Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | Herzberg

Herzberg 

Herzberg motivationsteori beskriver tilfredshed og utilfredshed på arbejdspladsen, og hvilke forhold som motiverer.

Frederick Herzberg, motivationsfaktorer

Herzberg motivationsfaktorer

Frederick Herzberg Frederick Herzberg motivation og hygiejne faktorer Frederick Herzberg (1923-2000), klinisk psykolog og pioner af ‘job berigelse, betragtes som en af de store originale tænkere i ledelse og motivation teori. Frederik Herzberg blev født i Massachusetts den 18. april 1923. Hans bachelor arbejde var på City College i New York, efterfulgt af graduate grader […]


Del artikel

Continue Reading
Herzberg motivationsteori

Herzberg motivationsteori

Herzberg motivationsteori Frederick Herzberg – to faktor teori Frederick Herzberg – motivationsfaktorer (1923-2000) var arbejdspsykolog og har lavet en omfattende undersøgelse omkring tilfredshed og utilfredshed på arbejdspladser. Gennem interview med omkring 200 forskellige parametre fandt han ud af, at tilfredshed/ utilfredshed på arbejdspladsen udspringer af forskellige forhold. Herzbergs undersøgelserne – som er fra 1959 – mundede […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Motivationsteori

Hvad er motivation Hvad er motivation: Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser. Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd. Motivationen fremmes, hvis den enkelte kan se en mening, med det man laver og dermed også hvad forandringen indebærer. Omvendt hvis man ikke kan se meningen med en forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
organisationsmodel

Scheins komplekse organisationsmodel

Organisationsmodel – Et moderne menneskesyn Schein komplekse organisationsmodel Videoen viser Edgar H. Schein: Den komplekse organisationsmodel (Schein Complex Organizational Model), som er Scheins bud på et moderne menneskesyn. Videoen gennemgår de to historiske teorier som danner baggrund for Schein’s komplekse organisationsmodel: Teori X (Theory X or rational-economical model) Teori Y (Theory Y or self-actualizing model) – (Maslow, Herzberg, […]


Del artikel

Continue Reading