Forandringsledelse netværk til viden om forandring

DIT NETVÆRK – netværk til viden om forandring & ledelse

Forandringsledelse netværkForandringsledelse netværk samles omkring forandringstemaer af fælles interesse.

Kommunikationen foregår via FORUM’s, Webinarer, seminarer, gå-hjem-møder eller personlige møder.

Det er deltagerne selv, der driver forandringsnetværket og fastlægger mål og indhold.

Net2change bidrager med planlægningen af Webinar, seminarer, gå-hjem-møder, mødeledelse af ERFA-gruppe møderne, samt understøtning med videnkompetencer, metodegrundlag, coaching, og praktisk drift af forandringsnetværket mv.

Kendetegnende for forandringsledelse netværk er:

  • At de er løsningsorienterede.
  • Vigtige ingredienser er inspiration, cases, Best Practice mv.
  • Der er fokus på, at deltagerne skaber konkrete forandringer som kan anvendes i egen organisation.
  • Deltagerne vil være aktivt involverende.
  • Der sker en vidensdeling med hinanden i gruppen.

Til gengæld vil der blive skabt grobund for forretningsmæssig fornyelse, genveje til – og “genbrug” af – løsninger, større sikkerhed om valg af løsninger, personlig og faglig udvikling samt et værdifuldt personligt netværk.