fbpx

FORANDRINGSMETODE

Ledelse af Forandring®

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring®

– succesfuld implementering

Alle forandringsprojekter skal være succesfulde

Der er mange faktorer som influerer, og som kan forhindre en succesfuld gennemførelse af forandring.

Undersøgelser viser, at alt for mange produktions- og teknologi-forandringer fejler. Alt for mange forandringsprojekter, som har effektivitet som målsætning, leverer heller ikke de forventede resultater.

Hvad er årsagen til at 70 procent af alle forandringsprojekter fejler – hvorfor lykkes de 30 procent, og er der en fællesnævner?

Ja, der en en fællesnævner!

Undersøgelsen viser, at de virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse, træner forandring hver dag, og har valgt at have forandringsledelse som kompetence – in house.

Systematisk tilgang til forandringsledelse

net2change har udviklet den praktiske robuste forandringsmetoden Ledelse af Forandring®.

Forandringsmetode guider organisationen

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® udbygger din og virksomhedens kompetencer – sætter forandringen i system – guider dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomheds målsætning med forandring.

Overførsel af viden til organisationen

De virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse, træner forandring hver dag, og har valgt at have forandringsledelse som kompetence – in house.

Ledelse af Forandring® etablerer forandring som kompetence i organisationen, og giver dig mulighed for at uddanne dig i dit tempo, og den rækkefølge, der passer dig og din virksomhed.

Hvordan kan vi hjælpe dig

Vi har udviklet forandringsmetoden Ledelse af Forandring®, som skaber struktur i din forandrings- og læreproces.

Forandringsmetoden er struktureret i følgende lærings- og kompetencefaser:

 • FORANDRING – er din personlige læreproces om de grundlæggende elementer i forandringsprocessen.
 • FORANDRINGSLEDELSE – uddanner ledere og medarbejdere i forandringsledelse, som er organisationens evne til at håndtere og gennemføre forandringer.
 • KONSULENTANALYSE – er en sikkert, nem, løsningsorienteret og effektiv analyse – af din personlige konsulent.
 • PROJEKTLEDELSE – som projektleder lærer du forandringens menneskelige sider, og hvordan forandringen iscenesættes…
 • UDDANNELSESFORLØB – er lederens evne til at håndtere forandringsledelse som kompetence. Vi træner kompetencen forandringsledelse og tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.
 • VÆRKTØJER – Analyseværktøjerne afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og praktisk læring, hvordan og hvornår værktøjerne bruges.

Forandringsmodellens struktur

Forandringsmetoden indeholder en række konkrete modeller, metoder og værktøjer.

Ledelse af Forandring® arbejder med 18 nøgleområder, 6 fokusområder og mere en 100 forandringsværktøjer – som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.

Forandringsmodellen er en struktureret tilgang til forandring, som organiserer overførslen af viden om forandring, til Dig og din organisation.

Fordelene ved at bruge metoden Ledelse af Forandring®

Ledelse af Forandring® tilfører organisationen praktisk læring om teknikken og håndværket bag succesfuld gennemførelse af forandring.

Forandringsmodellen giver dig en række fordele:

 • Viden forankres i virksomheden
 • Reducering af de totale omkostninger og konsulenthonoraret?
 • Vedvarende konkurrenceevne

Skræddersyet forandring

Du opnår et skræddersyet forandringsforløb, som efter din virksomheds behov, sikre en sammenhængende succesfuld forandringsproces, samtidig med at værdifuld viden om forandring, forankres på alle niveauer i organisation.

Ledelse af Forandring® tilbyder læring, rådgivning, netværk, praktisk planlægning og håndtering af dit forandringsprojekt – når du har tid!

Overførsel af viden til din organisation

Læringsmodul. Forandringsmetoden er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.
Konsulentcase. Via konsulentcasen Connection Online lærer og arbejder du med hvad du har lært, og hvordan værktøjerne bruges.
Eget projekt. Efterfølgende får du mulighed for at afprøve og arbejde med det indlærte, på din egen virksomheds konkrete projekter.

Din personlige mentor

Gennem hele forløbet har du mulighed for, at din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam, og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Målrettet og tilpasset læring

Forandringsmetoden giver dig adgang til viden om hvordan forandring gennemføres med succes. Metoden har fokus på læreprocessen som forankrer viden hos dig, din organisation, og gennemførsel af dit forandringsprojekt.

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er din organisationen som iscenesætter forandringen og som skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Case orienteret læring

Via casen Connection Online ser du hvordan organisationen arbejder. Du følger 8 personer i deres arbejde med gennemførsel af mange forskellige samtidige forandringer.

Du lærer den enkelte medarbejders ansvar og håndtering af forandring, og hvordan mentoren fra net2change samarbejder og fungerer.

Case orienteret læring har vide rammer for din personlige indlæring – blandt andet får mulighed for selv at afprøve og arbejde med det indlærte på din egen virksomheds konkrete projekter.

Praktisk viden om forandring

Som person, skal du fordøje og lagre den nye viden, og de nye færdigheder og opleve, erfare og acceptere læringen før der skabes en varig læring og ændring af din adfærd.

Blended Learning sikre, at de rammer, som sættes, ligner din virkelighed så meget som muligt, og sikre at du kan bruger det lærte i praksis og ikke kun i undervisningssituationen.

Hvordan samarbejder vi

 • Ønsker du selv at gennemføre forandringen, eller
 • ønsker du at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter, eller
 • ønsker du blot adgang til de mange forandringsværktøjer som forandringsmetoden tilbyder, eller
 • ønsker du at blive certificering som forandringsagent?