Forandringseffekt – Viden om forandring i organisationen

Forandringseffekt – Kundeværdi – Metoder & værktøjer

Vi arbejder med forskellige metoder & værktøjer for sikring af at forandringer gennemføres succesfuld – og dermed sikrer vi vedvarende forandringseffekt for vore kunder.

Vi tilfører organisationen viden om forandring, metoder & værktøjer og sikre dermed høj kundeværdi.

Forankring af viden om forandring i organisationen

Forandringseffekt Udgangspunktet for tilrettelæggelse af et konkret forandringsforløb i din virksomhed er at din organisation selv skal udføre forandringen, fra udarbejdelse af strategi til implementering, medens net2change fungerer som mentor, iscenesætter, rådgiver og sparringspartner.

Din virksomhed skal ikke være afhængig af et stort konsulent-team, viden skal deles og flyde frit, og metoder skal kombineres med solid erfaring.

Dermed bliver det muligt, at skabe en helt anderledes og markant højere værdi for din virksomheden.

Målet er, at viden og kompetence i forståelse af det komplekse udviklingsforløb gradvist, igennem projektforløbet, overføres fra net2change til din virksomheds organisation.

Et afgørende succeskriterium er, at de interne team medlemmer, som resultat af forløbet, har opnået et markant kompetenceløft.

Vi tilfører din organisation høj vedvarende forandringseffekt, kundeværdi, og metoder & værktøjer til måling og registering af forandringssucces.

FORANDRINGSEFFEKT – Forankring af viden i organisationen

Effektformel

Formel for effekt og værdiskabelse, hvor viden og kompetencer om forandring gradvist - igennem projektforløbet - overføres til vores kunders organisation, som dermed opnår et markant kompetenceløft.

Projektforløb

Igennem projektforløbet skifter rollefordelingen mellem net2change og virksomhedens organisation, og viden forankres i organisationen løbende med projektets fremdrift.

Overførsel af viden om forandring

Overordnet tilføre vi kundeorganisationen ni ting som vi har lært om håndtering af forandringer.

Udfordring & løsninger

Brancher udvikles, kundekrav og konkurrenceevne ændres, hvilket stiller store krav til virksomhedens omstillingsevne. De nye udfordringer kalder på nye løsninger.

Effekt af Ledelse af Forandring

Een proaktiv håndtering af forandring – kan forandringseffekten direkte aflæses.

METODER & VÆRKTØJER

Formel for effektiv forandring

Hvor vi sammen med vores kunders forandrings-team har fokus på “Accept af løsningen”, medens organisationen arbejder med “Kvaliteten af løsningen”.

Forandringsdimensionen

En succesfuld gennemført forandring er afhængig af om der er balancen mellem: på den ene side virksomhedens forandringsdimension og valg af løsning, og på den anden side de konkrete omkostninger som er forbundet med forandringen.

Forandringsbalancen

Formål er at identificere de kritiske succesfaktorer og barrierer for forandringen – således at “Det nye” kan gennemføres med så optimale ressourcer og kompetencer som muligt.

Balanced Scorecard

Giver ledelsen det måleredskab, de har brug for til at kunne navigere mod fremtidig succes i konkurrence med andre. Et værktøj som omsætter virksomhedens strategi til konkrete målbare forandringer.