Forandringsanalyse og forandringsrådgivning

Rådgivning og analyse af forandringsprocessen

Få hand-on på din forandring, og du og din oganisation lærer at analysere og identificere mulige forandringsprojekter ifh. strategien.

Analyse og rådgivning – Forandringsstrategien checkes

forandringsdimensionen

Er strategien ajour og i hvilken grad er den implementeret, og er det overhoved muligt at implementere strategien?

Vi hjælper dig og forandrings-teamet med opbygning og udførelse af en succesfuld implementeringsplan, som tager højde for de kritiske succesfaktorer samtidig med at vi minimere omkostningerne ifm. implementeringen.

Analyse og rådgivning – Forandringsdimensionen checkes

En succesfuld gennemført forandring er afhængig af om der er ballancen mellem: på den ene side virksomhedens forandringsdimension og valg af løsning, og på den anden side de konkrete omkostninger som er forbundet med forandringen.

Analyse og rådgivning – Er virksomhedens forandringskompetencer i balanceres checkes

Formålet er, at identificere de kritiske succes-faktorer og barrierer for forandringen – således at “Det nye” kan gennemføres med så optimale ressourcer og kompetencer som muligt.

Forandrings-teamet lærer:

  •  Håndtering af forandringsledelsens roller og ansvar i projektet.
  •  Udvikle mål og taktik som skal sætte forandring i værk.
  •  Identifikation af ressourcer og prioritering.
  •  Implementering af elementerne i forandringsplanen.
  •  Forståelse og brug af implementeringsværktøjer.
  •  Opbygge de fornødne kompetencer som skal bruges i forandringsprojektet.

Ved at organisationen tilegner sig den fornødne ekspertise reduceres tidsforbrug i forandringsprojektet, ligesom kvaliteten hæves, hvilket betyder reduktion af omkostningerne både i kroner og i smerte.