Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Archive | ForandringsOrganisationen

ForandringsOrganisationen 

ForandringsOrganisationen behandler de menneskelige niveauer i forandringen som en organisation, en gruppe og den enkelte medarbejder gennemgår.

transition

Transition – Hvad er det?

Transition – den enkelte medarbejders forandringsproces At ændret medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres. Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Transition – Den mentale, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsproces

Forandringsproces

Forandringsproces – følelser er bestemmende for en succesfuld En forandring skal være i balance! Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Medarbejderen personlige transition. At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocessens nøgleroller

Forandringsprocessens nøgleroller og ansvar

Det er diskuteret meget i lederkredse om hvad ledelse er? De fleste diskussioner drejer, på et eller andet tidspunkt, sig ind på forandring. De fleste ledere bliver ikke belønnet hvis de uændret fastholder den nyværende forretning. Pr. definition er det deres job at ændre den eksisterende forretning og sikre at virksomheden er konkurrencedygtig. I denne artikelserien – […]


Del artikel

Continue Reading
modstandere af forandringen

Modstandere af forandringen

Hvorfor skal du være glad for modstandere af forandringen? Modstand mod forandring – er som det røde flag – som indikerer at der er noget som kræver ledelsens opmærksomhed – som kræver Ledelse af Forandring. Det kræver lidt overvindelse, at se modstandere af forandringen som en positive ressource i forandringsprocessen. Hvis man som forandringsleder ikke accepterer […]


Del artikel

Continue Reading
Myter forandringer

Myter om forandringer!

Myter om succesfulde forandringer – kræver forandringsforståelse Uden en grundlæggende forandringsforståelse, kan du som leder ikke gennemføre en forandring, med succes. Det er nødvendigt, at forstå hvilke grundlæggende elementer som en forandring består af, og hvordan du som leder kan påvirke og planlægge resultatet af forandringen. Som leder, er du også nød til at forstå de […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringssucces - De 5 vigtigste årsager

Forandringssucces

Undersøgelse – hvad er årsagen til din forandringssucces? Forandringssucces – De 5 vigtigste årsager! Det er vigtigt at lære af andres erfaringer fra gennemførte forandringer og lære af virksomhedernes forandringssucceser. I forbindelse med alle de forandringsprojekter vi har været i kontakt med har vi stillet ledelsen, forandringsagenterne og målgruppen spørgsmål til den gennemførte forandring. Svarene har vi bearbejdet […]


Del artikel

Continue Reading
antagelser om forandringer

Antagelser om forandringer!

Forandringsmodeller og 11 antagelser om forandringer! De 11 vigtigste antagelser om forandringer En forandringsmodel er ofte bygget op omkring et antal forskellige antagelser om forandringer. I denne artikel beskrives de 11 vigtigste antagelser, og hvordan de kan bruges til at lede organisation gennem en forandring. 1. Forandring er uundgåelig – læring og vækst er en […]


Del artikel

Continue Reading
menneskelige sider

Mange ledere tror, at de menneskelige sider ikke er deres job?

Forandring – De menneskelige sider er modsatrettet! Hvorfor tror lederen, at de menneskelige sider ikke er deres ansvar? Hvorfor er fokus på forandring – modsatrettet? En forandring bringer modsatrettede interesser i spil i et potentielt farligt miks. Medarbejderne føler sig pressede og utrygge. Ledere forventer hurtige resultater, og håndteringen af de menneskelige sider er ikke lederens […]


Del artikel

Continue Reading
Livscyklus, PLC kurven

Livscyklus – Hvorfor er forandring nødvendig?

Hvad er livscyklus og hvorfor er forandring nødvendig? Enhver virksomhed og dens produkter gennemgår en livscyklus – en livscyklusmodel – der på mange måder minder om menneskets livscyklus – som fødes, går gennem barndommen over de unge år, bliver voksen, ældes, for til sidst at dø. Vi ved at kriserne kommer, men vi kan ikke udpege hvornår den vil vise sig Livscyklus […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsparadoks

Forandringsparadoks

Forandringsparadoks – Ny energi, men også stress og angst! Forandringsparadoks – Gennemførsel af forandring er vanskelig eller nem? Det er et forandringsparadoks, at en forandringen trods ny energi også indeholder meget stress, angst og usikkerhed! Der er myriader af bøger, som beskriver hvor svær det er implementere forandring. Medarbejderne opfatter forandringen som en ekstraordinær, men naturlig og normal praksis som […]


Del artikel

Continue Reading