fbpx

FORANDRINGSDIMENSIONEN

Når du skal vælge medarbejdernes accept af forandringen

Forandringsdimensionen

– Acceptanalyse

Vælger medarbejderne at accepterer forandringen?

Barrierer mod effektive forandringsprojekter, bearbejdning af den naturlige modstand mod forandringen, og de specielle udfordringer som der er med at få gjort forandringen vedkommende for organisationens medarbejderne er en balance mellem på den ene side organisationens evne til at gennemføre den nødvendige strategi, og på den anden side de følelsesmæssige, personlige omkostninger for den enkelte medarbejder og de økonomiske omkostninger for hele virksomheden.

Er virksomheden forandringsdimension i orden?

Succesfulde forandringsprojekter er en balance mellem behovet for forandring, virksomhedens evne og vilje til at foretage forandringen, og valg af løsning på den ene side og på den anden side den enkelte medarbejders vurdering af hvilken værdi har forandringen for mig og virksomhedens vurdering af dens økonomiske gevinster. “Summen” af venstresiden skal groft sagt skal overstige højresiden, for at forandringen lykkes.

Udgangspunktet er, at en forandring aldrig kan være bedre end det svageste led, og at en succesfuld gennemført forandring er en balance mellem konkrete praktiske målbare kompetencer på den ene side og konkrete praktiske målbare følelser og målsætninger på den anden side.

Formål og udbytte – Forandringsdimensionen

Der foretages en identifikation og analyse af virksomheden svage og stærke sider, de kritiske succesfaktorer og barrierer mod forandringen, omfanget, typen og graden af modstand mod forandringen i organisationen – således at “Det nye” kan gennemføres med så optimale ressourcer og kompetencer som muligt.

kompetence-praktikker-studerende

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til Forandringsdimensionen – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

METODE WORKSHOP

Få adgang til identifikation af Forandringsdimensionen kr. 980,- excl moms.


Forandringsdimensionen

– Acceptanalyse

Vælger medarbejderne at accepterer forandringen?

Barrierer mod effektive forandringsprojekter, bearbejdning af den naturlige modstand mod forandringen, og de specielle udfordringer som der er med at få gjort forandringen vedkommende for organisationens medarbejderne er en balance mellem på den ene side organisationens evne til at gennemføre den nødvendige strategi, og på den anden side de følelsesmæssige, personlige omkostninger for den enkelte medarbejder og de økonomiske omkostninger for hele virksomheden.

Er virksomheden forandringsdimension i orden?

Succesfulde forandringsprojekter er en balance mellem behovet for forandring, virksomhedens evne og vilje til at foretage forandringen, og valg af løsning på den ene side og på den anden side den enkelte medarbejders vurdering af hvilken værdi har forandringen for mig og virksomhedens vurdering af dens økonomiske gevinster. “Summen” af venstresiden skal groft sagt skal overstige højresiden, for at forandringen lykkes.

Udgangspunktet er, at en forandring aldrig kan være bedre end det svageste led, og at en succesfuld gennemført forandring er en balance mellem konkrete praktiske målbare kompetencer på den ene side og konkrete praktiske målbare følelser og målsætninger på den anden side.

Formål og udbytte – Forandringsdimensionen

Der foretages en identifikation og analyse af virksomheden svage og stærke sider, de kritiske succesfaktorer og barrierer mod forandringen, omfanget, typen og graden af modstand mod forandringen i organisationen – således at “Det nye” kan gennemføres med så optimale ressourcer og kompetencer som muligt.

Rådgivning Forandringsdimensionen indeholder

Rapport frandringsbalance

Vi analyserer din virksomheds forandringsdimension udfra 6 grundlæggende elementer:

1. Forandringsbehovet

 • Identificering af de indre som ydre drivkræfter for forandring.
 • Vurdering af graden af forandringspresset og den hastighed forandringen kræver.

2. Forandringsevne

 • Analyse af om der er et gap imellem de faktiske og de ønskede ressourcer og  kompetencer, som kræves for at kunne gennemføre forandringen.

3. Forandringsvilje

 • Topledelsens vilje til styring, engagement og håndtering af modstand.

