Skab det rette billede af forandringen for at sikre succes

Forandring hvordan?

forandringsledelseEn beslutning om gennemførelse af en forandring er ikke noget værd, hvis forandringen ikke bliver ført ud i livet af de, som fysisk arbejder med de aktiviteter, der skal forankres.

Når virksomheder ikke altid når deres mål med de igangsatte forandringsprojekter, er det i de fleste tilfælde, fordi håndteringen af de menneskelige aspekter har været for svag.

Der er mange eksempler på forandringsprojekter, som ikke har givet den ønskede effekt, fordi de aldrig er slået igennem i form af ændret organisatorisk adfærd.

En væsentlig forudsætning for en virksomheds succes er, at den både “gør de rigtige ting“, dvs. at den følger den rigtige strategi, og at den “gør tingene rigtigt”, dvs. at den har gode processer til at udføre tingene.

Forandringsledelse handler basalt set om at skabe det rigtige billede af, hvad der skal til for at kommunikere effektivt, og sikre virksomhedens succes.

Et billede der kan omfatte såvel strategiske som procesrelaterede problemstillinger, så der efterfølgende kan udarbejdes en plan for præcis de forbedringstiltag, der er effektiv.

Forandring og ledelse

Forandringsledelse er et tankesæt og en række arbejdsmetoder, som kan anvendes i virksomheder og organisationer, når forandringen skal føres ud i levet.

Forandringsledelse handler om at forstå de organisatoriske og psykologiske mekanismer, som kan understøtte en forandringsproces.

En manglende forståelse af disse mekanismer vil med stor sandsynlighed medføre, at forandringen lider skibbrud.

Mange forandringsprojekter igangsættes under stor opmærksomhed, men begraves i stilhed.