målsætningen med forandringen”, og har efterfølgende fællesnævnere.

Nøglen til deres succes – fællesnævnere

 • Ledelsen sikrede at frontlinjemedarbejderne følte ejerskab med forandringen
 • Roller og ansvar var tydelige, og medarbejderne følte sig ansvarlige for at levere forandringens resultater
 • Kommunikationen gennem hele forandringsforløbet supporterede medarbejdernes engagement
 • De bedste ressourcer havde til opgave at gennemføre de mest kritiske dele af forandringen
 • Tilpasning af forandringskommunikationen til de forskellige målgrupper
 • Forandringen havde en klar struktur, og forståelige forandringsfaser
 • Veldefineret mål, milepæle og målepunkter for forandringen
 • Straks kommunikation – fremskridt og justeringer – når informationer var tilgængelige.

Undersøgelsen viser også at:

 • Risikostyring
 • Projektstyring – forandringsledelse som en kompetence – in house

også var relevante succesfaktorer – blandt de 30 procent succesfulde forandringsprojekter.

Undersøgelsen viser, at de virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse, træner forandring hver dag, og har valgt at have forandringsledelse som kompetence – in house.

Systematisk tilgang til forandringsledelse

net2change har udviklet den praktiske robuste forandringsmetoden Ledelse af Forandring®.

Ledelse af Forandring®, overfører forandringsledelse, forandringskompetence og forandringsparathed – som kompetence – til dig og din organisation.

For at sikre succesfulde forandringer tilbyder vi den praktiske etablering af forandringsledelse som kompetence in house – i din virksomhed.

Udvikling af forandringskompetencen i organisationen, forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad – når forandring skal gennemføres.

KLIPPEKORTET tilbyder en hurtig tilgang til rådgivning og løsningsorienteret forandringsledelse, og er den sikre måde, som overfører viden om gennemførsel af succesfulde forandringer – til din organisation.

KLIPPEKORTET giver direkte rådgivning i forandringsledelse med en fast tilknyttet konsulent, præcist når det passer dig! Du vælger selv fleksibelt, hvor meget hjælp du ønsker.

Eksempler på andre løsningsorienteret konsulentydelser – til en god pris

 • Konsulentanalyse forandringsparathed – Analysen sikrer, at du kender din virksomheds stærke og svage sider, når det gælder gennemførsel af forandring, og sikrer en vedvarende konkurrenceevne.
 • Etablering af forandringsteam – Den praktiske etablering, hvordan forandringskompetencen udvikles, forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad – når forandring skal gennemføres.
 • Konsulentanalyse modstand mod forandring – Identifikation af modstand mod forandring, risikoen og de økonomiske konsekvenser, som forandringen har for virksomheden.
 • Etablering af forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi. Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag, og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere.
 • Kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan – Når forandringen skal implementeres, har du brug for hjælp til en kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan, som sikrer at målet er klart, forandringen er reel, og at det kommunikeres, læres og belønnes.

Se hvad klippekortet tilbyder.