fbpx

Forandringsmetode

Ledelse af Forandring® forandringsmetode guider organisationen…

Se eksempler fra kursus - Forandringsmetode

Ledelse af Forandring®

– succesfuld implementering


1. Forandringsmetoden guider organisationen…

performence improvement

Klik for større billede

Vi ved at 90 procent af alle virksomheder fejler når de skal implementere deres strategier. Vi ved også, at det kun er 34 procent af alle forandringsprojekter som er succesfulde.

Forandringen iscenesættes, og det er din organisationen som iscenesætter forandringen og skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Derfor er der behov for en høj grad af forandringskompetence i organisationerne – en organiseret lederuddannelse. Forandringsmodellen – Ledelse af Forandring har fokus på, at du – som privat eller offentlig virksomhed – bliver guidet – via kursus, workshop, netværk og personlig mentor –  til selv at kunne gennemføre succesfulde forandringer, samtidig med at viden om gennemførslen forankres i organisationen.

I forbindelse med overførslen af viden om forandring, til din organisation, har vi udviklet en forandringsmetode som er en række konkrete modeller, metoder og værktøjer, som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.

Gennem hele forløbet har du mulighed for, at din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Du vælger selv hvor meget konsulent hjælp du ønsker:

 • ønsker du en erfaren Management konsulent (Management Consulting) til implementeringen og analysearbejdet,
 • ønsker du selv at gennemføre analyserne og derfor kun har brug for værktøjerne,
 • ønsker du at gennemføre implementeringen og det praktiske, og kun få hjælp til analyser og konklusioner?

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring®

Fokus på forandringsledelse, og hvordan du selv kan implementere og gennemføre din forandring med succes.

 

Nytænkende forandringsledelse

forandringsmetode

Klik for større billede

Via den nytænkende forandringsmetode får du adgang til viden om forandring via fire elementer:

som alle har fokus på læreprocessen, forankring af viden hos dig og i din organisation, og gennemførsel af dit forandringsprojekt med succes.

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er din organisationen som iscenesætter forandringen og som skaber en vedvarende konkurrenceevne.

Skræddersyet forandring

Du opnår et skræddersyet forandringsforløb, som efter din virksomheds behov, sikre en sammenhængende succesfuld forandringsproces, samtidig med at værdifuld viden om forandring, forankres på alle niveauer i organisation.

Du vælger selv, hvordan du ønsker at kombinere og gennemføre forandringen

Du vælger selv, hvordan du og din organisation ønsker at gennemføre forandringen.

Ønsker du selv at gennemføre forandringen, eller ønsker du at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter, eller ønsker du blot adgang til de mange forandringsværktøjer som forandringsmetoden tilbyder, eller ønsker du at blive certificering som forandringsagent?

Du vælger også, hvordan du og din organisation gennemfører forandringen og kombinerer læreprocessen mellem:

 • Forandringsmetode

  Klik for større billede

  RÅDgivning hvor du trækker på en erfaren konsulent og kombinere gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter,

 • LÆRing hvor du og din organisation lærer hvordan forandringen gennemføres, eller ønsker du at blive certificeret som forandringsagent?
 • NETværk, hvor du adgang til et netværk af ledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter og teams som arbejder med gennemførsel af forandringer.
 • PLAN giver dig adgang til de mange forandringsværktøjer

Iscenesætter forandring indefra…

Men det er dig og din organisation som gennemfører forandringen – vi rådgiver, lærer, netværker, planlægger og giver dig adgang til forandringsmetodens mange værktøjer.


2. Forandringsmodellen Ledelse af Forandring® – hvad er det?

Forandringsmetode

Klik for større billede

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring® er en guide – ikke en kogebog.

Ledelse af Forandring®, er en forandringsmodel som arbejder med række metoder – 18 nøgleområder, 6 fokusområder og mere en 100 forandringsværktøjer.

Det gør det muligt for dig, din virksomheds forandrings-team og organisationens medarbejdere – individuelt – at gennemføre radikale såvel som løbende forandringer.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring gør dig og din virksomhed i stand til at planlægge og gennemføre din virksomheds egne forandringer, uanset forandringens omfang og kompleksitet.

Ledelse af Forandring tilfører organisationen praktisk læring om teknikken og håndværket bag succesfuld gennemførelse af forandring.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring®

er viden om:

 • hvad der ligger bag forandring,
 • hvordan implementeringen af forandring gennemføres succesfuld, og
 • hvordan forandringsparathed og viden forankres i virksomhedens organisation, som en vedvarende kompetence.

