Effektiv forandring – formel for implementering af forandring

Alt for ofte bruger organisationen uforholdsmæssigt mange ressourcer, energi og økonomi på at udarbejde en “elegant forandringsløsning”, som er designet til at maksimere forandringens effekt og mål (effektivitet, optimering og produktivitet) og realiserer investeringen i forandringen.

I organisations søgen efter at levere en “perfekt løsning”, overses ofte betydningen af den enkelte medarbejders accept af forandringen, hvor der ved accept forventes en ændring i medarbejderens adfærd.

Logikken er, at de fordele som forandringen har for organisationen er så fantastiske og tydelige for alle, og derfor automatisk vil blive fuldt accepteret af medarbejderne når forandringen offentliggøres og kommunikeres.

Effektiv forandring

Vi defineres et succesfuld resultat med følgende formel:

effektiv forandring

At ignorere den enkelte medarbejders “Accept af løsningen”, og kun have fokus på “Kvaliteten af løsningen”, vil udløse modstand fra den enkelte medarbejder og fra organisationen. Og modstanden vil vokse over tid i organisationen.

Tavshed eller åbenlys modstand mod forandringen under implementeringen kan i værste fald betyde at projektet forsinkes, budgetrammen overskrider, og effekten og målene ikke kan realiseres, og i værste fald at projektet må udskydes eller droppes!

Selv den mest “elegante” løsning kan undermineres hvis ikke organisation og den enkelte medarbejders modstand identificeres.

I sidste ende vil projektet set fra topledelsen synspunkt ende som et irriterende projekt, et dårligt projekt-team som har gennemført et ynkeligt fejlslagen projekt – og projektet vil efterfølgende have svært ved at genskabe “det nye”.

Medens organisationen arbejder på den “elegante løsning” hjælper net2change virksomhedens forandringsteam / agent med fokus på “accept af løsningen”.

Effektiv forandring – formel for implementering af forandring

Alt for ofte bruger organisationen uforholdsmæssigt mange ressourcer, energi og økonomi på at udarbejde en “elegant forandringsløsning”, som er designet til at maksimere forandringens effekt og mål (effektivitet, optimering og produktivitet) og realiserer investeringen i forandringen.

I organisations søgen efter at levere en “perfekt løsning”, overses ofte betydningen af den enkelte medarbejders accept af forandringen, hvor der ved accept forventes en ændring i medarbejderens adfærd.

Logikken er, at de fordele som forandringen har for organisationen er så fantastiske og tydelige for alle, og derfor automatisk vil blive fuldt accepteret af medarbejderne når forandringen offentliggøres og kommunikeres.

Effektiv forandring

Vi defineres et succesfuld resultat med følgende formel:

effektiv forandring

At ignorere den enkelte medarbejders “Accept af løsningen”, og kun have fokus på “Kvaliteten af løsningen”, vil udløse modstand fra den enkelte medarbejder og fra organisationen. Og modstanden vil vokse over tid i organisationen.

Tavshed eller åbenlys modstand mod forandringen under implementeringen kan i værste fald betyde at projektet forsinkes, budgetrammen overskrider, og effekten og målene ikke kan realiseres, og i værste fald at projektet må udskydes eller droppes!

Selv den mest “elegante” løsning kan undermineres hvis ikke organisation og den enkelte medarbejders modstand identificeres.

I sidste ende vil projektet set fra topledelsen synspunkt ende som et irriterende projekt, et dårligt projekt-team som har gennemført et ynkeligt fejlslagen projekt – og projektet vil efterfølgende have svært ved at genskabe “det nye”.

Medens organisationen arbejder på den “elegante løsning” hjælper net2change virksomhedens forandringsteam / agent med fokus på “accept af løsningen”.