Forandringslæring – Organisationens individuelle læreproces

forandringslæringForandringslæring – organisationens individuelle læreproces af:

  • topledelsen, 
  • mellemlederen, 
  • forandringsagenten og 
  • medarbejderne 

som er ansvarlige eller involveret i forandringsprojekter. 

Forandringslæring – organisationens individuelle læreproces bidrager med forståelse og konkret viden omkring forandringsprocessen – som sikre en succesfuld implementering.

De nyeste læringsmetoder

Forandringslæring – Organisationens individuelle læreproces:

  • Identificering af historiske implementeringsbarrierer.
  • Værktøjer som sponsor, forandringsagent og målgruppen benytter.
  • Identificering af modstandsbarrierer.
  • Organisationskulturens påvirkning af forandringsprojektet.
  • Udarbejde en detaljeret implementeringsplan.