At få forandringen til at sker er din vigtigste opgave!

lede forandringenHvem skal lede forandringen? Det korte svar – det skal du som leder!

Om du er leder af to personer eller 10.000 personer, så er en af dine vigtige opgave – og ansvar – at få forandringer til at ske. Hvorfor?

Fordi hverken du eller din virksomhed vil overleve hvis alting er uændret – altid.

Det er en løbende proces, at du sikre at din virksomhed fortsat er konkurrencedygtig, at du forbedre arbejdsprocesserne og kvaliteten af virksomhedens produkter eller ydelser, tilpasser medarbejdernes kompetencer og evner, implementerer nyt software som gør det hele mere effektivt osv.

Hvem skal lede forandringen – nøgleroller og ansvar

lede forandringenNogle gange er det aktionærerne, ejerne eller bestyrelsen som kræver, at du som direktør gennemfører forandringer – her er bestyrelsen Opgavestiller, og du er Igangsætter for gennemførslen af forandringen.

Andre gange igangsætte du selv forandringen – her er du Opgavestiller, og din afdelingsleder som gennemføre forandringen er Igangsætter.

I begge tilfælde opfatter medarbejderne, at du er chefen for forandringen. De opfatter derfor at din rolle er Opgavestiller, hvilket betyder at det er dig som har ansvaret for, at medarbejderne og din virksomhed forandres.

Om du har personaleansvar eller ikke, kan du godt have ansvaret for planlægningen, og implementeringen af forandringen.

Dette gør dig til leder af projektet – du er Forandringsagent. Hvis forandringen er omfattende – f.eks. omfatter hele organisationen, divisionen eller en eller flere afdelinger, er det måske nødvendigt at du arbejder som fuldtids forandringsagent for at sikre gennemførelsen af forandringen.

Hvis en forandring påvirker dig direkte, og du som medarbejder eller chef skal ændre adfærd, eller den måde du arbejder på – er du Målgruppe for forandringen – du er en person som forandres.

Som den formelle leder eller som en medarbejder med uformel ledelse, kan du have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen – du er Ambassadør for forandringen.

Som du kan se så er det muligt at du på samme tid både er Opgavestiller, Igangsætter, Forandringsagent, Ambassadør og Målgruppe.

Hver af rollerne har sin egen funktion, ansvarsområde, og jobbeskrivelse. Vi vil i en efterfølgende artikel går dybere i disse roller og ansvar.

Organisering af roller og ansvar

lede forandringenHvis forandringen, som du skal gennemfører, har indflydelse på tværs af organisationens funktioner, er det vigtigt at du tænker igennem hvordan du vil organiserer rollerne og ansvar.

Du skal især tænke de tre roller – Opgavestiller, Igangsætter og Forandringsagent – igennem.

Store omfattende forandringer vil kræve teams af forandringsagenter, og Igangsættere.

For at kunne gennemføre forandringen effektivt skal disse teams udvælges, og have rolle og ansvarsbeskrivelser, så tidligt i forandringsprocessen som muligt.

Hvis forandringen er mindre vil det ikke være nødvendig med disse store formelle teams.

Hvis du i et forandringsprojekt både er Opgavestiller, Initiativtager, Forandringsagent og Målgruppe, er det nødvendigt at du påtager dig roller og ansvar, som om det var et større projekt.

Styregruppen

lede forandringenHvis du har erfaring fra projektledelse og større projekter kender du sikker allerede roller og ansvar ifm. styregruppen og projektledelsen. Styregruppen består af Opgavestiller og Igangsætter som overvåger forandringen, og som sikre at forandringen passer med organisations vision, og at Opgavestiller og Initiativtager lever op til deres roller og ansvar.

Styregruppen sætter retningen som Forandringsagenten arbejder efter, og sikre at projektet har de relevante og korrekte ressourcer – mandskab som økonomi – som sikre at projektets kan gennemføres succesfuldt.

Styregruppen holder også Forandringsagenten ansvarlig for overholde af budget og deadline.

Projektledelsen

Projektledelsen er sammensat af Forandringsagenter, som er delansvarlige for hver deres forandringsprojekt, herunder planlægning og implementeringen af den enkelte forandringen.

Det er projektledelsens ansvarsområde at identificere mål, sikre at de ønskede ressourcer er tilstede, og identificere nøglefaktorer i forandringsprocessen.

Identificering af modstanden mod forandring

lede forandringenEn effektiv gennemført forandring kræver også at modstanden mod forandringen identificeres, og at der udarbejdes en strategi som reducere modstanden.

Opgaven kan i større projekter udføres i et Forandringsteam eller tilsvarende team.

Teamet sørger for, at kommunikations-, lærings- og belønningsplaner struktureres og implementeres.

Forandringsagenten håndterer modstanden, og at Styregruppen og implementeringsgruppen arbejder effektivt.

Initiativtager og Forandringsagent ved hvad der forventes af dem omkring kommunikation, læring og belønning.

I efterfølgende artikler vil vi gå i dybden med disse gruppers roller og ansvar

  • Forandringsledelsens roller og ansvar

Ønsker du at læse hele artiklen GRATIS - skal du være logget ind

LOGIN-icon