Målsætningen med Ledelse af Forandring® er at:

Forandringsmetode

Klik for større billede

 • Hjælpe ledelsen – og de medarbejdere som gennemfører forandringsprojektet – med at forstå og håndtere risici og udfordringer i en hvilken som helst forandring.
 • Hjælpe virksomhedens forandrings-teams med at identificere de medarbejdere i organisationen som forandringen vedrører, og deres personlige årsager til at yde modstand.
 • Hjælpe med hurtigt og effektivt, at afbøde modstanden mod forandring som organisationen og den enkelte medarbejder har.
 • Accelererer organisationens accept af ny adfærd – som forandringen kræver.
 • Sikre, gennem planer, at den nye viden og adfærd forankres i organisationen.
 • Uddanne forandringsagenter, til selvstændigt at kunne gennemføre succesfulde forandringer, således at organisationen bliver i stand til at gennemføre projekter uden støtte fra eksterne konsulenter.

Vores kunder skal bygge vindmøller når forandringens vinde blæser – ikke læskure!


 

Forandringsmetode

Klik for større billede

3. Blended Learning som undervisningsform

Blended Learning kombinerer forskellige undervisningsmetoder, og tilgodeser din læringsstil for den optimale læreproces – til vores online kurser – har vi valgt Blended Learning som læringsmetode.

Blended Learning er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.

Blended Learning som læringsmetode indeholder

 • e-Learning. Alsidig, brugervenlig, effektive og konkret lærings og casebaseret læring metodikker, designet med grafik, videoklip og supplerende artikler. Hvert modul afsluttes med en eksamen, og det lærte moduls viden overføres til en konkret konsulent case, hvor man som konsulent arbejder med hvordan det lærte bruges i praksis. Efterfølgende bruges modul læringen på eget projekt og virksomhed, herunder skriftlig udarbejdelse af konkrete projekt områder som vedrører det lærte.
 • Forandringsmetode

  Klik for større billede

  Personlig mentor. Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor omkring dit konkrete forandringsprojekt. Sammen har vi udarbejdet din personlige studieplan som anviser nøjagtige dit pensum og praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentordag. I hele perioden kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.

 • Forandringsnetværk. Du får også adgang til et forandringsnetværk til viden om forandring med videndeling, forandringsledelse, læring, rådgivning og til et netværk af forandringsledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter og teams som alle arbejder med gennemførsel af forandringer. Forandringsnetværket udbygger dine forandringskompetencer sætter forandringen i system, og hjælper dig med forståelse og viden om lige netop det problem du arbejder med lige nu.
 • Adgang til artikler, video og litteratur om forandring og forandringsledelse. Du får adgang til mere en 450 artikler, case, video, værktøjer, bøger om forandring og forandringsledelse.
Vi stiller DIT NETVÆRK – til viden om forandring til rådighed for dig, hvilket betyder, at du med omgående varsel kan finde online kurser, guidelines, skabeloner, præsentationer og inspiration til at løse konkrete problemstillinger.

Blended Learning – Læring når du har tid!

forandringsmetode

Klik for større billede

Ledelse af Forandring® tilbyder læring, rådgivning, netværk, praktisk planlægning og håndtering af dit forandringsprojekt – når du har tid!

Blended Learning er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser. Blended Learning – læreprocessen, har vide rammer for din personlige indlæringen – blandt andet ved at du som deltagerne får mulighed for selv at afprøve og arbejde med det indlærte på din egen virksomheds konkrete projekter.

Indlæringen og forankring af viden – om gennemførsel af succesfulde forandringer – sker via Blended Learning, som kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb, og som sikrer optimale praktiske resultater og indlæring.

Blended Learning – hvad er det?

ForandringsmetodeBlended Learning tager udgangspunkt i at optimere indlæringen og tilgodeser en personlig individuel læringsstil.

Undervisningen kan kun påvirke indlæringsprocessen og skabe rammer og forudsætninger for, at indlæringen sker.

Man kan ikke lære andre noget! Indlæring er en læreproces, din personlige læreproces.

Som person, skal du fordøje og lagre den nye viden, og de nye færdigheder og opleve, erfare og acceptere læringen før der skabes en varig læring og ændring af din adfærd.

Normal undervisning skabe forudsætningerne for indlæring i et kunstigt skabt miljø, men i den traditionelle klasseundervisning har du ikke mulighed for at træner nye færdigheder i virkelige situationer.

