Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Modstand mod forandring

Modstand mod forandring

Modstand mod forandring. I forbindelse med forandring kan du ikke undgå at støde på modstand.

Trods inddragelse af medarbejderne i forandringsprocessen, og 100 % support vælger nogle medarbejdere at modarbejde forandringen. Hvorfor nu det?

Komfortzonen

Komfortzonen

Komfortzonen – Tilbyd medarbejderne en vej ud af det kaos du har bragt dem i Når du har medarbejdernes opmærksomhed, skabt den brændende platform, etableret en oplevelse af nødvendighed, kan du tilbyde en vej ud af det – en vej væk fra truslen eller de udfordringen som forandringen indebærer – en vej mod “Det nye” væk […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse i praksis, brændende platform

Ledelse i praksis – Den brændende platform

Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1: Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform! Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres. Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift […]


Del artikel

Continue Reading
Angst for at miste, Frygt for forandring

Angst for at miste og frygt for forandring!

Når du mister kontrollen og indflydelse over dit daglige arbejde! I artikelserien om “Hvad er årsagen til modstand mod forandring?” behandler vi i denne artikel den første af fire områder for årsager til modstand: Angst for at miste noget af værdi Misforståelse og manglende tillid. Uenighed i vigtigheden af forandringen og om forandringen gavner? Lav […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocessen

Forandringsprocessen hvordan håndteres og kontrolleres processen?

Kontrol af modstand og forandringsprocessen kræver diciplin At kunne håndtere og eliminere modstand mod forandring, kræver disciplin. Måske en meget mere disciplineret håndtering af forandringer end virksomheden hidtil har gjort. Forandringsledelse eller projektledelse i forandringsprocessen Ofte sammenlignes forandringsledelse med projektledelse. Måden som projektet planlægges, implementeres og testes på kan nemt benyttes når en forandring skal […]


Del artikel

Continue Reading
Reduktion af modstanden

Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?

Håndtering af modstand mod forandring – Hvordan? De fleste virksomheder gennemfører regelmæssige forandringer for at overleve og forblive konkurrencedygtig. Imidlertid er indfaldsvinklen til forandringsledelse meget forskelligt. Hvad er forandringsledelse Vi definerer forandringsledelse som en systematisk proces for anvendelse af viden, værktøjer og ressourcer for gennemførsel af forandring. Målet er at levere den ønskede forretningsløsning, og gennem […]


Del artikel

Continue Reading
daryl conner,

Daryl Conner hvad er forandringskapacitet

Daryl Conner konsulent undersøgelse – forandringskapacitet Modstand mod forandring – og hvad er forandringskapacitet? Modstand mod forandring hænger tæt sammen med forandringens karakter, nødvendigheden og omfanget af forandringen og om virksomheden befinder sig i en krise eller ej. Hvis organisationen befinder sig i en krisesituation, bliver forandringen ofte mere radikal. Det kræver en hurtig reaktion, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsrisiko

Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko

Identifikation af forandringsrisiko og historiens påvirkning! Modstand mod forandring er en forandringsrisiko Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko, økonomi og historiens påvirkning! ”Identifikation af forandringsrisiko og økonomi” er et af de seks nøgle-identifikations-områder i Ledelses af Forandring. Identifikation af forandringsrisiko og økonomi omfatter: Kultur Historie Modstand I artiklerne ”Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?” […]


Del artikel

Continue Reading
hvad er forandringsledelse

Forandringsledelse – Håndtering af modstand mod forandring?

Hvad er forandringsledelse og forandringsmodstand? Forskellige indfaldsvinkler til forandringsledelse De fleste virksomheder gennemfører regelmæssigt forandringer for at overleve og forblive konkurrencedygtig. Imidlertid er indfaldsvinklen til forandringsledelse er meget forskellig. Da forandring i de fleste tilfælde næsten altid drejer sig om optimering af arbejdsprocesser og resultatforbedringer, er årsager til modstand i de fleste tilfælde en personligt modstand […]


Del artikel

Continue Reading
Reducering af modstand

Reducering af modstanden mod forandringen

Kan modstand mod forandring reduceres? Når vi nu kender årsagerne til modstand mod forandring, er det overraskende at modstanden ikke håndteres effektivt. Hvordan reduceres modstanden mod forandring? Som forandringsleder er det vigtigt, at du ikke undervurderer identifikationen af årsagerne til modstanden, og at modstanden håndteres professionelt. Vi har i tidligere artikler givet vores bud på, […]


Del artikel

Continue Reading
modstandere af forandringen

Modstandere af forandringen

Hvorfor skal du være glad for modstandere af forandringen? Modstand mod forandring – er som det røde flag – som indikerer at der er noget som kræver ledelsens opmærksomhed – som kræver Ledelse af Forandring. Det kræver lidt overvindelse, at se modstandere af forandringen som en positive ressource i forandringsprocessen. Hvis man som forandringsleder ikke accepterer […]


Del artikel

Continue Reading