Hvorfor bruge tid på etablering af den brændende platform?

Forandringsledelse – Etablering af den brændende platform

Gennemførslen af en radikal forandring, kræver anderledes og markant større lederevner og kommitment, end ledelse af den normale drift.

Alle som er berørt af forandringen ændre først motivation når de føler at det er kritisk – for virksomheden og arbejdspladserne – hvis forandringen ikke gennemføres.

Det er afgørende for samarbejdet – og fremdrift i forandringen – at der skabes en kritisk situation – den såkaldte brændende platform.

Men skabelsen af den brændende platform springes ofte over af ledelsen, fordi det tager tid og mange ressourcer.

I stedet bruges der ressourcer på forretningsplanen – så hvorfor bekymre sig om den brændende platform?

Er en gennemarbejdet forretningplan ikke nok?

Vores erfaring viser, at det ikke er nok med en gennemarbejdet forretningsplan. Medarbejderne har behov for at føle og mærke behovet for forandring.

Hvis adfærd skal ændres, er lederen nød til at forstå årsagen til medarbejdernes frygt, vrede og frustrationer, og selvtilfredshed med den nuværende situation.

Når lederen forstår årsagen til den enkelte medarbejders modstand mod forandring er det også nemmere at planlægge forandringsstrategien i forbindelse med gennemførslen af forandringen.

Hvis årsagen til medarbejdernes frygt, vrede og frustrationer, og selvtilfredshed med den nuværende situation ikke indarbejdes i ledelsens forandringsstrategi, vil projektet bære præg af tilfældigheder og der vil være en stor risiko for at projektet stopper og det vil efterfølgende være svært at genskabe den brændende platform.

At starte et forandringsprojekt uden den brændende platform vil være som at flyve uden brændstof. Så undgå at lave denne fejl!

Generering af den brændende platform sikre tre vigtige områder

  1. Opbygning af en forretningsplan som identificerer kompetence gabet mellem den kendt og  det nye.
  2. Identificering af organisationens selvtilfredshed.
  3. Afklaring af roller og ansvar ifm. gennemførslen af forandringen.

Læs artiklerne om den brændende platform

  • Selvtilfredshed og den brændende platform!
  • Ledelse i praksis
brændende platform,
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS