Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Kulturanalyse

Kulturanalyse

Kulturanalyse. Kultur og virksomhedens værdier er centralt for moderne ledelsesforståelse. Det er kultur og værdier som binder virksomheden sammen.

Det er vigtigt at forstå, at der altid er en eller anden form for kultur i virksomheden, og at den kan påvirkes gennem hensigtsmæssige ledelsesmetoder.

Gennem artikler og praktiske eksempler beskrives de forskellige kulturformer og deres kendetegn.

Forskning Innovation

Forskning & Innovation

Forskning & Innovation – Virksomhedskultur – Organisationskultur er nøglen til succes Booz & Co har hvert år siden 2005 gennemført konsulent undersøgelsen ”Global Innovation 1000”, som undersøger sammenhængen mellem 1000 virksomheders Forskning & Innovation og deres finansielle ydeevne. Igennem alle årene har konklusion i Booz & Companys konsulent undersøgelse været, at der ikke er nogen […]


Del artikel

Continue Reading
edgar schein,

Edgar Schein kulturanalyse

Edgar Schein: Kulturanalyse – hvad er kultur? Edgar Schein kulturanalyse – hvad er kultur? Gør vi virkelig hvad vi siger, er det konsensus mellem det vi siger, og det vi gør? Vi bruger udtrykket kultur til næsten alt – en levende kultur, en dominerende kultur, en virksomhedskultur. Er kultur blot en bekvem måde at gruppere et […]


Del artikel

Continue Reading
organisationsmodel

Scheins komplekse organisationsmodel

Organisationsmodel – Et moderne menneskesyn Schein komplekse organisationsmodel Videoen viser Edgar H. Schein: Den komplekse organisationsmodel (Schein Complex Organizational Model), som er Scheins bud på et moderne menneskesyn. Videoen gennemgår de to historiske teorier som danner baggrund for Schein’s komplekse organisationsmodel: Teori X (Theory X or rational-economical model) Teori Y (Theory Y or self-actualizing model) – (Maslow, Herzberg, […]


Del artikel

Continue Reading
Schein artefakter organisationskultur

Edgar Schein organisationskultur og ledelse

Schein Artefakter – Organisationskultur – Virksomhedskultur og ledelse Artefakter – De tre kulturniveauer – Organisationskultur model Der er mange teorier om, hvorfor det kun er 30 procent af alle forandringsprojekter som lykkes! Organisationens kultur er en af de vigtigste opgaver, du har, som leder. Edgar Schein er en af foregangsmændene i arbejdet med organisationskultur. Igennem […]


Del artikel

Continue Reading
analyse forandringsevne

Organisationens forandringsevne – Analyse

Analyse af forandringsevne – de grundlæggende elementer Ingen virksomheder, deres kunder, eller brancher er ens og derfor bygger vi altid forandringsforløbet op under hensyntagen til dette faktum. Vi tro på, at en succesfuld gennemført forandring er afhængig af ballancen mellem: på den ene side virksomhedens behov, evne, vilje og valg af løsning, og på den […]


Del artikel

Continue Reading
Kulturanalyse

Kulturanalyse – Hvad har god ledelse med kulturanalyse?

Kulturanalyse og analysemodel Kultur og virksomhedens værdier er centralt for moderne ledelsesforståelse. Det er kultur og værdier som binder virksomheden sammen. Kulturanalyse og analysemodel af den sociale sammenhængskraft Scheins kulturanalyse Edgar Schein – kulturanalyse og analysemodel er behandlet i bogen “Organizational Culture and Leadership” (Edgar H. Schein 2004). To organisationer, der producere nogenlunde det samme og har nogenlunde […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsroller

Hvorfor kan organisationskultur ikke ignoreres

Hvorfor kan virksomhedskultur ikke ignoreres i enhver forandring Hvorfor kan organisationskultur ikke ignoreres I artiklen “Hvorfor opnår forandringen ikke succes” viser vi nogle af de væsentligste årsager til at en forandring kan fejle. En af årsagerne er at organisationskultur / virksomhedskultur ignoreres – hvilket er så kritisk i enhver virksomhedsforandring. I denne artikel vil vi dykke […]


Del artikel

Continue Reading