Hvorfor forandring – Kan Newtons lov bruges?

Hvorfor forandring – Identificer kræfterne som skaber forandring

  • Synes du, at din virksomhed skal forandres?hvorfor forandring
  • Hvad gør, at du synes forandring er nødvendig?
  • Måske synes du, at din virksomhed hurtigere skal reagere på nye markeds- og kundeønsker?
  • Måske synes du, at din virksomhed skal udvikle nye produkter og ydelser som sikre en bedre indtjening eller en produktdifferentiering?
  • Viser din virksomhed faldende indtjening?
  • Er effektiviteten faldende?
  • Er der tiltrådt en ny administrerende eller økonomidirektør, og hvad er hans eller hendes syn på fremtiden?

Enhver forandring, hvad enten det er en mindre eller en stor (radikal) forandring, skabes på baggrund af, at der er en eller anden, et eller andet sted i virksomheden, som har erkendt, at der på nuværende tidspunkt eller i fremtiden, er et eller andet som skal være anderledes!

Det første trin, forandringsledelse – hvis du skal kunne lede og håndtere en forandring, er at du forstår hvad det er for kræfter som driver forandringen.

I denne artikel vil vi beskrive og identificer kræfterne som skaber forandring. Hvorfor forandring, og hvad har Newtons tyngdelove at gøre med forandring?

Grundregel nr. 1: Det først trin i Ledelse af Forandring kræver at lederen identificerer og forstår kræfterne som driver forandring.

Hvad har Newtons tyngdelov – med forandring at gøre?

Newtons love om tyngdekraften siger:

“Et legeme som ikke påvirkes af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller fortage en jævn retlinet bevægelse.” Det er sund fornuft: Du falder ikke ud af sengen, med mindre du bliver skubbet ud. Eller hvis I vil skubbe en bil, skal I ikke skubbe fra hver sin side.

“Et legeme med en masse M, der påvirkes af en resulterende kraft F, vil have en acceleration A, som opfylder F = M x A.” Det er sund fornuft: Jeg vil hellere trædes på af en mus end en elefant. Eller det er bedre at køre ind i en mur med 10 km/timen end med 200 km/timen.

“Et legeme A der påvirker et legeme B med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rette kraft.” Det er sund fornuft: Hvis du kører ind i en bil, får din egen bil også buler.

hvorfor forandring

Newton love om tyngdekraften – kan bruges til at beskrive en organisations forandring!

På samme måde siger Newtons lov også, at enhver forandring vil møde modstand, og at modstanden vil prøve at ophæve virkningen af forandringen, og at modstanden enten bremser forandringen eller forandringen sættes i en ukontrolleret bevægelse. Hvis kræfterne er tilstrækkelig store, vil forandringen bevæge sig fra sin nuværende situation til en helt anden og ukendt situation.

Selvom Newtons første lov beskriver et objekts fysiske bevægelse, kan princippet godt bruges til at beskrive en organisations forandring. En forståelse af en organisations nuværende situation (Det kendte) og de kræfter som driver en forandring i en organisation er en central del af ledelsen og håndteringen af en forandring.

Forandringsparadokset

I artiklen “Forandringsparadokset” behandler vi den velkendte opfattelse, at forandringer er vanskelige at gennemføre. Og at det især er vanskeligt, når forandringen presser medarbejderne ud af deres “komfortzone” og tvinger dem i en retning, som den enkelte medarbejder ikke ønsker, se tegning om forretnings- og individuel forandring.

Hvorfor forandring

Med andre ord er forandringer nemme at implementerer, når den enkelte medarbejder er med i processen. Vi taler om, at når medarbejderen er i “førersædet for forandring” – ønsker at lære, ønsker en ny retning, eller ønsker nye muligheder – så ser medarbejderne forandringen som en kærkommen mulighed for personlig udvikling og succes.

I artiklen “Forandringsparadokset” beskrives også hvad det betyder hvis der ikke sker forandringer i det enkelte medarbejders personlige liv. Hvorfor forandring er en naturlig proces i alle menneskers liv, og hvordan det enkelte medarbejders personlige erfaringer med forandring kan have en afgørende indflydelse på nye forandringer.

En forandring kan være smertefuldt eller glædeligt. Hvis forandringen skal være meningsfuld for den enkelte medarbejder, skal der være et formål med forandringen. Formålet kan være at: lære at gå, gå hjemmefra, blive gift, miste sit job osv. Det er vigtigt, at den personlige forandring har et formål.

På samme måde som forandringer i den enkelte medarbejders personlige liv, skal der også være et formål med en forandring som sker i organisationen. Forandringen skal være meningsfuld for organisationen og den enkelte medarbejder.

De grundlæggende formål og årsager til at en forandring er nødvendig, skal være kendt og forstået af både ledelsen, som skal gennemføre forandringen, og af medarbejderne, som skal arbejde med forandringen.

De fleste forandringer som introduceres i organisationen er nødvendige forandringer.

Hvorfor forandring – Kræfterne som driver og skaber forandring?

Hvorfor forandring

Det første trin i en nødvendig forandring er at definere og beskrive hvad det er som gør forandringen nødvendig.

Hvad det er som sætter virksomheden under pres, og som tvinger virksomheden i en ny retning.

Ovenstående figur viser de to væsentlige elementer som tvinger virksomheden til at gennemføre en ændring: De udefra kommende påvirkninger og de indefra kommende påvirkninger.

Se et øjeblik på elementerne som påvirker organisationen og tænk så på hvor meget energi som den enkelte forandring påtvinger organisationen!

Læs efterfølgende om

  • Påvirkninger udefra
  • Påvirkninger indefra

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS