Forankring af viden om gennemførsel af forandring i organisationen

Forankring af viden i organisationen – effektiv læringsmetode

Udgangspunktet for tilrettelæggelse af et konkret forandringsforløb i en virksomhed er at organisationen selv skal udføre forandringen, fra udarbejdelse af strategi til implementering, medens vi fungerer som iscenesætter, rådgiver, mentor og sparringspartner.

Organisationen skal ikke være afhængig af et stort konsulent-team, viden skal deles og flyde frit, og metoder skal kombineres med solid erfaring.

Dermed bliver det muligt, at skabe en helt anderledes og markant højere værdi for din virksomhed og organisation.

Målet er, at viden og kompetence i forståelse af det komplekse udviklingsforløb gradvist, igennem projektforløbet, overføres viden til virksomhedens organisation.

Et afgørende succeskriterium er, at de interne team medlemmer, som resultat af forløbet, har opnået et markant kompetenceløft.

Effektiv læringsmetode – forankring af viden om forandring i organisationen

For din organisation er der oplagte fordele ved at arbejde med gennemførsel af forandringer via forandringsmodellen – Ledelse af Forandring:

1. Fordele

 • Viden akkumuleres i organisationen og forsvinder ikke når projektet er færdigt.
 • Der opnås større forankring af løsningerne i organisationen – og strategien bag.
 • Der skabes en markant kompetenceudvikling i virksomheden, der kombineret med inspiration udefra løfter organisationens evne til at gennemføre forandring hurtigere.
 • Der opbygges en større forandringskapacitet.

2. Økonomi 

 • De totale omkostninger ved at gennemføre et større forandringsprojekt reduceres markant – erfaringerne viser en halvering, og med en reduktion af de eksterne konsulentomkostninger til en trediedel.

3. Effekt

 • Der opnås en hurtigere og mere effektiv implementering
 • Der opnås større træfsikkerhed i den konkrete løsning, og den interne  forandringsorganisation sikrer en effektiv implementering.
 • Lederne får adgang til en række nye videnressourcer via det aktive netværk med andre ledere, net2change konsulenter og mentorer, specialkompetencer og videncentre.
 • Øget omstillingsevne, større forandringskraft, hurtigere implementering og mindre fejl.
 • Der opnås en vedvarende konkurrenceevne.
 • I forbindelse med den kaos som opstår i alle forandringsprocesser er det muligt at styre kaos og dermed reducere omfanget af kaos.