Forskning & Innovation – Virksomhedskultur – Organisationskultur er nøglen til succes

Booz & Co har hvert år siden 2005 gennemført konsulent undersøgelsen ”Global Innovation 1000”, som undersøger sammenhængen mellem 1000 virksomheders Forskning & Innovation og deres finansielle ydeevne.

Igennem alle årene har konklusion i Booz & Companys konsulent undersøgelse været, at der ikke er nogen sammenhæng mellem virksomhedens Forskning & Innovation og virksomhedens overskud og succes.

Organisationskulturen er nøglen!

Booz & Companys seneste konsulent undersøgelse viser, at flere investeringer i Forskning & Innovation ikke skaber bedre bundlinje resultater alene, men at faktorer som strategisk tilpasning – og en kultur, der understøtter innovation – er afgørende succes faktorer.

Deres konsulent undersøgelse viser, at den vigtigste faktor er kulturen – virksomhedens kultur og organisationskultur.

Med virksomhedskultur og organisationskultur menes der de grundlæggende mønstre som organisationen agerer og opføre sig på og de følelser, og den måde som organisationen tænker og tror – og som binder organisationen sammen.

Kultur spørgsmålet har stor betydning for virksomhedernes ledelse

Undersøgelsen viser også, at virksomhedskulturen og organisationskulturen har stor betydning for virksomhedernes ledelse, når det gælder organisationen som en helhed og udvalgte områder som innovation.

De syv konsulent undersøgelserne siden 2005 viser igen og igen, at virksomhedens kultur – organisationskulturen og virksomhedskulturen – er en afgørende succes eller fiasko faktor, og at kulturen overtrumfer strategi og ledelse.

Man kan ikke sige, at strategien ingen betydning har, men snarere, at den strategi en virksomhed har, kun vil lykkes, hvis strategien understøttes af kulturen i virksomheden.

Understøtter kulturen Forskning & Innovation

Det primære mål med dette års undersøgelse, var at afgøre hvilken betydning kulturen har i forbindelse med Forskning og Innovation, og bestemme hvilke kulturelle faktorer som understøtter hvert enkelt innovationsstrategi.

Resultaterne er tydelige – og kan forklare, hvorfor mange virksomheder har svært ved at afgøre om deres betydelige investeringer i Forskning og Innovations – betaler sig?

Samlet siger 36 procent af alle adspurgte i undersøgelse, at deres innovationsstrategi ikke er tilpasset til deres virksomheds overordnede strategi, og 47 procent svarer at deres virksomheds kultur ikke understøtter deres innovationsstrategi (se figur).

Ikke overraskende, har virksomheder med både dårlig tilpasning af innovationsstrategi og dårlig understøttelse af virksomhedskulturen en langt dårligere performens end virksomheder med både en tilpasset kultur og en afstemt innovationsstrategier.

Undersøgelsen viser, at virksomheder som har tilpasset kultur og har afstemt innovationsstrategier har 30 procent højere værditilvækst, og 17 procent højere vækst i resultat end virksomheder med en lavere grad af tilpasning.

Definering af organisations- & virksomhedskultur

En virksomhedskultur er defineret ved at være det sæt af normer og værdier, der styrer organisationens medlemmers interaktion med hinanden, og med folk uden for organisationen.

Virksomhedskulturen / organisationskulturen udgør det fælles reference punkt for organisationen medlemmer, og er derfor altid en del af problemløsningen, når denne ikke tager udgangspunkt i beskrevne regler og rutiner. Virksomhedskulturen faciliterer den måde organisationens struktur fungerer og arbejder på.

Virksomhedskulturen faciliterer forandringsprocessen

90 procent af gennemførelsen af en forandringsproces kan tilskrives den del af arbejdet, der koncentrerer sig om virksomhedskulturen. Men virksomhedskulturen, kan også sætte hindringer i vejen, så det ikke er mere end 10 procent af de ønskede tiltag og resultater som bliver en del af den nye dagligdag.

Det er altså ikke nok at lave et nyt organisatorisk design og en ny struktur, når forandringer skal gennemføres.

Virksomhedskulturen er afgørende som den understøttende faktor, og den ingrediens, der sikrer og forankrer forandringen, således at tiltagene og resultaterne bearbejdes efter intentionerne hele vejen igennem organisation.

Det er som hovedregel virksomhedskultur og forskelle på virksomhedskultur, der medfører at 80 procent af alle akkvisitioner ikke leverer de forventede resultater.

Alligevel har det så lidt fokus. Det skyldes formentlig, at det for mange er en uhåndterbar størrelse, som det er svært at sætte ind i en konkret struktur.

Video om 2018 Global Innovation 1000 study: What the top innovators get right

Se video præsentation med Barry Jaruzelski og John Loehr rapport og resultater.

Se efterfølgende ressourcer om kultur

Video om Scheins kultur og organisationsmodel

I efterfølgende går vi dybere i Edgar Schein – Artefakter – Organisationskultur modeller – kulturanalyse og kulturmodel.

Artikler

  • Edgar H. Scheins: Den komplekse organisationsmodel – et moderne menneskesyn
  • Teorien bag bogen: Edgar Schein – The Corporate Culture Survival Guide
  • Hvordan flytter man et isbjerg – Pia Lauritzen, 2008?
  • Kulturanalyse – Hvad har god ledelse med kultur og værdier?
  • Schein organisationskultur – hvorfor kan kulturen ikke ignoreres?
  • Lav personlig tolerance overfor forandringer!
  • Reducering af modstanden mod forandringen
  • Scheins organisationskultur model – De tre kulturniveauer
  • Scheins – Komplekse organisationsmodel – et moderne menneskesyn

Video

  • Videoen – MIT’s Edgar H. Scheins: “His latest thinking on corporate culture”, som er Scheins bud på et moderne menneskesyn
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS