Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | ForandringsTeori

ForandringsTeori 

ForandringsTeori bruger og beskriver de vigtigste forandrings-, organisations- og ledelsesteorier.

Leavitts diamantmodel

Leavitt diamantmodel

Leavitt diamantmodel Den simple Leavitt-model Den oprindelige model omtales som Levitts diamant model og Leavitt organisationsanalyse model definerer 4 variabler: Opgaver: Opgaver refererer til organisationens eksistensgrundlag, virksomhedens målsætning, hvad laver virksomheden. Arbejdsopgaver, der skal udføres for at realisere virksomhedens mål: produktion af produkter, varer og tjeneste ydelser, indkøb, produktion, fakturering, salg, ledelsesopgaver osv. Aktører: Aktører er primært […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt-Ry modellen

Leavitt-Ry modellen

Leavitt Ry modellen – ændringsprocesser påvirket af mange faktorer Systematikken eller grundtanken i Leavitt-Ry-modellen er, at ændringsprocesser er komplicerede, og bliver påvirket af mange faktorer. Modellen er simpel og overskuelig at arbejde med, men er samtidig meget kompleks. Modellen indeholder faktorer/variable som er den teoretisk simple del. Men i praksis er modellen særdeles kompleks, idet de […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt – Organisationsanalyse model

Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Den amerikanske organisationsforsker professor H. J. Leavitt formulerede engang i 1960’erne, en organisationsanalysemodel. Organisationsmodellen blev præsenteret offentligt første gang på en konference i Pittsburgh, USA, juni 1962. Konferencen behandlende nye perspektiver i organisationsforskningen. På konferencen deltog en række af datidens fremragende forskere ud […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt organisationsmodel

Leavitt organisationsmodel – Leavitts udvidede model I slutningen af 70´erne tager Leavitt simple model en 5. variabel med, og imødegik dermed en del af den kritik, der var rejst af hans simple model: Omverdenen: Leavitt anfører direkte at: ”Ingen organisation er en ø og sig selv nok”. Organisationen skal ses i et samspil med omverdenen, og […]


Del artikel

Continue Reading
Kurt Lewin - Ledelse

Kurt Lewin – Hvem er Kurt Lewin

Kurt Lewin forandringsmodel Kurt Lewin (1890-1947) er tysk født psykolog som i 1930 er en af pionererne indenfor social psykologi. Kurt Lewin var professor ved Berlin Universitet indtil 1933. Ved nazisternes magtovertagelse emigrerede han til USA. I 1944 grundlagde han Research Center for Group Dynamics ved Massachusetts Institute of Technology. Hans tidlige arbejde, omkring gruppedynamik og […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Daniel Pink motivationsteori og engagements forskning

Daniel H. Pink – nye motivationsteori Daniel H. Pink trækker på fire årtiers videnskabelig forskning i motivation, når han afslører, hvad der motiverer os – og hvordan vi kan bruge denne viden til at arbejde og leve på en bedre måde. Hemmeligheden bag høj ydeevne og tilfredsstillelse, er et dybt forankret menneskeligt behov for selv at […]


Del artikel

Continue Reading
Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide – De fem motivationsbehov Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow har opdelt de menneskelige behov i den såkaldte Maslowske behovspyramide (se figuren). Efterfølgende kan du læse mere om Maslows behovspyramide – motivations og behovshieraki: Fysiske behov Trygheds behov Sociale behov Ego behov Selvrealiserings behov Maslows fem motivationsbehov opfyldes nedefra i behovspyramiden – behovshierakiet. Man skal således have […]


Del artikel

Continue Reading
Abraham Maslow

Abraham Maslow

Abraham Maslow Motivationsteori Biografi Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) Abraham Harold Maslow arbejdede med mange teorier, hvoraf hans vigtigste og mest anvendte er hans motivationsteori. Abraham Maslow blev født i Brooklyn, en bydel I New York City den 1. april 1908. Maslow var den ældste af en jødisk børneflok på syv børn, som var […]


Del artikel

Continue Reading
maslow motivation

Maslow teori – motivations og behovsteori

Maslow motivation engagements og motivationsteori Abraham Maslow (1908-1970) var en af de største psykologer, der har virket indtil dato, og er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori. Abraham Harold Maslow forsøgte at forklare, hvad der får mennesker til at handle – hvad der er drivkraften bag menneskelig handling. Maslows forskning førte til hypotesen om, at […]


Del artikel

Continue Reading
edgar schein,

Edgar Schein kulturanalyse

Edgar Schein: Kulturanalyse – hvad er kultur? Edgar Schein kulturanalyse – hvad er kultur? Gør vi virkelig hvad vi siger, er det konsensus mellem det vi siger, og det vi gør? Vi bruger udtrykket kultur til næsten alt – en levende kultur, en dominerende kultur, en virksomhedskultur. Er kultur blot en bekvem måde at gruppere et […]


Del artikel

Continue Reading
Change Management

Change Management Organizational Principles Process models plan

Change Management – Models Change Management – hvad er det? Change Management er en struktureret tilgang til forandring fra den nuværende situation (Det kendte) til en ønsket fremtidig situation (Det nye). Forandringsprocessen har til formål at få organisationen – medarbejderne til at acceptere ændringer i deres nuværende situation. Imellem Det kendte – der hvor du […]


Del artikel

Continue Reading
Relationer

Edgar Schein – Hjælp

Schein – Bog om relationer i organisationer Edgar Scheins bog på dansk, om relationer, dynamikken mellem den enkelte, ledelse og grupper i organisationer. Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp (åbnes i nyt vindue) – Gyldendal Business, 15. marts 2010. Relationer for den enkelte og gruppe dynamikken Vi tilbyder og modtager ofte hjælp både i vores […]


Del artikel

Continue Reading
organisationsmodel

Scheins komplekse organisationsmodel

Organisationsmodel – Et moderne menneskesyn Schein komplekse organisationsmodel Videoen viser Edgar H. Schein: Den komplekse organisationsmodel (Schein Complex Organizational Model), som er Scheins bud på et moderne menneskesyn. Videoen gennemgår de to historiske teorier som danner baggrund for Schein’s komplekse organisationsmodel: Teori X (Theory X or rational-economical model) Teori Y (Theory Y or self-actualizing model) – (Maslow, Herzberg, […]


Del artikel

Continue Reading
Schein artefakter organisationskultur

Edgar Schein organisationskultur og ledelse

Schein Artefakter – Organisationskultur – Virksomhedskultur og ledelse Artefakter – De tre kulturniveauer – Organisationskultur model Der er mange teorier om, hvorfor det kun er 30 procent af alle forandringsprojekter som lykkes! Organisationens kultur er en af de vigtigste opgaver, du har, som leder. Edgar Schein er en af foregangsmændene i arbejdet med organisationskultur. Igennem […]


Del artikel

Continue Reading
lært om forandring

Hvorfor forandring?

Hvorfor forandring – Kan Newtons lov bruges? Hvorfor forandring – Identificer kræfterne som skaber forandring Synes du, at din virksomhed skal forandres? Hvad gør, at du synes forandring er nødvendig? Måske synes du, at din virksomhed hurtigere skal reagere på nye markeds- og kundeønsker? Måske synes du, at din virksomhed skal udvikle nye produkter og […]


Del artikel

Continue Reading
lewin forandringsmodel

Kan Lewins trefasede forandringsmodel bruges til konkret handling

Forandringslederen skal forstå Lewins forandringsmodel En succesfuld gennemført forandring kræver, at forandringslederen forstår Kurt Lewins forandringsmodel og kan omsætte forandringsmodellen til konkrete handlinger. Hvorfor kræver det, at man forstår Lewins 3 step change model? Er Lewins teori model nu rigtigt? Er det det ikke en gammeldags forandringsteori? Er teorien ikke forældet? Hvad kan vi bruge Kurt Lewins […]


Del artikel

Continue Reading
kotter forandringsledelse

Kotter forandringsledelse

Kotter forandringsledelse – hvad er årsagen til modstand mod forandring? Kotter forandringsledelse og forandringsmodel – Medarbejderne mister kontrollen! I forbindelse med forandring kan du uheldigvis ikke undgå at støde på modstand. Trods inddragelse af medarbejderne i forandringsprocessen, og 100% support vælger nogle medarbejdere at modarbejde forandringen. Nogle af årsagen til at medarbejderen vælger modstanden frem […]


Del artikel

Continue Reading