Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | MotivationsTeori

Motivationsteori

Motivationsteori – tilfredshedsteorierne og procesteorierne.

Motivation tager udgangspunkt i at opfylde de menneskelige behov eller motivation med udgangspunkt i forventning, målsætning, belønning eller balance.

Videndeling

Vidensdeling

Vidensdeling – Peter Holdt Christensen – TURPAS-modellen Peter Holdt Christensen, Associate Professor ved CBS, har tidligere argumenteret for, at der eksisterer seks forskellige motivationsfaktorer, den såkaldte TURPAS-model (Christensen 2007). Vidensdeling handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer, og dette gøres ved at sikre, at den der har behov for viden […]


Del artikel

Continue Reading
motivation

Om motivation i organisationer

Motivation i organisationer Motivation i organisationer af Peter Holdt Christensen er fra 2013. Bogen giver et grundigt overblik i, hvordan man kan forstærke menneskers motivation. Motivation af mennesker er en af de væsentligste opgaver i enhver organisation. Men motivation af mennesker er også en af de mest komplekse opgaver, for motivation handler om det enkelte menneske, og […]


Del artikel

Continue Reading
Alderfers ERG teori

Alderfers ERG teori

Alderfers ERG teori Alderfers ERG motivationsteori er en videreudvikling af Maslows behovsteori. Alderfers arbejder med 3 behovstrin, som tilsammen indeholder Maslows 5 behovstrin. Alderfers ERG teorien skelner mellem 3 behov Eksistensbehov (Existence). De grundlæggende behov svarende til Maslows fysiologiske behov og sikkerhedsbehov Relationsbehov (Relatedness). Behovet for relationer svarende til Maslows sociale behov Vækstbehov (Growth). Behovet for kreativ og […]


Del artikel

Continue Reading
procesteorier

Procesteorier

Procesteorier Indholdsteorier vs. procesteorier Indholdsteorier Indholdsteorierne søger at give svar på, hvad det er for kræfter, der motiverer mennesker til deres handlinger. Når de menneskelige behov opfyldes, opnås en tilfredsstillelse – og dermed også en ønsket adfærd. Maslows behovspyramide Alderfers ERG-teori Herzbergs to-fakor-teori Beskriver de behov medarbejderen lægger vægt på at få tilfredsstillet gennem arbejdet. […]


Del artikel

Continue Reading
Frederick Herzberg, motivationsfaktorer

Herzberg motivationsfaktorer

Frederick Herzberg Frederick Herzberg motivation og hygiejne faktorer Frederick Herzberg (1923-2000), klinisk psykolog og pioner af ‘job berigelse, betragtes som en af de store originale tænkere i ledelse og motivation teori. Frederik Herzberg blev født i Massachusetts den 18. april 1923. Hans bachelor arbejde var på City College i New York, efterfulgt af graduate grader […]


Del artikel

Continue Reading
David McClelland

McClellands behovsteori

McClelland behovsteori David McClelland motivation theory Amerikanske David Clarence McClelland (1917-1998) opnåede sin doktorgrad i psykologi ved Yale i 1941 og blev professor ved Wesleyan University. I tyve år studerede han især motivation og præstation behov. Han underviste og holdt foredrag på Harvard fra 1956, og senere fra 1987 underviste han ved Boston University, til […]


Del artikel

Continue Reading
Hackman Oldhams jobkarakteristika model

Hackman & Oldham motivationsteori

Hackman og Oldham motivationsteori – Jobdesignmodel Høj indre arbejdsmotivation skabes gennem oplevet meningsfuldt job, ansvar og viden om de faktiske resultater der skabes på jobbet. Men hvis medarbejderne mangler kompetencer, har et lille behov for vækst og ringe arbejdsvilkår, så skaber det ringe vilkår for at jobdesign vil øge motivationen. Jobkarakteristika: Kombination af færdigheder Opgavens […]


Del artikel

Continue Reading
Herzberg motivationsteori

Herzberg motivationsteori

Herzberg motivationsteori Frederick Herzberg – to faktor teori Frederick Herzberg – motivationsfaktorer (1923-2000) var arbejdspsykolog og har lavet en omfattende undersøgelse omkring tilfredshed og utilfredshed på arbejdspladser. Gennem interview med omkring 200 forskellige parametre fandt han ud af, at tilfredshed/ utilfredshed på arbejdspladsen udspringer af forskellige forhold. Herzbergs undersøgelserne – som er fra 1959 – mundede […]


Del artikel

Continue Reading
motivationsteori maslow

Motivationsteori Maslow

Motivationsteori Maslow Motivation kommer af uligevægt i forhold til det hierarkiske niveau individet befinder sig på. Det vil sige at man først vil bevæge sig videre fra et niveau til et andet hvis behovet er opfyldt (eller ned hvis det ikke længere er det). Maslow motivationsteori – Maslows fem motivationsbehov Læs hele artiklen Maslow behovspyramide Fysiske […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Motivationsteori

Hvad er motivation Hvad er motivation: Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser. Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd. Motivationen fremmes, hvis den enkelte kan se en mening, med det man laver og dermed også hvad forandringen indebærer. Omvendt hvis man ikke kan se meningen med en forandring, […]


Del artikel

Continue Reading