Blended Learning sikre, at de rammer, som sættes, ligner din virkelighed så meget som muligt, og sikre at du kan bruger det lærte i praksis og ikke kun i undervisningssituationen. Den individuelle undervisningforme sikre at du som kursusdeltageren ikke kommer hjem og gør som du plejer! Du undgår indkapslet træning.

e-Learning

Alsidig, brugervenlig, effektive og konkret lærings- og casebaseret læring metodikker, designet med grafik, videoklip og supplerende artikler.

 • Hvert enkelt læringsmodul indeholder læringen hvor stoffet serveres konkret som envejs kommunikation for kursisten.
 • Hvert modul afsluttes med en eksamen, og det lærte modul viden overføres til en konkret konsulent case for hvor man som konsulent arbejder med hvordan det lærte bruges i praksis.
 • Efterfølgende bruges modul læringen på eget projekt og virksomhed, herunder skriftlig udarbejdelse af konkrete projekt områder som vedrører det lærte.
 • De skriftlige praktiske opgaver, vedrørende dit eget forandringsprojekt, sendes elektronisk til din personlige mentor.

Personlig mentor

Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor omkring dit konkrete forandringsprojekt.

 • Sammen har vi udarbejdet din personlige studieplan som anviser nøjagtige dit pensum og praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentordag.
 • I hele perioden kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.
 • Du kan også kommunikere med andre som alle arbejder med forandringsledelse via forandringsnetværket, som er integreret i e-Learning modulet.

 

4. Effektiv implementering af forandring

Alt for ofte bruger organisationen uforholdsmæssigt mange ressourcer, energi og økonomi på at udarbejde en “elegant forandringsløsning”, som er designet til at maksimere forandringens effekt og mål (effektivitet, optimering og produktivitet) og realiserer investeringen i forandringen.

I virksomhedens søgen efter at levere en “perfekt løsning”, overses ofte betydningen af den enkelte medarbejders accept af forandringen, hvor der ved accept forventes en ændring i medarbejderens adfærd.

Logikken er, at de fordele som forandringen har for virksomheden er så fantastiske og tydelige for alle, og derfor automatisk vil blive fuldt accepteret af medarbejderne når forandringen offentliggøres og kommunikeres.

Vi defineres en succesfuld forandring med følgende formel:

Forandringsmetode

At ignorere den enkelte medarbejders “Accept af løsningen”, og kun have fokus på “Kvaliteten af løsningen”, vil udløse modstand fra den enkelte medarbejder og fra organisationen. Modstanden vil vokse over tid i organisationen.

Tavshed eller åbenlys modstand mod forandringen under implementeringen kan i værste fald betyde at projektet forsinkes, budgetrammen overskrider, og effekten og målene ikke kan realiseres, og i værste fald at projektet må udskydes eller droppes!

Selv den mest “elegante” løsning kan undermineres hvis ikke organisationens og den enkelte medarbejders modstand identificeres. I sidste ende vil projektet måske ende som et ynkeligt fejlslagent projekt. Projektet vil efterfølgende have svært ved at genskabe “det nye”.


 

5. Effekten af Ledelse af Forandring®

Medens organisationen arbejder på den “elegante løsning” har virksomhedens forandrings-team fokus på “accept af løsningen”.

Effekten af forandringsmetoden Ledelse af Forandring® kan aflæses direkte (se tegning).

Forandringsmetode

Den direkte effekt af forandringsmodellen Ledelse af Forandring betyder:

 1. En reduktion af organisationen “smerte” ifm. implementeringen, og en minimering af produktivitetsfaldet som optræder ifm. større forandringsprojekter. Et kontrolleret kaos.
 2. Hurtigere implementering, og en tidligere opnåelse af planlagte effekter og mål.
 3. Opnåelse af et højere resultat niveau i forhold til tidligere gennemførte forandringsprojekter (historie), og
 4. Konsolidering og langtidsvirkning, “Få det til at holde“.

Effekten af Ledelse af Forandring viser sig ved en:

 • større medarbejdertilfredshed,
 • reduktion af organisationens modstand mod forandring og en væsentlig reduktion af projektrisikoen,
 • større ledelsesinvolvering og en forbedring af ledernes evner som forandringsledere,
 • øget succes i gennemførsel af forandringer og en hurtigere opnåelse af virksomhedens mål.

6. Start din læreprocess idag

tilmeld dig eChanges GRATIS nyhedsbrev!

Så får du artikler og inspirerende case-stories om Ledelse af Forandring®, helt gratis og uden forpligtelse.

Artikler og case om forandring og forandringsledelse

Nyhedsbrevet eChange udgives med inspirerende:

 • Artikler,
 • Case,
 • Video,
 • Forandringsværktøjer,
 • Bøger om forandring.

Om forandringsledelse – helt GRATIS og uden forpligtelse.