fbpx

I Forandringslære - Indhold

Vi hjælper leder og medarbejdere med at gennemfører succesfulde forandringer...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

I Forandringslære – Indhold

Kursus i Forandringslære – tre moduler

kursus forandringslæring

Kursus – I Forandringslære – Blended Learning læringsmetode

Kursus I Forandringslære bruger Blended Learning som læringmetode. Du kan læse mere om Læringsmetoder – De nyeste metoder.

Som erfaren leder ønsker du at supplere dine forandringskompetencer – når du har tid!

Vi har sammensat et lærings- og udviklingsforløb som består af 3 moduler som sikre, at du får nye forandringskompetencer og lærer og opnår praktisk viden og forståelse om Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

Modul 1: Blended Learning kursus – indhold

kursus forandringslæring

Kursus modul 1 – Blended Learning kursus forandringsledelse er opbygget i moduler som gennemgår de 5 processer som Ledelse af Forandring arbejder med. Hver enkelte procesmodul skal gennemføres før næste procesmodul kan startes, men det er muligt at gå tilbage til tidligere læringsmoduler for opdatering og ajourføring af viden.

Efter hver modul aflægges en prøve hvor mindst 80% af spørgsmålene skal bestås førend næste modul kan påbegyndes.

Hver modul består af

 • Elementerne i Ledelse af Forandring.
 • Сase om virksomheden Intercom.
 • Case story.
 • Dokumentation.
 • Teknikker, processer og værktøjer.
 • Test.

1: Ledelse af Forandring

 • Overblik.
 • Udvikling af kompetencen Ledelse af Forandring.
 • Hvordan lærer du.
 • Introduktion til case virksomheden Intercom.
 • De enkelte moduler og processer i Ledelse af Forandring.
 • Tilgangen til Ledelse af Forandring.

2: Gøre det vigtig

 • Delmodulets proces.
 • Analyse af de tre forandringsfaser.
 • Det kendte.
 • Det nye.
 • Overgangen.
 • Fremdriftsrapport.

3: Gøre det parat

 • Delmodulets proces.
 • Nøgle roller.
 • Kultur.
 • Historie.
 • Modstand.
 • Fremdriftsrapport.

4: Få det planlagt

 • Delmodulets proces.
 • Planlægning. Udarbejdelse af kommunikations-, lærings- og belønningsplan.
 • Fremdriftsrapport.

5: Få det til at ske

 • Delmodulets proces.
 • Integration i den overordnede implementeringsplan.
 • Projektplanens fremdriftsrapport.

6: Få det til at holde

 • Delmodulets proces.
 • Få det nye til at holde.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 2: Forandrings Workshop – indhold

kursus forandringslæringKursus modul 2 – Forandrings Workshop fokuserer på opbygning af viden omkring forandringsprocessen. Du lærer, at bruge de mange værktøjer som stilles til rådighed, ligesom dine færdigheder, i udarbejdelse af forandringsplaner, forstærkes og som sikre at din organisation kommer sikkert igennem forandringen.

1. Overblik over forandringsprocessen

 • Omkostninger hvis forandringsprocessen ikke drives effektivt.
 • Værktøjer og ressourcer som forandringseksperter benytter.

2. Beskrivelse af faserne i forandring

 • Viden om hvor du vil hen og hvorfor.
 • Forståelse af forandringsprocessens tre faser: Det kendte, Overgangen og Det nye.

3. Overgangen

 • Forventningerne til Overgangen.
 • Forudsigelig adfærd som opstår i Overgangen.
 • Speede Overgangshastigheden op.

4. Nøgle interessenter

 • Forståelse af interessenternes roller og ansvar.
 • Forventningerne til interessenterne.
 • Opbygning af en styrende koalition.
 • Strategi for målgruppens accept af forandringen.

5. Forandringsplaner

 • Forståelse af lærings-, kommunikations- og belønningsplan.
 • Undervisning og træning af nøgleinteressenter.
 • Kommunikation, budskaber og form i hver enkelt fase i forandringsprocessen.
 • Belønninger og anerkendelser – som virker.

6. Integration

 • Integrering af forandringsfaserne i en overordnet implementeringsplan.

Modul 3: Plan Workshop – indhold

Kursus forandringslæringKursus modul 3 – Plan Workshop har fokus på forandringsstrategien og taktikken i deltagernes egen projekt og hans/hende behov for at opbygge en effektiv forandringsstrategi.

1. Introduktion til net2change – Ledelse af Forandring

 • Opsummering af væsentlige nøgleområder i modellen.

2. Status på “Det kendte”

 • Aktuel status på forandringsplanen, hvor er vi nu, og hvad mangler. Kritiske områder som kan forbedres og udvikles.
 • Gennemgang af nøglerisici og interessenternes modstand.

3. Ledelse af Forandring

 • Praktisk adressering af modstand ved hjælp af scenarier og rollespil.
 • Coaching af andre Forandringsagenters forandringsplaner i egen organisation.

4. Udarbejdelse af “Det nye”

 • Afklaring af mål med forandringen.
 • Identifikation af anbefalinger ifm. implementeringen.

5. Coaching og konflikthåndtering

 • Identifikation af praksis og taktik gennem rollespil ifm. udvikling af effektive Forandringsagenter og Initiativtagere.

6. Konkret planlægning

 • Rapport om næste trin i implementeringen.
 • Afklaring af roller og ansvar.

ER PÅ VEJ