fbpx

FORANDRINGSLEDELSE WORKSHOP

Praktisk forandringsledelse Workshop – en central rolle i succesfulde forandringer

Forandringsledelse Workshop

Praktisk forandringsledelse kompetence

Ledelsesuddannelse – en central rolle i succesfulde forandringer…

Du har måske prøvet at præsentere et spændende forandringsprojekt eller du er belastet af en tidligere smertefuld implementering, eller forstår medarbejderne ikke hvorfor forandringen er nødvendig.

Som Forandringsledelse forventes det, at du kan håndtere alle aspekter af forandringsprojektet – inklusiv kommunikation til medarbejderne.

Hvis din organisation ikke er “klar” sammen med dig, og hvis du ikke er engageret, så er der store chancer for at dit projekt fejler!

Ledelse af Forandring® er en proaktiv metode til at forstå hvorfor modstand opstår, og hvilken indflydelse denne modstand mod forandring har på virksomhedens projekt.

Planlægningen vil hjælpe med at håndtere forventninger, forstå hvorfor ledelsens engagement er vigtig, og som topleder og mellemleder at udvikle et effektivt lederskab, maksimere organisationens ressourcer, og identificere og kommunikere projektets fordele tidligere end planlagt.

Praktisk Workshop for ledelsesgruppen

Ledelse Workshop er en praktisk ledelsesuddannelse specielt til ledelsesgruppen, som ønsker en bedre forståelse af forandring, hvad som ligger bag forandringen, at forstå værdien af Ledelse af Forandring® og hvordan det kan blive en væsentlig ledelseskompetence i virksomheden.

På workshoppen lærer deltagerne hvordan man effektivt håndterer og kommunikere forandringen.

Efter workshoppen vil man kunne forstå sammenhængen i forandringen og dermed være bedre rustet til sikring af en højere og mere effektiv gennemførselsprocent af virksomhedens forandringsprojekter.

Forandringsledelse-Workshop
kompetence-praktikker

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til Forandringsledelse Workshop – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

FORANDRINGSLEDELSE WORKSHOP

Få adgang til Forandringsledelse Workshop kr. 980,- excl moms.


Forandringsledelse Workshop – formål og udbytte

Formålet med den praktiske ledelsesuddannelse er at deltagerne kan:

 • Afgøre værdien af Ledelse af Forandring® og hvad dette betyder for virksomheden.
 • Afgøre roller og ansvar som forandringsledelsen har
 • Imødekomme kravene fra forandringsagenten og målgruppen, for at sikre en succesfuld implementering.
 • Udvikle en effektiv ledelse af forandringsprojekterne
 • Vurdere forskellige forandringsinitiativer og deres indvirkning eller manglende indvirkning.
 • Forstå sammenhængen mellem visionen, strategi og implementeringen af forandringen.
 • Anvende Ledelse af Forandring® proaktive værktøjer som reducerer risiko og forøger sikkerheden for succesfulde gennemførte forandringsprojekter.

Forandringsledelse Workshop – indhold

Ledelsesuddannelse

Workshoppen fokuserer på Ledelse af Forandring® som en væsentlig kompetenceudvikling, forståelse af forandringsprocessen og de værktøjer som bruges, ligesom du vil forstå rolle og ansvar ifm. implementering af forandring.

På workshoppen opbygger du viden omkring forandringsprocessen, og du lærer at bruge nogle af de mange værktøjer som stilles til rådighed, ligesom du bedre vil kunne identificere og kommunikere projektets fordele tidligere end planlagt.

Ledelse Workshop arbejder med

1. Ledelse af Forandring®

 • Ledelse af Forandring – effektivitet og værdi.
 • Skabe en fælles forståelse og accept af de planlagte forandringer, hvad er Ledelse af Forandring® og hvordan gennemføres forandring succesfuldt.

2. Planlagte forandringsinitiativer

 • Gennemgang og analyse af forandringer, antallet og de nødvendige ressourcer, det potentielle overlap mellem målgrupperne og de forventede effekter af de enkelte  forandringer.

3. Definering af “Det nye”

 • Opbygning af en sammenhængende vision baseret på “Det Nye’s” struktur, processer, personer og kultur.
 • Udarbejdelse af den enkelte leders historie. Hvilke elementer er nødvendige når der skal kommunikeres og hvilke kan være personlige. Der arbejdes med Ledelse af Forandring® gennem storytelling.

4. Roller og ansvar

 • Vurdere forandringsledernes færdigheder og kompetencer, og opbygge en forståelse af hvilke roller og ansvar Forandring af Ledelse har.

5. Risiko minimering

 • Undersøgelse af organisations potentielle risici, roller og ansvar, og de tilknyttede konkrete handlinger.

Forandringsledelse Workshop – forudsætning

Deltagere: Top- og mellemledelsen, initiativtager af forandring. Hver projekt og hver virksomhed er unik og derfor imødegår workshoppen det unikke i den enkelte forandring.

Forudsætninger: Det er ingen forudsætninger.

Forberedelse: Nøglepersoner i organisationen indsamler og bearbejder sammen med erfaren konsulenten, informationer og data om virksomheden, dens organisation, forståelse af hvilke markedsvilkår som virksomheden arbejder under, samt de konkrete forandringsinitiativer som virksomheden har planlagt.

Forberedende dokumentation: “Det kendte”, “Det nye”, rolle og ansvar, fiskebensdiagram, fiskebens analyse og væsentlige initiativer som konkurrerer om ressourcer og kompetencer.

Prisen indeholder

 • Workshopmateriale: Deltagerne vil modtage Ledelse af Forandring® + nødvendige arbejdsskemaer.

ER PÅ VEJ