4. Forandringsløsning

 • Udfra identificering og vurdering af forandringsintensiteten, forandringsdybden og  forandrings-kompleksiteten, anbefales en forandringsløsning.
 • Estimere type, grad og risiko i projektet.
 • Forstærke projektets levedygtighed ved anbefaling af: forandringer,  fremgangsmetode, og implementering.

5. Følelsesmæssige personlige omkostninger

 • Identificere nøglepersoner og de væsentlige medarbejdergrupper som forandringen berører.
 • Identificering af hvilken værdi forandringen har for den enkelte medarbejder.
 • Evaluere organisationens potentielle modstand.

6. Økonomiske omkostninger

 • Identificere virksomhedens mål, og værdi af forandringen.
 • Vurdering af hvad forandringsdimensionen omfatter.

Rapport omfatter

Net2change udarbejder sammen med projektledelsen og udvalgte medarbejdere i organisationen, med at identificere omfanget, typen og graden af modstand mod forandringen i organisationen.

1. Forberedelse

Orientering og foreløbig indsamling af data som skal afklare: forventninger,  processen, og logistik som er nødvendig for at udarbejde vurdering af forandringskapaciteten.

Herunder
 • Facilitere et Kick-off møde med projektledelsen for afklaring af deres forventninger, forberede informationer om vurderingsprocessen, og præsentere et eksempel på en  rapport om forandrings-kapaciteten. Baseret på mødet udarbejdes virksomhedens mål for det videre arbejde.

 • Gennemgang af projektets forretningsmodel, projektmetode, roller og ansvar, statusrapport og deadline for rapport.

2. Data indsamling

Identificere nøglepersoner og vigtige grupper af personer hvor forandringen har indflydelse. Forberede interviews og fastlægge spørgsmål.

 • Aftale hvem som skal interviewes ifm. vurdering af forandringskapaciteten.
 • Udarbejde logistik og interview metode.
 • Aftale omkring fortrolighed og anonymitet af de interviewede nøglepersoner.
 • Forberede individuelle interview spørgsmål.

3. Interviews

Gennemførelse af interviews med udvalgte personer.

4. Dataopsamling og analyse

Organisering af data og analyse af unikke modstandsbarrierer,  synspunkter, trends og graden af risiko og prioritering.

5. Udarbejde en rapport om Forandringskapaciteten

De registrerede informationer og anbefalinger opsummeres i en rapport.

 • Rapporten indeholder
 • Opsummering og fremhævelse af styrker og vigtigste risikomomenter.
 • Specielle indfaldsvinkler og informationer.
 • Anbefalinger.

6. Præsentation af rapport

Rapporten udleveres til projektledelsen for diskussion og  feedback. Samtidig udleveres net2change – PLAN som er første del af planlægningsprocessen med konkret mål, ansvarlige og deadline.

7. Opfølgning

Efter en aftalt periode efter udleveringen af rapporten, følges der op på  projektet. Det vil her være en fordel at projektets aktiviteter er udarbejdet (net2change – PLAN) således at support kan omfatte fremdriftsrapport og korrigerende anbefalinger.

Forudsætninger – acceptanalyse

Deltagerne: Top- og mellemlederne, forandringsagenter, projektledere, projektmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner (sælgere, kunder og medarbejdere) som forandringen vedrører.

Forudsætninger; Det er en forudsætning, at vi har adgang til de udvalgte medarbejdere, som forandringen vedrører.

I forbindelse med vurdering af forandringsdimensionen er det nødvendigt at gennemføre interviews med udvalgte medarbejdere.

Prisen indeholder

Graden af net2changes involvering afhænger af mål og kompleksitet af det enkelt projekt.

Faktorer som har indflydelse på tiden og dermed omkostninger:

 • Omfanget af forandringen (antallet i målgruppen som forandringen berører)
 • Kompleksiteten af forandringen (afdelinger/ igangsættere som er berørt)
 • Projektets planlagt varighed (antallet af måneder)
 • Type af projekt (ERP, reorganisering, CRM osv.)
 • Forandringsledelsens tilgængelighed.

Tid: Mellem 3 og 10 dage.
Dato: Efter aftale.
Sted: Virksomheden – transportomkostninger aftales separat.
Pris: 

kompetence-praktikker-studerende