fbpx

E-LEARNING KURSUS

Grundlæggende forståelse, hvad der ligger bag forandringen…

e-Learning Kursus

Grundlæggende kursus

– om forandringsmodellen Ledelse af Forandring®

e-Learning kursus om Ledelse af Forandring® arbejder med den grundlæggende forståelse af hvad forandringsledelse er, hvad der ligger bag forandringen og hvordan forandringsledelse håndteres.

Den grundlæggende lederuddannelse bruger Blended Learning – e-læring og personlig mentor – som kombinerer forskellige undervisning- og læringsmetoder, og som giver den optimale indlæringsproces for den enkelte læs: Blended Learning som læringsmetode

Det grundlæggende kursus om Ledelse af Forandring® er en introduktion og en mulighed for opbygning af lærings- og praktik-kompetence for brugere som er ansvarlige for gennemførsel af forandringer.

e-Learning – individuel læring når du har tid

e-Learning kursus og workshop om Ledelse af Forandring®, er et supplement eller delvis erstatning af net2change øvrige uddannelser. Kurset er en fleksibel og økonomisk tilgang til principperne for Ledelse af Forandring®.

Ved at udnytte den nyeste teknologi og de nyeste læringsformer tilbydes et praktikforløb som bedre – økonomisk som tidsmæssig – udnytter adgangen til læring om Ledelse af Forandring®.

Vi har opbygget et Blended Learning forløb som på optimal vis – via e-Læring, workshop og personlig mentor – arbejder med Ledelse af Forandring®.

Det interaktive kursus – Ledelse af Forandring® er designet til forståelse af forandringsprocessen og behandler de kritiske områder i en succesfuld gennemførte forandringsprojekter.

Deltagerne som gennemfører det grundlæggende kursus – Ledelse af Forandring® vil opnå en forståelse og viden omkring håndteringen af forandringer.

e-Learning kursus har 8-12 timers on-line e-læring ved computeren og 2-4 timers off-line arbejde med deltagernes eget forandringsprojekt, efterfulgt af en one-to-one møde med din personlig mentor, hvor der alene arbejdes med dit forandringsprojekt.

I online perioden, læres teorien bag, metoder og værktøjer som efterfølgende afprøves direkte offline på deltageren projekt.

Kurset er online og man har derfor adgang i 24 timer 365 dage.

e-Learning-kursus
kompetence-informationssøgende

Du har 2 muligheder

Tilmelding KOMPETENCE-medlemskab

Få adgang til e-Learning kursus – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 90,- excl. moms pr. måned.

e-Learning kursus

Få adgang til e-Learning kursus kr. 270,- excl moms.


eLearning kursus – formål og udbytte

Formålet er at deltagerne kan:

 • Opbygge en praktisk viden om forandringsledelse og Ledelse af Forandring®.
 • Identificere strategier og taktik for gennemførsel af forandringsprojekter.
 • Håndtere viden om hvilke nøglefaktorer som har indflydelse på succesfulde forandringsprojekter.
 • Forberede organisationen på forandringen.
 • Design og implementeringsstrategi og tilhørende planer.
 • Opbygge en plan som sikre gennemførelsen af forandringen.

eLearning kursus om Ledelse af Forandring® indeholder

Kurset er opbygget i moduler som gennemgår de 5 processer som Ledelse af Forandring® arbejder med.

Hver enkelte procesmodul skal gennemføres før næste procesmodul kan startes, men det er muligt at gå tilbage til tidligere læringsmoduler for opdatering og ajourføring af viden.

Efter hver modul aflægges en prøve hvor mindst 80% af spørgsmålene skal bestås førend næste modul kan påbegyndes.

Hver modul består af

 • Elementerne i Ledelse af Forandring®.
 • Teknikker, processer og værktøjer
 • Test

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring
Blended Learning

Modul 1: Ledelse af Forandring

 • Overblik.
 • Udvikling af kompetencen Ledelse af Forandring®
 • Hvordan lærer du.
 • Introduktion til case virksomheden Connection Online.
 • De enkelte moduler og processer i Ledelse af Forandring®.
 • Tilgangen til Ledelse af Forandring®.

Modul 2: Gøre det vigtig

 • Delmodulets proces.
 • Analyse af de tre forandringsfaser.
 • Det kendte.
 • Det nye.
 • Overgangen.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 3: Gøre det parat

 • Delmodulets proces.
 • Nøgle roller.
 • Kultur.
 • Historie.
 • Modstand.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 4: Få det planlagt

 • Delmodulets proces.
 • Planlægning. Udarbejdelse af kommunikations-, lærings- og belønningsplan.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 5: Få det til at ske

 • Delmodulets proces.
 • Integration i den overordnede implementeringsplan.
 • Projektplanens fremdriftsrapport.

Modul 6: Få det til at holde

 • Delmodulets proces.
 • Få det nye til at holde.
 • Fremdriftsrapport.

Kursus om Ledelse af Forandring® forudsætninger

Deltagere: Personlig læring for forandringsagenter, HR medarbejdere som supportere forandringer, IT og projektledere, og top- og mellemledere.

Forudsætninger: Der er ingen forudsætninger.

Prisen indeholder

 • eLearning – Ledelse af Forandring®
 • one-to-one personlig workshop hvor der alene arbejdes med dit forandringsprojekt
 • On-line opkobling 24×7

ER PÅ VEJ


Kursus forandringsledelse