Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Organisation

Organisation 

Ledelse af en organisation i en virksomhed er en uddannelse, som fokuserer blandet andet på den enkelte medarbejder, ledelse og motivation.

Artiklerne arbejder med analyse af organisationen, og modellerne som Maslow behovspyramide, Herzberg motivationsteori og Hofstedes kulturanalyse.

Leavitt-Ry modellen

Leavitt-Ry modellen

Leavitt Ry modellen – ændringsprocesser påvirket af mange faktorer Systematikken eller grundtanken i Leavitt-Ry-modellen er, at ændringsprocesser er komplicerede, og bliver påvirket af mange faktorer. Modellen er simpel og overskuelig at arbejde med, men er samtidig meget kompleks. Modellen indeholder faktorer/variable som er den teoretisk simple del. Men i praksis er modellen særdeles kompleks, idet de […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt – Organisationsanalyse model

Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Den amerikanske organisationsforsker professor H. J. Leavitt formulerede engang i 1960’erne, en organisationsanalysemodel. Organisationsmodellen blev præsenteret offentligt første gang på en konference i Pittsburgh, USA, juni 1962. Konferencen behandlende nye perspektiver i organisationsforskningen. På konferencen deltog en række af datidens fremragende forskere ud […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt organisationsmodel

Leavitt organisationsmodel – Leavitts udvidede model I slutningen af 70´erne tager Leavitt simple model en 5. variabel med, og imødegik dermed en del af den kritik, der var rejst af hans simple model: Omverdenen: Leavitt anfører direkte at: ”Ingen organisation er en ø og sig selv nok”. Organisationen skal ses i et samspil med omverdenen, og […]


Del artikel

Continue Reading
forandringslæring

Forandringslæring

Forandringslæring – Organisationens individuelle læreproces Forandringslæring – organisationens individuelle læreproces af: topledelsen,  mellemlederen,  forandringsagenten og  medarbejderne  som er ansvarlige eller involveret i forandringsprojekter.  Forandringslæring – organisationens individuelle læreproces bidrager med forståelse og konkret viden omkring forandringsprocessen – som sikre en succesfuld implementering. De nyeste læringsmetoder Forandringslæring – Organisationens individuelle læreproces: Identificering af historiske implementeringsbarrierer. Værktøjer […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsdimensionen-tekst

Forandringsanalyse

Forandringsanalyse og forandringsrådgivning Rådgivning og analyse af forandringsprocessen Få hand-on på din forandring, og du og din oganisation lærer at analysere og identificere mulige forandringsprojekter ifh. strategien. Analyse og rådgivning – Forandringsstrategien checkes Er strategien ajour og i hvilken grad er den implementeret, og er det overhoved muligt at implementere strategien? Vi hjælper dig og forandrings-teamet med opbygning […]


Del artikel

Continue Reading
organisationsniveauer

Organisationsniveauer

Organisationsniveauer – Forandringsledelse i tre niveauer Forandringsledelse på individuel-, gruppe- og organisationsniveau! Medarbejdere, ledere og topledelsen har forskellige prioriteter, forskellige vidensniveauer og en forskellig motivation: En forandring skaber en følelse af usikkerhed for medarbejderen, og en forventning om resultater for topledelsen. Topledelsen forventninger er; at forandringsprojektet leveres som planlagt, som budgetteret, og at der sker en fuld […]


Del artikel

Continue Reading