Forandringsplan – Individuel forandringsplan

ForandringsplanForandringsscenen fire dele: LÆRring, RÅDgivning og NETværk, bindes sammen af ForandringsPLAN.

ForandringsPLAN er en step by step handlingsorienteret projektplan som guider gennemførslen af forandringen.

ForandringsPLAN arbejder med 18 nøgleområder og mere end 100 forandringsværktøjer.

ForandringsPLAN indeholder et designmodul som tilpasser hvordan din virksomheds forandring bedst implementeres og sikre læring og forankring af “Det nye” i organisationen.

Systematisk individuel implementering og planlægning af forandring

ForandringsPLAN hjælper systematisk og konkrete vores kunders individuelle implementering med:

  • Identifikation af hvem som forandringen vedrører, og
  • identificering af den potentielle modstanden og hvor den opstår, og
  • udvikling af en konkret step-by-step plan som minimere modstandsrisikoen. Og dermed hjælper vi med en hurtigere accept af forandringen, og levering af de forventede resultater til tiden og indenfor budget.

De data som indsamles i forandringsprocessen første to faser:

  • “1. Gøre det vigtigt” og
  • “2. Gøre det parat” hjælper vi i fase
  • “3. Få det planlagt”, projekt-teamet med at analysere organisations modstand mod forandringen.

Vi fastlægge forandringsstrategien og udarbejde en kommunikation-, belønnings- og læringsplan, som effektivt minimerer organisations modstand.

Og som samtidig viser organisationen en åben, informativ, kommunikerende, belønnende og supporterende “Ledelse af Forandring”, således at den enkelte kan træffe sin egen beslutning om forandringen er god eller dårlig for den enkelte medarbejder.

ForandringsPLAN er en guide

ForandringsPLANlægning er en guide – ikke en kogebog. Den guider gennem de områder som skal behandles, men som ikke skal følges 100%.

Den informerer om – og diktere ikke – hvordan man håndterer de forskellige i forandringsfaser og hjælper med at tage den rigtige beslutning.

Den organiserer forandringsplanen, som er fleksibel og 100% tilpasset det enkelte virksomhed og projekt – og har fokus på de elementer som er nøglepunkterne i en effektiv forandringsproces.

Forandringsplanen tager udgangspunkt I Orkanens Øje 5 faser:

  • Planlægning handler om at få mennesker med i en proces, hvor adfærden ændres i en ønsket retning.
  • Planen viser hvor dette kan gøres, og indeholder værktøjer som bruges i forandringsprocessen.