Ny energi, men også stress og angst!

Gennemførsel af forandring er vanskelig eller nem?

Det er et forandringsparadoks, at en forandringen trods ny energi også indeholder meget stress, angst og usikkerhed!

Der er myriader af bøger, som beskriver hvor svær det er implementere forandring.

Medarbejderne opfatter forandringen som en ekstraordinær, men naturlig og normal praksis som de bifalder – når de ønsker det!

Den gense opfattelse er, at gennemførsel af forandring er vanskelig.

Det er nok især rigtigt, når forandringen presser medarbejderne ud af deres komfortzone, og tvinger dem i en retning, som den enkelte medarbejder ikke ønsker.

Forandring er nem – når den enkelte medarbejder er med i forandringsprocessen!

Med andre ord er forandring nem at implementere, når den enkelte medarbejder er med i forandringsprocessen.

Vi taler om, at når medarbejder er i “førersædet for forandring”, ønsker at lære, ønsker en ny retning, eller ønsker nye muligheder, ser de forandring som en kærkommen mulighed for personlig udvikling og succes.

Grundregel nr. 1: Forandring er en naturlig del af enhvers hverdag, og som accepteres når det foregår på den enkeltes præmisser.

For at dokumenter dette skal du prøve at forestille dig, hvordan dit liv ville være anderledes, hvis du der ikke havde været nogen forandringer i dit liv.

Forandringsparadoks – uden forandring ville dit liv ikke være værd at leve!

Hvad hvis du var fanget i en zone hvor forandring slet ikke eksisterer. I dette scenario ville du kun befinde dig i den samme familiegruppe, med de samme venner og arbejdskammerater.

Du ville leve i det samme hus eller lejlighed, med de samme møbler. Og for resten af dit liv ville du have det samme job, dine børn ville aldrig blive voksne, du ville spise på de samme restauranter, den samme mad, du ville aldrig læse nye bøger.

Du ville aldrig stille spørgsmål og undre dig over tilværelsen, du ville aldrig nyde en solnedgang, dit liv ville være forudsigelig, og du ville gentage de samme fejltagelser igen og igen, du ville aldrig lære noget nyt.

Du kan godt se det – uden forandring ville dit liv ikke være værd at leve…

…heldigvis er forandring en redning. Når mennesket ser forandring som en allieret og partner, giver det ny energi, og sætter dem i stand til at lære og udvikle sig, i deres personlige og professionelle liv.

Men hvis man kun ser forandringen som en trussel, er det næsten en djævels kraft som presser dem i retninger, som de frygter og ikke ønsker, og som udelukkende vil bringe tab, usikkerhed og frustrationer ind i deres liv – som de er fortrolig med.

Forandringsparadokset er at forandringen trods ny energi også indeholder meget stress, angst og usikkerhed.

Jo mere en forandring flytter den enkelte væk fra det kendte (komfortzonen), jo mere føler de fortvivlelse og ængstelse.

Forandringslederens udfordring er, at forstå forandringsparadokset og hvordan dette kan påvirke, hvordan en forandring introduceres og implementeres i organisationen.

Forandring er naturlig

Forandringens natur bryder stabiliteten og forstyrre status quo. Den bryder det forudsigelige i livet, og får personen ud af det forudsigelige og ofte ind i en mere ukomfortabel situation.

Denne splittede forandringsnatur er naturlig, selv hvor forandring er positivt og produktivt. I denne positive kontekst, hjælper forandringen med at bryde medarbejderen eller organisationen fri af det kendte, og gør det muligt at bevæge sig over imod hvad de forventer eller ønsker.

Skønt en given forandring er nødvendig for overlevelse, vil der være en vis selvtilfredshed i organisationen, og at den nuværende situation er stabil og god.

Hvis du skal lede en forandring effektivt, er det væsentligt, at du forstår paradokset og det fundamentale i en forandring. Du er nød til, at forså og sætte pris på facts, at forandring er en naturlig del af ethvert menneskes liv.

Du vil meget bedre være i stand til at lede en forandring effektivt, hvis du ser forandring fra dette perspektiv, og du vil være i stand til at udvikle succesfulde forandringsstrategier meget mere effektivt.

Grundregel nr. 2: Jo mere grundlæggede en forandring påvirker den enkelte medarbejders tankemåder eller holdninger, jo mere påvirker det den enkeltes kapacitet til at håndtere og få styr på fremtiden.

Vi taler om individuelle forandringer på fem forskellige niveauer

De to første niveauer handler om forandringer hvor den enkelte medarbejders tænkemåde eller holdninger ikke skal ændres, hvorimod de tre efterfølgende dybere niveauer, kræver, at medarbejderens tankemåde eller holdninger ændres.

Ved at adresserer de menneskelige sider i forandringsprocessen, kan forandringshastigheden og -sikkerheden for succes øges, og dermed reducere de totale omkostninger radikalt.

I relation til forandringsparadokset kan vi tilføje to yderligere forandringskarakteristikker som kan have afgørende indflydelse på en forandringssucces:

  • Forandringer som bryder afgørende ind i den enkeltes liv (tankemåde og holdninger) vil reducere både den enkelte, men også organisationens kapacitet til at håndtere og få styr på fremtiden.
  • Jo mere grundlæggende en forandringen er, jo flere ressourcer kræver det af den enkelte medarbejderne at ændre fremtiden, og jo svære bliver forandringen, og jo mere sandsynlig er det, at det har en martkant negativ effekt på den enkelte og organisationens selvværd, kompetence, moral og selvagtelse.
  • Det er uforudsigelig hvilken vej en forandring vil gå. Du vil som forandringsleder tro at du kender vejen, men der er altid uventede konsekvenser, når du ændre en stabil situation.
  • Når du gennemfører en forandring, vil du måske og måske ikke få hvad du forventer, men du vil altid ende op med konsekvenser, som du ikke havde forventet.

Grundregel nr. 3: Veje en forandring vil tage, er altid uventet og uforudsigelig.

Forandringen skal tilpasses organisationen

Forandringsparadoks
Forandringsparadoks
Forandringsparadoks
Forandringsprocessen

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS