Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Processer

Processer 

Processer i virksomheden er nøglen til værdiskabelsen. Hvis ikke der var processer ville det kræve at en arbejdsopgave skulle genopfindes igen og igen.

Artiklerne arbejder og beskriver formelle og uformelle processer, og hvordan processerne fastholder evnen til at løse et problem.

flow model

Flow model | Flow modeller

Flow model – de 3 vigtigste flow modeller som skaber og leverer kundeværdi Den centrale flow proces model er forskellige fra virksomhed til virksomhed Virksomheder der befinder sig i forskellige brancher eller sektorer har typisk forskellige overordnede flow proces modeller. De centrale flow processer er forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed. Dermed vil valget […]


Del artikel

Continue Reading
Strategiudvikling

Strategiudvikling hvordan?

Hvordan strategiudvikling – hvordan strategi processen? En strategiudvikling er en fastlæggelse eller en nytænkning af virksomhedens vision og værdier. Strategiprocessen starter med en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Der kan hentes megen inspiration i en systematisk diagnose og analyse af de interne forhold, og i en grundig indsamling af data om virksomhedens markeds- og konkurrentsituation. De eksterne forhold. Strategiudvikling indeholder strategier […]


Del artikel

Continue Reading
procesmodeller

Procesmodeller – Hvad er de 5 vigtigste processer

Procesmodeller – Hvordan udvikles effektive processer? De 5 vigtigste procesmodeller – hvordan kan processen udvikles? Efterfølgende generelle procesmodeller giver et relativt klart billede af, hvordan hovedprocessen kan udvikles og effektiviseres. Proces modeller beskriver processer, delprocesser og aktiviteter som processen omfatter. Procesbeskrivelse: Hvordan delprocesser og aktiviteter hænge sammen Hvordan de involverede parter – virksomheder, kunder og leverandører […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocessen

Forandringsprocessen hvordan håndteres og kontrolleres processen?

Kontrol af modstand og forandringsprocessen kræver diciplin At kunne håndtere og eliminere modstand mod forandring, kræver disciplin. Måske en meget mere disciplineret håndtering af forandringer end virksomheden hidtil har gjort. Forandringsledelse eller projektledelse i forandringsprocessen Ofte sammenlignes forandringsledelse med projektledelse. Måden som projektet planlægges, implementeres og testes på kan nemt benyttes når en forandring skal […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsproces

Forandringsproces

Forandringsproces – følelser er bestemmende for en succesfuld En forandring skal være i balance! Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Medarbejderen personlige transition. At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocesser

Forandringsprocesser møder modstand

Forandringsprocesser er modsatrettede og forskellige Forandringsprocesser – det handler om at komme godt fra start så både ledere og medarbejdere er klædt på til at gennemføre den opgave en forandringsproces er! Forandringsprocesser møder modstand, og stempler medarbejderne som modstandere af forandringer. Men medarbejdere er ikke imod forandringer, de er imod at blive forandret. Det handler […]


Del artikel

Continue Reading