Det er ledelsen job at sikre at virksomheden er konkurrencedygtig

Det er diskuteret meget i lederkredse om hvad ledelse er? De fleste diskussioner drejer, på et eller andet tidspunkt, sig ind på forandring.

De fleste ledere bliver ikke belønnet hvis de uændret fastholder den nyværende forretning. Pr. definition er det deres job at ændre den eksisterende forretning og sikre at virksomheden er konkurrencedygtig.

I denne artikelserien – forandringsledelsens nøgleroller og ansvar i forandringsprocessen – vil vi først se på hvilke roller og ansvar som forandringsledelsen har.

Hvilke nøgleroller og ansvar har Forandringsledelsen?

Væsentlige forandringer kan sammenlignes med en iscenesættelse af et drama! I virksomheden indgår en række personer i et forløb, hvor der ofte er spænding om udfaldet til det sidste.

I et drama, hvor oplevelsen af teaterforestilling er afhænge af, hvor godt skuespillerne spiller deres roller. Selvom manuskriptet er velskrevet, så kan oplevelsen af forestillingen være dårlig, hvis skuespillerne ikke kan udfylde deres roller.

På samme måde er det med forandringsprojekter, som simpelthen mislykkes fordi forandringsledelsen har misforstået deres nøgleroller og ansvar. Omvendt kan klare nøgleroller og ansvar for forandringsledelsen sikre at forandringen gennemføres succesfuld.

Det er derfor naturligt, at der foregår en klar og præcis dialog omkring hvilke roller og ansvar som forandringsledelsen har.

Forandringsledelsens nøgleroller og ansvar

Overordnet taler vi om følgende roller og ansvar i forandringsprocessen:

 • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen og godkender forandringsprojektet.
 • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede. Af tilsvarende vigtighed er
 • Målgruppen som er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
 • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen. Medens
 • Ambassadøren, via sin status i organisationen, kan påvirke Målgruppens adfærd og accept af forandringen.

Forandringensprocessens iscenesættelse

Roller og ansvar indgår i et dynamisk samspil, og det er almindeligt, at man som forandringsleder kan have mere en rolle samtidig afhængig af situationen.

Man kan også undervejs i forandringsforløbet skifter rolle, eller man udad til optræder f.eks. som Igangsætter, samtidig med at man er en del af forandringen og derfor også er optræder som Målgruppe – på det personlige plan.

Hvordan er Forandringsagentens kompetencer ifm. implementeringen af forandringen.?

Hvordan er Forandringsagentens evner til at supportere medarbejdere (Målgruppen), som oplever forandringen?

Hvordan bidrager Opgavestiller, Igangsætter og Forandringsagent til forandringens succes?

På samme måde er det vigtigt at Målgruppen samarbejder i forandringsprocessen – for uden samarbejde vil der ikke ske nogen forandring!

I efterfølgende denne artikelserie vil vi gå i dybden med forandringsprojektets rolle og ansvar. Og vi vil vise hvordan nøglemedarbejderne bedst udfylder deres roller, og hvordan modstanden af forandringen og nøglemedarbejdernes rolle håndteres bedst.

Målsætning – Hvordan kommer jeg videre?

I artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen, behandler vi følgende emner:

 • Forandringsledelsens roller og ansvar!
 • Ambassadørens forandringsrolle og ansvar!
 • Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar!
 • Igangsætterens forandringsrolle og ansvar!
 • Når forandringsledelsen mangler engagement!
 • Forandringsagentens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppen har et valg!
 • Coaching af målgruppen!
 • Når forandringsroller og -ansvar er tosidet!
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS