Forandringsproces – følelser er bestemmende for en succesfuld

En forandring skal være i balance!

Forandringsproces

Klik for større billede

Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd.

Medarbejderen personlige transition.

At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser.

Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres.

Vi taler om den forretningsmæssige forandring og den individuelle forandring.

I succesfulde forandringer er den forretningsmæssige og den individuelle forandring håndteret i balance.

Vi vil i denne artikel behandle den individuelle forandring, den psykiske proces, den personlige og mentale forandringsproces – transition.

Succesfuld proces – Den individuelle forandring – transitionproces

Forandringsproces

Klik for større billede

Vi taler om fem niveauer for individuel forandring.

De tre første niveauer er konkrete hændelser, der sker her og nu: synlig organisation, fysiske omgivelser, ny teknologi.

Forandringer hvor en medarbejders tænkemåde eller holdninger ikke skal ændres.

På de sidste to niveauer kræver det, at medarbejderens tankemåde eller holdninger ændres.

Sådanne dybdegående forandringer kunne f.eks. medføre ændringer i en medarbejders værdier, normer, tankemåder og menneskelige relationer, eller de antagelser som medarbejderen arbejder med.

De sidste to niveauer er en transition den psykiske proces, der igangsættes af en forandring (de tre første niveauer).

Den psykiske proces er en proces, der tager tid at komme igennem, og som er underbevidst og derfor sværere at komme igennem.

Først forandringen så transitionen – den psykiske forandringsproces

Først kommer forandringen – en fusion, en ny chef, nye kollegaer eller omlægning af arbejdsgange eller ansvarsområde. Der sker pludseligt noget nyt som fjerner trygheden.

Så kommer transition, som er den mentale proces, man gennemgår når forandringen er indtrådt.

Forandring er noget konkret, der sker her og nu – som at flytte til en anden afdeling – en transition er en mere ukonkret, underbevidst forandringsproces. En proces, som medarbejderen gennemlever for at vænne sig til den nye situation.

Transition er altså en indre proces, som foregår over en given tidsperiode. En tidsperiode som kan være forskellig individuelt fra medarbejder til medarbejder.

Hvorfor reageres der på en forandring?

ForandringsprocesMange undersøgelser viser at den væsentligste årsag til modstand mod en forandring, er den psykiske proces – transition – og en følelse af at miste noget.

En forandring medfører et tab. Med dette tab følger en række deltab, som igangsætter transitionsprocessen.

Når der sker forandring (de tre første niveauer i den individuelle forandring), vurderer den enkelte medarbejder: hvad betyder det for mig? Her er der ingen rationelle konklusioner.

Medarbejderen kan godt se og forstå forandringen, udfra en praktisk forretningsmæssig synsvinkel, men når medarbejderen møder den jobmæssige forandring – et tab – er der en række følelsesmæssige deltab som: tryghed, sociale relationer, prestige, position, ansvar, karrieremuligheder, selvtillid og selvvær.

Som menneske har vi behov for en tæt tilknytning til et eller flere mennesker, ligesom det er vigtigt at kunne leve med afstanden til andre mennesker, hvilket betyder at vi er selvstændige mennesker.

Disse to ting sikre, at vi fungerer sammen med andre mennesker, og at vi er selvstændige personer.

En tæt tilknytning – til et eller flere mennesker – er lige så vigtigt som at spise og drikke.

Når vi “mister noget” mister vi en tilknytning som udløser en kraftig følelsesmæssig reaktion.

Når der sker en jobmæssig forandring mister medarbejderen altså en vigtig tilknytning, som har stor betydning for medarbejderens identitet på arbejdet – at miste kollegaer og status.

Det er altså ikke bare et spørgsmål om bestemte funktioner eller tilhørsforhold til det “gamle arbejde” vi mister ved en jobmæssig forandring.

Der er tale om en række deltab, som vi først langsomt erkender hen ad vejen. Ved at være os disse tab og deltab mere bevist, når vi planlægger en forandring, kan vi komme nogle af disse rektioner i forkøbet, og dermed gennemgå en langt bedre forandringsproces – transition.

Læs 20 danske artikler om forandringsproces: Arkiv forandringsproces

 • Transition – Den psykiske forandringsproces
 • Forandringsprocessen – skal være i balance
 • Forandringsprocesser møder modstand
 • Målgruppen har et valg!
 • Hvorfor forandring?
 • Kan Lewins forandringsmodel bruges?
 • Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er risikoen?
 • Transitioner – den Individuelle forandring
 • Er du forandringsleder eller forandringsadministrator?
 • Hvordan kontrolleres forandringsprocessen
 • Hvordan kommer man igennem forandring?
 • Kan forandringskaos styres?
 • Passer Det nye med forretningsstrategi?
 • Overgangen – Styring af kaos!
 • Forandringskommunikation
 • Livscyklus – Hvorfor er forandring nødvendig?
 • Transition – Den mentale proces
 • Følelser er bestemmende for forandringsprocessens succes!
 • Forandringsledelse er en diciplin…
 • Skab det rette billede af forandringen!

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS