Undgå at dit forandringsprojekt fejler!

– Få styr på – hvordan du gennemfører forandring succesfuldt!

Forandringsledelse kursus – hvordan gennemføres forandringen i praksis!

Vi har et specialtilbud – med de rigtige værktøjer – og en læreproces som sikrer, hvordan du gennemfører forandring med succes.

Specialtilbuddet Workshoppen Ændringsstrategi – 36 ugers læringsforløb indeholder:
 1. Ændringsstrategi – som guider dig gennem din forandring – med hjælp fra din personlige mentor.
 2. Værktøjet – Analysen forandringsparathed – giver dig værdifuld viden – om hvilke barrierer og løftestænger der er til stede i din organisation.
 3. Konsulentanalyse – en erfaren konsulent, analyserer din organisations forandringsparathed, som sikrer at du i tide forbereder handlinger, som skal håndtere organisationens modstand mod forandringen.

Mange forandringer fejler, og du lærer hvordan du undgår disse fejl, og hvordan du gennemfører en forandring. Det foregår i et roligt tempo, så du har tid til at implementere, det du lærer. Du bliver holdt i hånden hele vejen, får løbende støtte og sparring af din Mentor som sikrer, at du ikke går i stå i gennemførsel af forandringen.

Rammerne bliver sat og vejen banet for, at du kan gennemføre din forandring succesfuldt.

Du får mest ud af workshopforløbet, hvis du står overfor, eller er midt i en forandringsproces.

 Ændringsstrategi er et 24 ugers forandringsforløb, hvor du trin-for-trin guides til at gennemføre, forstå og håndtere en forandring.

Ændringsstrategi indeholder

 • 24 online undervisnings- & case moduler – lærings- og praktiseringsforløb
 • 12 sparrings sessioner – forandringsforløbet guides trin-for-trin
 • 12 personlig mentor sessioner 1-til-1, hvor du sammen med din mentor gennemfører dit eget forandringsprojekt.

Læringsprocessen – hvordan viden overføres til dig og din organisation…

Vi bruger 70-20-10 metode, som sikrer at din læring forankres i dig og din organisation
 • 10% er selve læringen – læringsmodulet – som er den konkrete læring
 • 20% er sidemandsoplæring – hvor du i konsulentcasen Connection Online – kan se og arbejde sammen med konsulenterne – og se hvordan du bruger din konkrete læring
 • 70% praktiserer du – på dit eget projekt – hvad du har lært – sammen med din mentor

FORANDRINGSMODELLEN – LEDELSE AF FORANDRING®

Ledelse af Forandring® er en forandringsmetode som sikrer gennemførsel af succesfulde forandringer.

Forandringsmetoden overfører viden om forandring til dig og din organisation.

Ændringsstrategi bruger værktøjerne i Ledelse af Forandring® – og guider step-by-step – hvordan du gennemfører succesfulde forandringer.

Ændringsstrategi har 36 moduler, fordelt over tre faser:

 • Læringsmodul. Forandringsmetoden er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.
 • Konsulentcase. Via konsulentcasen Connection Online lærer og arbejder du med hvad du har lært, og hvordan værktøjerne bruges.
 • Eget projekt. Efterfølgende får du mulighed for at afprøve og arbejde med det indlærte, på din egen virksomheds konkrete forandringsprojekt.

Konsulent case Connection Online

Du ser hvordan organisationen Connection Online arbejder.

Du følger 8 personer i deres arbejde med gennemførsel af mange forskellige samtidige forandringer.

Du lærer den enkelte medarbejders ansvar og håndtering af forandring, og hvordan mentoren fra net2change samarbejder og fungerer.

Case orienteret læring har vide rammer for din personlige indlæring – blandt andet får du mulighed for selv at afprøve og arbejde med det indlærte på din egen virksomheds konkrete projekter.

I konsulentcase Connection Online følger du net2change konsulent Jacob Jacobsen og projektlederen Jette Rasmussen.

Du får lov at kigge over skulderen på Thomas og Jette. Du kan se hvordan de arbejder, og afprøve hvad du har lært.

Din personlige mentor

Gennem hele workshop forløbet arbejder du med din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – som arbejder som en integreret del af din virksomhed, og supporterer alle faser i forandringsprojektet.

Du har løbende kontakt med din personlige mentor, med faste onlinemøder:

 • Efter hvert læringsmodul
 • Efter hver konsulent case modul
 • Løbende gennem hele dit eget forandringsprojekt

2. Værktøjet – Analyse forandringsparathed

Analysen af 13 fokusområder – giver dig værdifuld viden om hvilke udfordringer forandringen har.

En succesfuld gennemført forandring kræver, at du, ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har.

Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

Analysen – af din virksomheds evne til at gennemføre en forandring – giver et overblik over:

 • hvilke barrierer – man står over for
 • hvilke løftestænger – der er til stede – i organisationen

Forandringsparathed analyserer 13 områder

3. Konsulentanalyse

En erfaren konsulent analyse sikrer:

 • at man i tide forbereder handlinger, som skal håndtere barriererne
 • og hvilke styrker organisationen har, som kan udnyttes som løftestænger til at sikre forandringens gennemførsel

Ændringsstrategi & analyse forandringsparathed

Er den absolut hurtigste og sikreste måde – at gennemføre en succesfuld forandring. Når du har været igennem workshoppen – kan du gennemføre forandring igen og igen og igen…