Undersøgelse – hvad er årsagen til din forandringssucces?

Forandringssucces – De 5 vigtigste årsager!Forandringssucces - De 5 vigtigste årsager

Det er vigtigt at lære af andres erfaringer fra gennemførte forandringer og lære af virksomhedernes forandringssucceser.

I forbindelse med alle de forandringsprojekter vi har været i kontakt med har vi stillet ledelsen, forandringsagenterne og målgruppen spørgsmål til den gennemførte forandring.

Svarene har vi bearbejdet og præsenterer her de mest almindelige svar til det første spørgsmål.

I efterfølgende artikler vil vi præsentere de øvrige bearbejdede svar og spørgsmål.

Hvad var årsagen til din forandringsucces – Undersøgelse

I forbindelse med alle de forandringsprojekter vi har været i kontakt med, har vi stillet ledelsen, forandringsagenterne og målgruppen følgende spørgsmål til den gennemførte forandring.

Hvad var årsagen til din forandringssucces?

De fem vigtigste svar var, at:

 1. Topledelsen ledede forandringen effektivt,
 2. Der var accept fra mellemlederne og medarbejderne,
 3. Forandringsteamet var velfungerende,
 4. Der var en vedvarende og målrettet kommunikation,
 5. Projektet var planlagt og organiseret.

1. Topledelsen ledede forandringen effektivt

Det er overraskende, at den væsentligste årsag til forandringssucces er topledelsen’s effektive ledelse af en forandring.

Og hvad menes der så med at lede forandringen effektivt:

 • At være aktivt, synligt og engageret, både personligt og som leder
 • At sikre forandringen en vedvarende opmærksomhed
 • At gå forrest som rollemodel for forandringen,
 • At kommunikere troværdige årsager, hvorfor forandringen er nødvendig,
 • At kommunikere klart og præcist, herunder målsætningerne og delmål med forandringen,
 • At sikre at de nødvendige ressourcer – økonomiske som kompetencer – er til rådighed.

2. Accept fra mellemlederne og medarbejderne

Mange besvarelser fremhæver, hvor vigtig det er med mellemledernes, og medarbejdernes accept af forandringen. Hvis involveringen af medarbejdere og mellemledere sker tidligt i forandringsprocessen, vil accepten af forandringen øges.

3. Velfungerende forandringsteam

Det bliver fremhævet, at et godt forandringsteam er en medværkende årsag til forandringens succes. Med et godt forandringsteam menes der til teamets kompetencer, viden, erfaring og engagement som væsentlige faktorer for succes. Andre faktorer som fremhæves er god projektledelse og motivation.

Om sammensætning af team fremhæves: de “rigtige medarbejdere”, professionelle, højt motiverede, meget lyttende og med de rette relevante kompetencer.

4. Vedvarende og målrettet kommunikation

En anden væsentlig nøglefaktor for en succesfuld forandring er kommunikation, kommunikation og kommunikation. Kommunikationen skal være åben, ærlig og målrettet til de enkelte medarbejdere og de forretningsområder som forandringen vedrører. Ligesom der skal kommunikeres gennem et varieret udvalg af medier, gennem de forskellige forandringsfaser.

Den rette kommunikation, til den rette medarbejder, på det rigtige tidspunkt gennem hele projektet.

5. Planlagt og organiseret forandringsprojekt

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen -  tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS