Forandring skal være i balance

Forretnings Forandring og Den individuelle forandring skal være i balance!

individuel forandring

Klik for større billede

Ledelse af Forandring er en struktureret forandringsledelses proces, som baserer sig på en række grundprincipper:

 1. Forretnings Forandring
 2. Den individuelle forandring
 3. Håndgribelige & uhåndgribelige forandringer

Forretnings Forandring

Forretnings Forandring skelner vi mellem struktur, processer, medarbejder og kultur på den ene side.

Elementer som en forandring – i en virksomhed – består af:

forandring i balance

Klik for større billede

 • Struktur – Virksomhedens organisation, driften, teknologi og værktøjer.
 • Processer – Fremgangsmåde, processen produkter bliver produceret.
 • Kultur – Organisationens adfærd, og hvordan adfærden afspejler holdninger, og hvilke regler, de følger.
 • Medarbejder – Medarbejderens kompetencer, erfaring, færdigheder og viden.

Forandring i et område påvirker de andre tre områder.

Den individuelle forandring

Den individuelle forandring er den enkelte medarbejders følelsesmæssige respons på forandring.

Medarbejderne i organisationen kan følelsesmæssigt være i forskellige faser

forandring i balance

Klik for større billede

Den Individuelle Forandring består af:

 • Stabilitet
 • Chok
 • Afvisning
 • Vrede
 • Modstand
 • Depression
 • Afprøvning
 • Accept

og medarbejdernes adfærd på den anden side – Den individuelle forandring. Forandring skal være i balance.

Håndgribelige & uhåndgribelige forandringer

Jo mere grundlæggende – holdninger – en forandring har, jo sværere bliver forandringen.

Håndgribelige og uhåndgribelige forandringer:

Håndgribelige forandringerforandring i balance

 • Synlige & fysiske systemer
  • Synlige organisation
  • Fysiske omgivelser
 • Design, processer, roller & ansvar
  • Beslutningsmønstre
  • Kommunikationskanaler
  • Forretningsprocesser
  • Organisationsstruktur

Uhåndgribelige forandringer

 • Holdninger / mentale modeller
  • Værdier
  • Antagelser
  • Normer

Om end strategi, struktur, kultur og systemer er vigtige elementer i en forandringsproces, så er det helt afgørende at forandre medarbejdernes adfærd gennem påvirkning af deres indstilling, holdninger og følelser.

Forandringen skal være i balance

forandring i balance

Forandringer mangler ofte balance mellem Forretnings Forandringen og Den individuelle forandring

Der KOMMUNIKERES for meget om virksomhedens forandring – Forretnings Forandringen, og for lidt om medarbejderens forandring – Den Individuelle Forandring

Ved at starte med analyser, som påvirker hvordan vi tænker, men som sjældent ændre vores adfærd eller stimulerer en ændret adfærd, fejler de fleste forandringsprojekter eller fører til store vanskeligheder, og man opnår dermed ikke de mål med forandringen, som var hensigten.

Man glemmer, at det drejer sig om mennesker i langt høre grad, end det drejer sig om teknologi, struktur eller lignende – hvor vigtig disse aspekter end er.

Individuelle forandringer handler om det, der sker med eller inde i den enkelte medarbejder – det enkelte medarbejders forandringsproces – Transitionsprocessen.