Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Forandring

Forandring 

Forandring modsat transition – som er den personlige forandring – er virksomhedens forandringsevne til løbende fornyelse og udvikling med det formål at sikre virksomhedens langsigtede overlevelse.

forandringsproces

Forandringsproces

Forandringsproces – følelser er bestemmende for en succesfuld En forandring skal være i balance! Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Medarbejderen personlige transition. At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring […]


Del artikel

Continue Reading
Reduktion af modstanden

Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?

Håndtering af modstand mod forandring – Hvordan? De fleste virksomheder gennemfører regelmæssige forandringer for at overleve og forblive konkurrencedygtig. Imidlertid er indfaldsvinklen til forandringsledelse meget forskelligt. Hvad er forandringsledelse Vi definerer forandringsledelse som en systematisk proces for anvendelse af viden, værktøjer og ressourcer for gennemførsel af forandring. Målet er at levere den ønskede forretningsløsning, og gennem […]


Del artikel

Continue Reading
daryl conner change

Daryl Conner Change

Daryl Connor Change Daryl Conner Change de menneskelige sider af forandring Daryl R. Conner – menneskers og virksomheders adfærdsændring i forbindelse med en forandring Daryl Conner her hele sit liv været fascineret af den adfærd som mennesker og virksomheder har i forbindelse med en forandring, og har dedikeret sin karriere til at hjælpe organisationer med at finde den […]


Del artikel

Continue Reading
Transition

Transition – Den psykiske forandringsproces

Transition – Den psykiske forandringsproces Transition – Den individuelle forandringsproces Først forandringen – så transitionen, den psykiske forandringsproces. Først kommer forandringen – det kan være en fusion, en ny chef, nye kollegaer eller omlægning af arbejdsgange eller ansvarsområde. Der sker pludseligt noget nyt som fjerner trygheden. Så kommer transitionen, som er den mentale proces, man […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsledelse hvad er det

Forandringsledelse – Hvad er det

Forandringer er en større del af vores liv Forandringsledelse – hvad er det Fordi forandringer er en stadig større del af vores liv, er det de virksomheder og medarbejderne i virksomheden – private som offentlige – som forstår hvad forandring betyder, og som systematisk arbejder med forandringsledelse og virksomhedens konkurrenceevne – som vil overlever! Uden forandring ville dit liv […]


Del artikel

Continue Reading
Kurt Lewin - Ledelse

Kurt Lewin – Hvem er Kurt Lewin

Kurt Lewin forandringsmodel Kurt Lewin (1890-1947) er tysk født psykolog som i 1930 er en af pionererne indenfor social psykologi. Kurt Lewin var professor ved Berlin Universitet indtil 1933. Ved nazisternes magtovertagelse emigrerede han til USA. I 1944 grundlagde han Research Center for Group Dynamics ved Massachusetts Institute of Technology. Hans tidlige arbejde, omkring gruppedynamik og […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsviden

Tanker om mennesker

Tanker om forandringsviden som eksisterer i organisationen Viden om hvad der skal forandres – er i virksomheden Vi er overbevist om, at alle virksomheder indeholder al den forandringsviden som kræves for at få varige konkurrencemæssige fordele og succes. Og vi ved at der overvejende i virksomheden findes et indgående kendskab, og forståelse af den branche, deres […]


Del artikel

Continue Reading
Din tilgang til forandring

Din tilgang til forandring

Viden og forandring er altid forskellig! Den enkelte forandringsleder her en forskellig indfaldsvinkel og viden til hvordan forandring gennemføres. Ledelse af Forandring sikre at du kan gennemfører forandringen med succes! Alle forandringer og viden om forandringsprocessen er forskellige og kræver en individuel forandringsplan. Ledelse af Forandring tilpasses din virksomheds forandring! Individuel forandring og læring – Hvordan? Som udgangspunkt er forandringsprocessen – den enkelte forandring, virksomhedens forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
god ledelse,

Hvorfor fokus på god ledelse?

Hvorfor fokus på god ledelse? Ledelse – hvad er det som gør ledelse til god eller dårlig? Hvad sker der på arbejdspladsen, når ledelsen praktiserer dårlig forandringsledelse og en dårligt gennemført forandring? Hvad er egentlig på spil, når forandringen går skævt? Hvorfor bliver medarbejderne stressede og udbrændte, og hvorfor opstår konflikter, tab af engagement, demotivation, utilfredshed, brokkerier […]


Del artikel

Continue Reading
lært om forandring

Hvorfor forandring?

Hvorfor forandring – Kan Newtons lov bruges? Hvorfor forandring – Identificer kræfterne som skaber forandring Synes du, at din virksomhed skal forandres? Hvad gør, at du synes forandring er nødvendig? Måske synes du, at din virksomhed hurtigere skal reagere på nye markeds- og kundeønsker? Måske synes du, at din virksomhed skal udvikle nye produkter og […]


Del artikel

Continue Reading