Hvordan håndterer vi forandring og forandringskapaciteten?

Vi bruger en del tid på, at håndtere de forandringer som vi møder gennem livet, og vi bruger meget tid på at matche vores personlige forandringskapacitet.

Vores personlige forandringskapacitet refererer til vores anvendelse, evne og villighed overfor forandringen. Den enkeltes anvendelse er ikke stærkere end det svageste af de to andre led: vores evne og vores villighed.

Forandringen skal matche vores forandringskapacitet

De forandringer som vi møder i vores liv, består af de farer som vi ser, og de muligheder som vi anerkender.

Når forandringen matcher vores forandringskapacitet, er vi for det meste i stand til at forudsige hvad forandringen betyder for mig. Hvis forandringen er større end vores forandringskapacitet, overskrides balancen, og vi er så ikke i stand til at forudsige hvad der sker, og hvilken betydning det har for mig.

Det er interessante reaktioner, at den samme forandring kan modtages negativt af en person, medens en anden person opfatter det som positivt.

Efter mange års observationer og overvejelser omkring fænomen, er jeg nået frem til, at om en person opfatter forandringen som positiv eller negativ, ikke alene et spørgsmål om fordele eller ulemper for den enkelte, men også afhængi af, i hvor høj grad den enkelte har indflydelse på og mulighed for, at påvirke forandringen.

Håndtering af forandring skal være under kontrol

Det ser ud til, at vi bedre accepterer forandringen hvis vi har mulighed for at påvirke og have indflydelse på forandringen.

Er vi positive overfor en forandring, får vi en følelse af velvære, som er en langt bedre følelse – end bare at få sin vilje. Grundlaget for denne følelse af velvære, er det tilfredsstillelse behov som vi har for at have kontrol.

Forandring opfattes ikke negativt fordi den kommer ubelejligt, men opfattes negativt fordi vi er ude af stand til at forudsige og kontrollere forandringen. Vi ser forandringer som negativ, når vi er ude af stand til at forudse konsekvenserne.

Dårlige oplevelser ville ikke være så uvelkomne, hvis vi kunne stoppe dem efterhånden som de opstår, eller i det mindste vente lidt indtil vi er forberedte og kender konsekvenserne.

Vi ser forandringen som negativ, når vi er ude af stand til at forudse hvad det indebærer, og når vi ikke kan lide dens indblanding og føler os uforberedt. Selvom forandringen påvirker os kritisk, i positiv eller negativ retning, så er det graden af kontrol over forandringen, som vi prøver at styre.

 Når vi ikke er i stand til at styre og kontrollere forandringen, bliver vi desorienteret. Men hvis forandringen er under kontrol, føler vi os i balance og psykisk stabile, og denne opnåede tilstand er en af de mest motiverende situationer for ethvert menneske.

Vi bruger tid på at forstå og kontrollere

Prøv at læg mærke til hvor meget tid og energi du bruger på læring, at forstå og kontrollere:

  •  Hvad var årsagen til en begivenhed, som du synes var meningsfuld? (“Hvad gik galt, siden kunden blev så sur?”).
  •  Hvad sker der (“Kan du fortælle mig, hvad det er for en proces du udfører?”).
  •  Hvad vil der ske (“Med faldet i renten kan vi forvente en øger omsætning i næste kvartal”).

Du vil se, at du bruger en stor del af dit liv på, at indsamle tilstrækkelige informationer til at forstå og kontrollere, eller i det mindste at påvirke, din tilværelse.

Accept af forandringen – tilpasning af forventningerne!

Når en forandring afviger lidt fra, hvad vi forventer, tror vi automatisk, at vi er i stand til at påvirke og tilpasse forandringen. Selv når en forandring er negativ og uundgåelig, kan vi generere en slags psykologisk ligevægt, som gør at vi ikke bliver overrasket over, hvad det er som er ved at ske.

Afhængig af, hvor bevidst eller ubevidst du forsøger at kontrollere dit liv, stammer det fra din evne til at matche dine forventninger med forandringens realiteter. Denne matching eller mismatching påvirker dine følelser i retning af komfort eller chok. Det er derfor, at den væsentligste forskel mellem ligevægt og kaos ikke er omfanget, hastigheden, eller kompleksiteten af forandringen, med graden af hvordan vores forventninger er imødekommet.

Vinder- og tabertyper i forhold til forandring

håndterer forandring
forandring
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS