Forandringsværktøjer til måling af forandringssucces

forandringsværktøjerForandringsværktøjer til måling af forandringssucces

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring tilfører organisationen –  forandringsmetoder og forandringsværktøjer til måling og forandringsværktøjer registering af forandringssucces indenfor følgende områder:

1. Formel for effektiv forandring

Hvor vi sammen med vores kunders forandringsteam har fokus på:

forandringsværktøjer

Klik for større billede

  • Accept af løsningen, medens organisationen arbejder med
  • Kvaliteten af løsningen

2. Forandringsdimensionen

En succesfuld gennemført forandring er afhængig af om der er ballancen mellem – på den ene side:

Forandringsværktøjer

Klik for større billede

  • Virksomhedens forandringsdimension og valg af løsning , og
  • De konkrete omkostninger som er forbundet med forandringen.

3. Forandringsbalancen

Formål er at identificere de kritiske succesfaktorer og barrierer for forandringen – således at “Det nye” kan gennemføres med så optimale ressourcer og kompetencer som muligt.

forandringsværktøjer

Klik for større billede

For gennemførsel af succesfuld forandring skal forandringen være i balance:

  • Behovet for forandring
  • Evnen til at foretage forandring
  • Vilje til at foretage forandring
  • Valg af løsning

4. Balanced Scorecard

forandringsværktøjer

Klik for større billede

Balanced Scorecard giver ledelsen det måleredskab, de har brug for til at kunne navigere mod fremtidig succes i konkurrence med andre.

Et værktøj som omsætter virksomhedens strategi til konkrete målbare forandringer.