fbpx

FORANDRINGSAGENT

Certificering niveau 1 – Hjælp til at gennemfører succesfulde forandringer…

Forandringsagent certificering – niveau 1

Forandringsagent certificering

– Succesfuld forandring hvordan?

Vi er alle under et konstant pres om mere vækst og bedre indtjening. Implementeringen af strategien til konkrete resultater kræver handling – de rette handlinger – hvilket kræver erfaring, disciplin og ofte også konsulenthjælp igennem hele processen.

Ønsker du en certificering som forandringsagent er workshoppen Forandringsagent “næste step” på vejen, og den naturlige forlængelse af de to grundlæggende uddannelser, Forandrings Workshop eller e-Learning kursus (Forandrings e-læring).

Denne erfaringsbaserede certificering workshop udvikler og praktiserer Ledelse af Forandring®, dens modeller, værktøjer og skemaer, og deltagerne får relevant tilbagemelding fra eksperter og om den konkrete fremdrift i deltagernes egne forandringsprojekter.

Ved at inddrage deltagernes forandringserfaring er Forandringsagent – Certificerings program – det rette sted at teste og udvikle forandringsstrategien.

 • Hvor er det aktuelle projekt?
 • Hvilke tiltag som er nødvendig hvis forandringen skal gennemføres succesfuldt?

Forandringsagent certificering workshop

– en forandringsdisciplin

Forandringsagent certificeringPå certificering workshoppen lærer du hvordan du håndterer de konkrete forandringsaktiviteter – forandrings disciplinen, som er nødvendige for at få succes med forandringen, og hvordan du skal prioriteres i forhold til virksomhedskulturen, -kompetencerne, -processerne og -ledelsen.

Du lærer ligeledes, at bruge de proaktive modeller og værktøjerne i Ledelse af Forandring i deltagernes egne projekter. Workshoppen afsluttes med en certificering.

Forandringsagent certificering – formål og udbytte

Formålet er at deltagerne kan:

 • Få feedback på deltagernes forandringsprojekt som er udarbejdet efter Ledelse af Forandring®.
 • Identificere modstanden i organisationen og udarbejde en tilhørende plan som adressere den forventede modstand i organisationen.
 • Forbedre deres evner som coach af interessenterne (forandringsledelsen, andre forandringsagenter, målgruppen) omkring deres roller og ansvar ifm. effektiv forandringsledelse.
 • Opbygge en handleplan og anbefalinger for nuværende og fremtidige Ledelse af Forandringsprojekter.
 • Udvikle praktiske kompetencer og færdigheder i effektiv håndtering af Ledelse af Forandring® – på alle fremtidige forandringsprojekter.
kompetence-praktikker

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til FORANDRINGSAGENT – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

FORANDRINGSAGENT

Få adgang til FORANDRINGSAGENT kr. 490,- excl moms.


Forandringsagent certificering workshop indeholder

Forandringsagent certificering

Workshoppen fokuserer på den strategiske og taktiske udvikling af en forandring og hvordan tilpasningen sker til deltagernes egne projekter, samtidig med at deltagernes evne og kompetence udvikles til at kunne gennemføre og håndtere effektive succesfulde forandringer på det strategiske såvel som det praktiske niveau.

Certificering workshoppen arbejder med følgende discipliner

1. Gennemgang og tilgangen til Ledelse af Forandring

 • Afklaring, læring og forståelse af de væsentligste principperne i Ledelse af Forandring®.
 • Afklaring, læring og forståelse af Ledelse af Forandringens omfattende værktøjer og skemaer.

2. Rapportering af aktuel status på deltagerens projekt

 • Præsentation af gennemførte og planlagte aktiviteter.
 • Vurdering af projektrisiko og de væsentligste interessenters modstand.

3. Brug af Ledelse af Forandring i praksis

 • Ved hjælp af beskrivelse af forskellige scenarier og rollespil praktiseres, læres og synliggøres typerne af modstand.

4. Designe “Det nye” i forandringsprojektet

 • Afklaring af mål og rammer for “Det nye”.
 • Identificering af implementeringsanbefalinger.

5. Konflikt-ledelse

 • Gennem rollespil identificering og praktiseres taktik ifm. udvikling af effektive forandringsagenter og Forandringsledere.

6. Forandringsplanlægning

 • Step by step planlægning for implementeringen.
 • Afklaring af roller og ansvar.

7. Certificering

 • Eksamen som dokumentere den enkelte deltagers kompetence ifm. implementering af komplekse forandringer.

Forandringsagent certificering workshop – forudsætninger

Deltagere niveau 1: Forandringsagenter som er ansvarlig for at implementere forandring, top- og mellemledere som er leder af forandring, HR medarbejdere som supportere forandring, IT og projektledere, og eksterne forandringskonsulenter.

Forudsætninger: Deltagerne skal have gennemført enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen. For opnåelse af praktiks erfaring skal enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen være gennemført mindst 6 måneder forud for Forandringsagent – Certificerings workshop niveau 1.

Forberedelse: Hver deltager medbringer sit eget planlagte individuelle projekt, projektmanualen for Ledelse af Forandring®, projekt relaterede materialer, historie om gennemførte forandringer, effekten af gennemførte forandringer, projektplaner (gennemførte som ikke gennemførte) og data om modstand mod forandring og data genereret via Forandringsmodellens Informations Matrix som skal benyttes under workshoppen.

Prisen indeholder

 • Workshopmateriale: Deltagerne vil modtage “net2change – Ledelse af Forandring®” + nødvendige arbejdsskemaer.


ER PÅ VEJ