fbpx

VÆLG FORANDRINGSSTRATEGI

Succesfulde forandringer kræver en forandringsstrategi…

Forandringsstrategi

Forandring sker ikke af sig selv – det kræver en forandringsstrategi

Forandringsstrategi

Traditionelle projekter planlægges omhyggeligt af projektledere med, time-, ressourceforbrug, og økonomi.

Et forandringsprojekt kræver desuden en effektiv og proaktiv ledelse af organisationens forandringsmodstand. De bedste intentioner og en god kommunikationsplan er ikke nok til at sikre en succesfuld implementering. Succesfulde forandringer kræver en forandringsstrategi.

Har virksomheden en forandringsstrategi?

Workshoppen “Forandringsstrategi” indarbejder og integrerer Ledelse af Forandring® i forandringsprojekt.

Resultatet af en gennemarbejdet forandringsstrategi forøger kvaliteten i i forandringen, øger effektiviteten af læring, kommunikation og belønningssystemer, reducerer projektomkostningerne, forbedre tid og økonomi, og mest vigtig – en forandringsstrategi som adresserer forandringsmodstanden i organisationen – før projektet er startet.

kompetence-praktikker-studerende

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til Forandringsstrategi – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

FORANDRINGSSTRATEGI

Få adgang til identifikation af Forandringsstrategi kr. 490,- excl moms.


Formål og udbytte

Formål og udbytte er, at eliminere og reducere risikoen i projektet og sikre en effektiv implementering, og at deltagerne skal kunne:

 • Identificere tidligere forandringsprojekter som kan påvirke projektet.
 • Bestemme modstanden i de primære berørte grupper i organisationen, og de udvalgte projektmedarbejdere.
 • Bestemme graden og styrken af den potentielle ledelsesmodstand.
 • Bestemme graden og styrken af den potentielle forandringsmodstand hos projektleder og igangsætter.
 • Identificer kapaciteten af ressourcerne og bestemme elementer fra Ledelse af Forandring® som skal benyttes i forandringsprojektet.
 • Forstærke projektets levedygtighed ved at anbefale forandringer og fremgangsmetode for projektets implementering.

Forandringsstrategi – Rådgivningen indeholder

En erfaren konsulent fuldfører sammen med projektleder og projektteam “PLANEN”, hvor der identificeres omfanget, typen og graden af modstand mod forandringen i organisationen.

1. Forberedelse

Projektorientering og foreløbig indsamling af data som skal afklare forventninger, processen, og logistik som er nødvendig for at udarbejde vurdering af forandringsstrategien.

 • Facilitere et Kick-off møde med projektledelsen for afklaring af deres forventninger, forberede informationer om vurderingsprocessen, og præsentere et eksempel på en rapport om en forandringsstrategi. Baseret på mødet udarbejdes virksomhedens mål for det videre arbejdet.
 • Gennemgang af projektets forretningsmodel, projektmetode, roller og ansvar, status  rapport og deadline for rapport.
 • Identifikation af relevante ressourcer som forandringen vedrører.
 • Planlægge interviews og reserver møderum.
 • Gennemgå projektets forretningsmodel, projektmetode, roller og ansvar, status rapport og  deadline for rapport.
 • Forberede individuelle kunde interview spørgsmål

2. Data indsamling

Identificere nøglepersoner og vigtige grupper af personer hvor forandringen har indflydelse.

 • Aftale hvem som skal interviewes ifm. vurdering af forandringsstrategien.
 • Forberede interviews og fastlægge spørgsmål.
 • Udarbejde logistik og interview metode.
 • Aftale formen for dataindsamling (personlige interviews og/eller spørgeskema).
 • Aftale omkring fortrolighed og anonymitet af de interviewede nøglepersoner.
 • Forberede individuelle interview spørgsmål.

3. Interviews og datagenerering

Gennemførelse af interviews med nøglepersoner og vigtige grupper af personer hvor forandringen har indflydelse.

 • Planlægge tidspunkter for interviews og bookning af mødelokale o.l.

4. Dataopsamling og analyse

Organisering af data og analyse af unikke modstandsbarrierer, synspunkter, trends og graden af risiko og prioritering.

 • Opsummering af de gennemførte interviews.
 • Opsummering af interview og tilbagemelding til de interviewede personer (hvis identitet er kendt).

5. Udarbejdelse af en projekt strategi

Registrerede informationer og anbefalinger analyseres  og bearbejdes, herunder identifikation af risiko og holdninger.

 • Opsummering og fremhævelse af styrker og vigtigste risikomomenter.
 • Specielle indfaldsvinkler og informationer.
 • Anbefaling.

6. Præsentation af rapport

Rapporten udleveres til projektledelsen for diskussion og feedback. Samtidig udleveres net2change – PLAN som er første del af planlægningsprocessen  med konkret mål, ansvarlige og deadline.

7. Opfølgning

Efter en aftalt periode efter udleveringen af rapporten, følges der op på   projektet. Det vil her være en fordel at projektets aktiviteter er udarbejdet (net2change –  PLAN) således at support kan omfatte fremdriftsrapport og korrigerende anbefalinger.


Forudsætninger

Deltagerne på workshoppen Forandringsstrategi: forandringsagenter, projektledere og projektmedlemmer som forandringen vedrører.

Forudsætninger: Der er ingen forudsætninger.

I forbindelse med vurdering af forandringsstrategien er det nødvendigt at gennemføre interviews med udvalgte medarbejdere.

Prisen indeholder

Graden af net2changes involvering afhænger af mål og kompleksitet af det enkelt projekt.

Faktorer som har indflydelse på tiden og dermed omkostninger

 • Omfanget af forandringen (antallet i målgruppen som forandringen berører).
 • Kompleksiteten af forandringen (afdelinger/ Igangsættere som er berørt).
 • Projektets planlagt varighed (antallet af måneder).
 • Type af projekt (ERP, reorganisering, CRM osv.).
 • Forandringsledelsens tilgængelighed.

Tid: Mellem 3 og 10 dage.
Dato: Efter aftale.
Sted: Virksomheden.
Pris: Konsulenthonoraret aftales på timepris.


ER PÅ VEJ