Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | ForandringsTeori

ForandringsTeori 

ForandringsTeori bruger og beskriver de vigtigste forandrings-, organisations- og ledelsesteorier.

Leavitts diamantmodel

Leavitt diamantmodel

Leavitt diamantmodel Den simple Leavitt-model Den oprindelige model omtales som Levitts diamant model og Leavitt organisationsanalyse model definerer 4 variabler: Opgaver: Opgaver refererer til organisationens eksistensgrundlag, virksomhedens målsætning, hvad laver virksomheden. Arbejdsopgaver, der skal udføres for at realisere virksomhedens mål: produktion af produkter, varer og tjeneste ydelser, indkøb, produktion, fakturering, salg, ledelsesopgaver osv. Aktører: Aktører er primært […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt-Ry modellen

Leavitt-Ry modellen

Leavitt Ry modellen – ændringsprocesser påvirket af mange faktorer Systematikken eller grundtanken i Leavitt-Ry-modellen er, at ændringsprocesser er komplicerede, og bliver påvirket af mange faktorer. Modellen er simpel og overskuelig at arbejde med, men er samtidig meget kompleks. Modellen indeholder faktorer/variable som er den teoretisk simple del. Men i praksis er modellen særdeles kompleks, idet de […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt – Organisationsanalyse model

Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Den amerikanske organisationsforsker professor H. J. Leavitt formulerede engang i 1960’erne, en organisationsanalysemodel. Organisationsmodellen blev præsenteret offentligt første gang på en konference i Pittsburgh, USA, juni 1962. Konferencen behandlende nye perspektiver i organisationsforskningen. På konferencen deltog en række af datidens fremragende forskere ud […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt organisationsmodel

Leavitt organisationsmodel – Leavitts udvidede model I slutningen af 70´erne tager Leavitt simple model en 5. variabel med, og imødegik dermed en del af den kritik, der var rejst af hans simple model: Omverdenen: Leavitt anfører direkte at: ”Ingen organisation er en ø og sig selv nok”. Organisationen skal ses i et samspil med omverdenen, og […]


Del artikel

Continue Reading
Kurt Lewin - Ledelse

Kurt Lewin – Hvem er Kurt Lewin

Kurt Lewin forandringsmodel Kurt Lewin (1890-1947) er tysk født psykolog som i 1930 er en af pionererne indenfor social psykologi. Kurt Lewin var professor ved Berlin Universitet indtil 1933. Ved nazisternes magtovertagelse emigrerede han til USA. I 1944 grundlagde han Research Center for Group Dynamics ved Massachusetts Institute of Technology. Hans tidlige arbejde, omkring gruppedynamik og […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Daniel Pink motivationsteori og engagements forskning

Daniel H. Pink – nye motivationsteori Daniel H. Pink trækker på fire årtiers videnskabelig forskning i motivation, når han afslører, hvad der motiverer os – og hvordan vi kan bruge denne viden til at arbejde og leve på en bedre måde. Hemmeligheden bag høj ydeevne og tilfredsstillelse, er et dybt forankret menneskeligt behov for selv at […]


Del artikel

Continue Reading
Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide – De fem motivationsbehov Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow har opdelt de menneskelige behov i den såkaldte Maslowske behovspyramide (se figuren). Efterfølgende kan du læse mere om Maslows behovspyramide – motivations og behovshieraki: Fysiske behov Trygheds behov Sociale behov Ego behov Selvrealiserings behov Maslows fem motivationsbehov opfyldes nedefra i behovspyramiden – behovshierakiet. Man skal således have […]


Del artikel

Continue Reading
Abraham Maslow

Abraham Maslow

Abraham Maslow Motivationsteori Biografi Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) Abraham Harold Maslow arbejdede med mange teorier, hvoraf hans vigtigste og mest anvendte er hans motivationsteori. Abraham Maslow blev født i Brooklyn, en bydel I New York City den 1. april 1908. Maslow var den ældste af en jødisk børneflok på syv børn, som var […]


Del artikel

Continue Reading
maslow motivation

Maslow teori – motivations og behovsteori

Maslow motivation engagements og motivationsteori Abraham Maslow (1908-1970) var en af de største psykologer, der har virket indtil dato, og er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori. Abraham Harold Maslow forsøgte at forklare, hvad der får mennesker til at handle – hvad der er drivkraften bag menneskelig handling. Maslows forskning førte til hypotesen om, at […]


Del artikel

Continue Reading
edgar schein,

Edgar Schein kulturanalyse

Edgar Schein: Kulturanalyse – hvad er kultur? Edgar Schein kulturanalyse – hvad er kultur? Gør vi virkelig hvad vi siger, er det konsensus mellem det vi siger, og det vi gør? Vi bruger udtrykket kultur til næsten alt – en levende kultur, en dominerende kultur, en virksomhedskultur. Er kultur blot en bekvem måde at gruppere et […]


Del artikel

Continue Reading