fbpx

I FORANDRINGSLÆRE

Du ønsker mere viden og læring om hvordan forandringer gennemføres…

I Forandringslære

Du har ingen praktisk erfaring med gennemførsel af forandring

Du har ingen praktisk erfaring med gennemførsel af forandringer, men ønsker mere viden og læring om forandringsprocessen og hvordan forandringer gennemføres.

Vi har sammensat et kursus, lærings- og udviklingsforløb som består af 3 moduler som sikre, at du får nye forandringskompetencer og lærer og opnår praktisk viden og forståelse om Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

Workshopforløb som supplerer din forandringslæring


Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til I FORANDRINGSLÆRE – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

I FORANDRINGSLÆRE

Få adgang til I FORANDRINGSLÆRE kr. 980,- excl moms.


 Moduler: I Forandringslære

e-Learnig-Kursus-AModul 1: Blended Learning kursus

Workshoppen er opbygget i moduler og gennemgår de 5 processer som Ledelse af Forandring arbejder med. De enkelte procesmodul skal gennemføres før næste procesmodul kan startes, men det er muligt at gå tilbage til tidligere læringsmoduler for opdatering og ajourføring af viden. Efter hver modul aflægges en prøve hvor mindst 80% af spørgsmålene skal bestås førend næste modul kan påbegyndes.

Forandrings-Workshop-AModul 2: Forandrings Workshop

Workshoppen udvikler et effektivt forandrings- og projektteam, identificerer unikke organisations- og modstandsbarrierer og hjælper projektteamet med at planlægge handleplaner som sikre en succesfuld implementering af forandringen.

Plan-Workshop-AModul 3: Plan Workshop

På workshoppen arbejder vi på virksomhedens forandringsstrategi og taktikken og på deltagernes konkrete forandringsprojekt herunder behovet for at kunne gennemføre en effektiv forandring.


Formål og udbytte

Modul 1: e-Learning kursus

 • Opbygge en praktisk viden om Ledelse af Forandring® og forandringsprocessen.
 • Identificere strategier og taktik for gennemførsel af forandringsprojekter.
 • Håndtere viden om hvilke nøglefaktorer som har indflydelse på succesfulde forandringsprojekter.
 • Forberede organisationen på forandringen.
 • Designe en implementeringsstrategi og tilhørende planer.
 • Opbygge en plan som sikre gennemførelsen af forandringen.

Modul 2: Forandrings Workshop

 • Identificere barriere som modvirker succesfuld gennemførelse af forandringer i organisationen.
 • Håndtere de forskellige forandringsværktøjer ifm. planlægningen af forandringen.
 • Identificere modstand mod forandring og udvikle en strategi som håndterer modstanden.
 • Bruge den nyeste praksis som forstærkning og positiv opmuntring – proaktiv adfærd som modvirke ikke produktiv adfærd.
 • Udvikle et kommunikationssystem som skaber engagement for projektet og en hurtig og effektiv fremdrift.
 • Overvåge projektets resultater og sikre at forandringerne gennemføres som planlagt.

Modul 3: Plan Workshop

 • Gennemgang af dit forandringsprojekt.
 • Identificeret områder og vurderinger af detaljer hvor ny supplerende viden vil kunne hæve forståelsesniveauet, ligesom adressering af nye indsatsområder i forandringsmodellen.
 • Forstærket dine evner til at coache interessenterne omkring deres roller og ansvar i en effektiv forandringsproces
 • Opbygget en handleplan med anbefalinger for øjeblikkelig anvendelse i en aktuel eller fremtidige forandring.

Deltagerne

Deltagere: Du er en medarbejdere som står overfor en forandring og du ønsker en bedre forståelse af hvad som ligger bag forandring, hvordan forandring planlægges og hvordan forandring håndteres.

Forudsætninger: Det forudsættes at du ingen eller kun i mindre grad har kendskab har til forandringsprocessen – men du har erfaring som deltager i en eller flere forandringer.

Forberedelse: Der er ingen forberedelse forud for workshoppen.

Prisen indeholder

 • Workshopmateriale: Deltagerne vil modtage “net2change – Ledelse af Forandring®” + nødvendige arbejdsskemaer.

ER PÅ VEJ