Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Ledelse af Forandring

Ledelse af Forandring

Forandringsmodellen – Ledelse af Forandring er en organiseret, systematisk anvendelse af viden, værktøjer og ressourcer og som er en vigtig nøglekompetence i realisering af virksomhedens forretningsstrategi.

Ledelse i praksis, brændende platform

Ledelse i praksis – Den brændende platform

Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1: Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform! Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres. Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift […]


Del artikel

Continue Reading
ledelseskompetence

Ledelseskompetencer

Ledelse af Forandring – Ledelseskompetencer, hvad er det? Ledelse af Forandring – en væsentlig ledelseskompetence, når der skal etableres en vedvarende konkurrencefordel, og handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte. Ledelse af Forandring handler om at udøve aktiv ledelse, organiserer forandringsprocessen, sikre at praktisk viden og forståelse om forandring, forankres […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsviden

Tanker om forandringsviden som eksister i organisationen

Viden om hvad der skal forandres – er i virksomheden Vi er overbevist om, at alle virksomheder indeholder al den forandringsviden som kræves for at få varige konkurrencemæssige fordele og succes. Og vi ved at der overvejende i virksomheden findes et indgående kendskab, og forståelse af den branche, deres virksomhed befinder sig i, men at denne […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsprocesser

Radikale forandringer adskilt fra basisorganisationen

At drive radikale forandringer adskilt fra basisorganisationen Vi tror på, at radikale forandringsprocesser bør drives adskilt fra basisorganisationen, således at det ikke er de samme personer som har ansvaret for at drive forretningen som også har ansvaret for at realisere forandring. Vi tror på, at det godt kan lade sig gøre at identificere de rigtige […]


Del artikel

Continue Reading
Kundeværdi Ledelse af Forandring

Effekt og kundeværdi af Ledelse af Forandring

Kundeværdi af Ledelse af Forandring Ledelse af Forandring – effekt og kundeværdi kan aflæses direkte! Forstår medarbejderne hvorfor de skal forlade “Det kendte”? Forstår ledelsen hvad “Det nye” betyder personligt for den enkelte medarbejder? Hvis disse spørgsmål ikke er besvaret, vil modstanden mod forandringen vokse i organisationen og skabe en risiko for at forandringen fejler […]


Del artikel

Continue Reading
Overførsel af viden om forandring i organisationen

Overførsel af viden om forandring

Overførsel af viden om forandring Forankring og overførsel af viden om forandring i organisationen Der er ingen virksomheder, der har konstant succes, og der er ingen brancher hvor det altid går godt. Virksomheder skal derfor ikke holde fast i bestemte handlemønstre, men hele tiden genopfinde sig selv – forandre virksomhedens måde at markedsfører, sælger og kommunikerer […]


Del artikel

Continue Reading
Projektforløb

Projektforløb overførsel af viden

Projektforløb – Forandringsprojektet Projektforløb – Overførsel af viden om forandring til organisationen Igennem hele projektforløbet i forandringsprojektet skifter rollefordelingen mellem net2change og virksomhedens organisation. Løbende med projektets fremdrift overføres viden om forandring til virksomhedens organisation – som illustreret.


Del artikel

Continue Reading
effektformel

Effektformel

Forankring af viden om gennemførsel af forandring i organisationen Forankring af viden i organisationen – effektiv læringsmetode Udgangspunktet for tilrettelæggelse af et konkret forandringsforløb i en virksomhed er at organisationen selv skal udføre forandringen, fra udarbejdelse af strategi til implementering, medens vi fungerer som iscenesætter, rådgiver, mentor og sparringspartner. Organisationen skal ikke være afhængig af et stort […]


Del artikel

Continue Reading
kundeværdi

Kundeværdi

Kundeværdi Hvordan tilføres vores kunder høj kundeværdi? Ledelse af Forandring tilfører Din organisation høj kundeværdi indenfor 5 områder: 1. Effektformel Formel for effekt og værdiskabelse, hvor viden og kompetencer om forandring gradvist, igennem projektforløbet overføres til vores kunders organisation, og dermed opnår et markant kompetenveløft. Læs om Effektformel – Forankring af viden om forandring i organisationen […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringseffekt

Forandringseffekt

Forandringseffekt – Viden om forandring i organisationen Forandringseffekt – Kundeværdi – Metoder & værktøjer Vi arbejder med forskellige metoder & værktøjer for sikring af at forandringer gennemføres succesfuld – og dermed sikrer vi vedvarende forandringseffekt for vore kunder. Vi tilfører organisationen viden om forandring, metoder & værktøjer og sikre dermed høj kundeværdi. Forankring af viden […]


Del artikel

Continue Reading